Q-codes wat?

Q-codes, wat zijn dat?

Wat is het?

Als radioamateur komen wij vrij vaak een kreet als QRV of QSO tegen. Maar wat is dat?
Dit zijn zogenoemde Q-codes. De Q-codes zijn korte aanduidingen voor vragen en antwoorden in de diverse diciplines. Deze codes zijn ontwikkeld om het leven van een telegrafist, dit komt dan ook uit de telegrafie) wat makkelijker te maken. De codes maken het makkelijk om snel een vraag te stellen alsook deze te beantwoorden. Deze codes zijn kort en duidelijk over te seinen. En dit gebruik bij het Morse is overgenomen in de telefonie (spraak).

Lees meer

Zomerstop 2020 PI4VNW

Elke zondagochtend om 11 uur vindt de PI4VNW ronde plaats op 145.525Mhz. In de maanden juli en augustus zijn vele luisteraars en zendamateurs of weg van de shack of hebben andere bezigheden. Daarom zal op zondag 28 juni 2020 de laatste uitzending van de Nieuwe Waterwegronde plaats vinden. De zomerstop 2020!

De bijeenkomsten die elke 1e en 3e dinsdagavond worden gehouden bij de volkstuinvereniging Dr. Moerman in Vlaardingen, zullen gewoon doorgaan tijdens deze zomerstop. Iedereen is welkom vanaf 19:30 uur tot ongeveer 22:00 uur.
Door het coronavirus zijn de bijeenkomsten tