Hoe bepaald de Sark100 de brandbreedte, resonantiefrequentie en SWR?

sark100-antenna-analyser

Hoe bepaalt een antenne-analyzer van een antenne de bandbreedte, resonantiefrequentie en laagste SWR?

Dit verhaal is ingegeven door het lezen van de meet-procedure in de (niet bijgeleverde) manual (maar die toch ergens op internet te vinden is) van mijn Sark100 antenne-analyzer.

Na het aanzetten (ON) van het apparaat moet met de knop (BAND) één van de beschikbare HF-banden gekozen worden. Er kan een keus gemaakt worden uit: 160, 80, 40, 30, 25, 20, 17, 15, 12, 11, 10, 8 en 6 meter. Als voorbeeld wordt 20 meter gekozen en mijn open-dipool antenne gemeten.

Daarna verschijnt o.a. op het display de middenfrequentie van die band (14,100.0000).

Na indrukken van de SCANknop begint het apparaat te scannen vanaf de laagste (voor die band in het apparaat ingestelde) frequentie (13,000.000) tot de hoogste frequentie (17,000.000). Tevens wordt steeds de SWR bepaald, van >10 via 1,00 tot weer >10.

Op het moment dat SWR = 2, wordt de bijbehorende frequentie (f1=13,630.000) onthouden. Evenzo voor de tweede keer SWR = 2  (f2=14,730.000).

De bandbreedte is het verschil tussen beide frequenties [BW = (f2 – f1) = 1,100.000].

De resonantie-frequentie is het gemiddelde van deze frequenties [f res = (f1 + f2) / 2] = 14,180.000.

De laagste SWR is de bij de resonantie-frequentie behorende SWR = 1,00.

Noot: metingen aan mijn gecorrigeerde EH-antenne (pvc-pijp 50 mm) voor 20 meter geven de volgende waarden: bandbreedte = 190 kHz, resonantie-frequentie = 14,330 MHz, SWR = 1,00. Deze antenne is dus alleen maar bruikbaar voor frequenties tussen 14,250 en 14,430 MHz (met SWR < 2). Ik moet er dus nog wat aan knutselen om het op de juiste frequentie te krijgen maar alles is erg kritisch. 73, Aad, PE1HTJ