RTTY Nieuwsbrief van 24 mei 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
 ZCZCZC
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 24 MEI 2020, AFLEVERING 8
 --- NIEUWS UIT DE AFDELINGEN ---
 EXPERIMENTEREN MET BUIZEN
 MOCHT JE HET LEUK VINDEN EENS MET BUIZEN TE EXPERIMENTEREN,
 OP DE WEBSITE VAN VERON AFDELING ZUID-OOST DRENTHE STAAT
 EEN LEUK EENVOUDIG 80M ONTVANGERTJE MET EEN EC91, EF80 EN
 EEN ECC81. DE ONTVANGER IS VAN HET REGENERATIEVE TYPE EN IS
 GESCHIKT VOOR AM, SSB EN CW.
 ANTENNETUNER
 OOK OP DEZE WEBSITE STAAT EEN EENVOUDIGE ANTENNETUNER WELKE
 OMSCHAKELBAAR IS TUSSEN S-MATCH EN Z-MATCH. DE ANTENNE
 AANSLUITING VAN DEZE TUNER IS SYMMETRISCH.
 MEER INFORMATIE OP A11.VERON.NL
 --- SATELLIETNIEUWS VOOR ELK WAT WILS ---
 IN DEZE RUBRIEK NIEUWS OVER AMATEURSATELLIETEN DIE OP HF,
 VHF EN UHF BANDEN WERKEN, DUS VERREWEG DE MEESTE AMATEURS
 KUNNEN HIER WAT MEE.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 HUSKYSAT 1, EEN 3U CUBESAT, HEEFT NU OOK EEN OSCAR NAAM, DE
 OSCAR 107. DAARMEE HEET DE SATELLIET VANAF NU
 HUSKYSAT-OSCAR 107 (HO-107). HUSKYSAT-1 IS DE EERSTE
 SATELLIET VAN HET HUSKY SATELLITE LAB. DAT LABORATORIUM
 IS EEN DOOR STUDENTEN GELEIDE RESEARCH CLUB. HET LAB WERKT
 VOOR DE UNIVERSITY OF WASHINGTON.
 HUN EERSTE MISSIE, DE HUSKYSAT 1, IS VANUIT HET ISS IN EEN
 BAAN OM DE AARDE GEBRACHT. DE SATELLIET HEEFT O.M. EEN
 LINEAIRE TRANSPONDERMODULE, DE LMT-1.
 DE LMT-1 IS EEN V/U TRANSPONDER MET GEÏNTEGREERD
 TELEMETRIEBAKEN EN EEN COMMANDO-ONTVANGER. NA EEN WEEK VAN
 TESTEN IS DE TRANSPONDER VAN DE HUSKYSAT-OSCAR-107 NU
 OPENGESTELD VOOR ALGEMEEN GEBRUIK. DE TRANSPONDER IS
 BEHOORLIJK GEVOELIG. DAAROM IS 5-10 WATT MEESTAL RUIM
 VOLDOENDE. SOMS IS ER FADING TENGEVOLGE VAN DE ORIENTATIE
 VAN DE SATELLIET. SOMMIGE PASSAGES ZIJN DAN OOK BETER DAN
 ANDERE. WIE EEN SPECTRUMSCOPE HEEFT KAN EEN OOGJE HOUDEN OP
 HET BAKEN TIJDENS HET WERKEN MET DE SATELLIET. STERKE
 SIGNALEN KUNNEN NAMELIJK VAN INVLOED ZIJN OP DE STERKTE
 VAN HET BAKENSIGNAAL.
 HUSKYSAT-1 V/U IS EEN LINEAIRE INVERTERENDE TRANSPONDER. DE
 UPLINK IS 145.910 TOT 145.940 MHZ, DE DOWNLINK 435.810 TOT
 435.840 MHZ. DE FREQUENTIE VAN HET TELEMETRIE BAKEN IS
 435.800 MHZ MET 1200 BAUD BPSK.
BINNENKORT NIEUWS OVER TE VERWACHTEN LANCERINGEN VAN
 SATELLIETEN DIE EVENEENS OP DE HF, VHF EN UHF BANDEN WERKEN.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 --- DE NIEUWSBRIEF ---
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES T.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER
 OP PRIJS GESTELD.
 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN 

RTTY Nieuwsbrief van 10 mei 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
 ZCZCZC
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 10 MEI 2020, AFLEVERING 07
 DE WATERSTOFBROMIDE FLOWBATTERIJ
 HET ARNHEMSE BEDRIJF ELESTOR ONTWIKKELDE ONLANGS EEN
 OPSLAGSYSTEEM VOOR ELEKTRISCHE ENERGIE IN DE VORM VAN EEN
 ZOGEHETEN WATERSTOFBROMIDE FLOWBATTERIJ. DEZE VORM VAN
 ENERGIEOPSLAGIS GEBASEERD OP EEN GEPATENTEERD SYSTEEM
 DAT BESTAAT UIT EEN MEMBRAAN MET AAN EEN ZIJDE EEN
 WATERSTOFTANK EN AAN DE ANDERE ZIJDE WATERSTOFBROMIDE
 ONDER ATMOSFERISCHE DRUK.
 WATERSTOFBROMIDE
 DE COMPONENTEN WATERSTOF EN WATERSTOFBROMIDE ZIJN VAN
 ELKAAR GESCHEIDEN DOOR HET MEMBRAAN, DAT ALLEEN PROTONEN
 DOORLAAT. WANNEER OP DE BATTERIJ EEN SPANNING WORDT
 AANGELEGD, VINDT EEN ZOGENOEMDE REDOXREACTIE PLAATS,
 WAARBIJ PROTONENTRANSPORT DOOR HET MEMBRAAN PLAATSVINDT
 EN DE BATTERIJ GELADEN WORDT. BIJ HET ONTLADEN VINDT DE
 REACTIE IN OMGEKEERDE RICHTING PLAATS.
 --- RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 BATTERIJ ALS OPEN SYSTEEM
 DIT PROCES ZOU VOLLEDIG OMKEERBAAR ZIJN EN GEEN DEGRADATIE
 KENNEN, WAARDOOR DE OPSLAGCAPACITEIT VAN HET SYSTEEM NA
 VERLOOP VAN TIJD NIET AFNEEMT. BOVENDIEN ZIJN
 FLOWBATTERIJEN OPEN SYSTEMEN DIE ONDERHOUDEN KUNNEN WORDEN.
 GEBOUWGEBONDEN INSTALLATIES
 IN DE ZOMER VAN 2018 NAM MACHINEBOUWER ITMGROUP EEN
 WATERSTOFBROMIDE FLOWBATTERIJ VAN ELESTOR IN GEBRUIK. DE
 WATERSTOFBROMIDE FLOWBATTERIJ WERD GEKOPPELD AAN GEBOUW
 GEBONDEN INSTALLATIES, ZODAT DE RESTWARMTE EN -KOUDE VAN
 DEZE INSTALLATIES KAN WORDEN GEBRUIKT OM DE TEMPERATUUR VAN
 DE BATTERIJ OPTIMAAL TE HOUDEN. DAT KOMT DE EFFICIËNTIE VAN
 HET SYSTEEM TEN GOEDE. RUIM 1.700 ZONNEPANELEN OP HET DAK
 VAN HET BEDRIJF LEVEREN DE ENERGIE OM DE BATTERIJ LADEN.
 DE BEDOELING IS DAT OP DEZE MANIER TOT 80 % VAN DE
 BENODIGDE ENERGIE ZELF KAN WORDEN OPGEWEKT; DAT AANDEEL LAG
 ROND DE 50 PROCENT.
 BATTERIJ VAN 150 KW
 BEGIN JANUARI LIET ELESTOR VIA EEN PERSBERICHT WETEN HET
 PROJECT FLOWBOX OVER TE NEMEN VAN HET FRANSE AREVA. IN DIT
 PROJECT WORDT DE GROOTSTE WATERSTOFBROMIDE FLOWBATTERIJ
 TER WERELD ONTWIKKELD EN GEBOUWD, MET EEN VERMOGEN VAN
 150 KW EN CAPACITEIT VAN 900 KWH. AREVA GAAT ZICH VOLLEDIG
 RICHTEN OP DE DOORONTWIKKELING VAN HAAR MODULAIRE
 PEM-BRANDSTOFCEL.
 BRON: INSTALLATIEJOURNAAL.NL
 --- RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 --- HIGH ALTITUDE BALLOONING ---
 REGELMATIG LATEN RADIOAMATEURS EEN MET HELIUM GEVULDE BALLON
 OP MET EEN KLEIN TELEMETRIE ZENDERTJE ERAAN. EEN AANTAL
 LUISTERSTATIONS DECODEREN DE TELEMETRIE EN STUREN DEZE
 GEGEVENS NAAR EEN SERVER DIE DIT OP EEN KAART PROJECTEERT
 WELKE JE OP HET INTERNET KUNT BEKIJKEN. DE TELEMETRIE
 DATAREEKS KAN ER ALS VOLGT UITZIEN:
 $$$$$BHP-2,1634,12:22:05,51.9668,5.4836,23976,0,11,2640,
 -6*C560
 EN BEVAT O.M. DE VOLGENDE GEGEVENS:
 IDENTIFIER, TELLER, TIJD (UTC), COORDINATEN IN
 DECIMALE GRADEN EN DE HOOGTE IN METERS. ZOALS TE ZIEN WORDEN
 DE ITEMS GESCHEIDEN DOOR EEN KOMMA. DE GEGEVENS KUNNEN
 EENVOUDIG MET EEN AANGEPASTE VERSIE VAN FL-DIGI GEDECODEERD
 WORDEN.
 GISTEREN (9-5-2020) WAS ER ZO’N BALLON OPLATING IN HET
 WESTLAND, WAARBIJ HET ER OM GING HET HOOGTE-RECORD TE
 VERBREKEN. DAT IS HELAAS NIET GELUKT, MAAR DE BALLON HEEFT
 WEL EEN HOOGTE BEREIKT VAN 24.586 METER. HET RECORD STAAT
 OP 39.040 METER. DE BALLON WERD DOOR EEN FLINK AANTAL
 LUISTERSTATIONS GEVOLGD.
 DE GEBRUIKTE FREQUENTIE WAS 434,737 MHZ USB, RTTY 100 BAUD,
 800HZ SHIFT, 7 DATABITS, NO PARITY, 2 STOPBITS. DUS NET
 EVEN ANDERS DAN DE VEEL DOOR RADIOAMATEURS GEBRUIKTE
 5-BITS BAUDOT CODE.
 DE BALLON IS IN DE BUURT VAN AALTEN NEERGEKOMEN. HET
 LUISTERSTATION MET DE GROOTSTE AFSTAND (VOOR ZOVER JULLIE
 REDACTEUR HEEFT KUNNEN WAARNEMEN) WAS G8KNN MET 374,9 KM.
 DE GEBRUIKTE SOFTWARE IS DL-FLDIGI. DE KAART OM DE BALLONNEN
 TE VOLGEN ALSMEDE VEEL INFORMATIE VIND JE OP
 HTTPS://TRACKER.HABHUB.ORG.
 --- MORSE CURSUS PA3GXB ---
 OP MAANDAG EN DONDERDAG GAAT PA3GXB OP 2 METER
 MORSETRAININGEN VERZORGEN. HET PROGRAMMA IS ALS VOLGT:
 20:00 - 20:30 VOOR BEGINNERS
 20:30 - 21:00 VOOR GEVORDERDEN
 FREQUENTIE: 144,500 MHZ
 MODE: FM
 QTH: ROZENBURG JO21DV
 E-MAIL: PA3GXB(AT)VERON.NL
 --- DE NIEUWSBRIEF ---
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES T.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER
 OP PRIJS GESTELD.
 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN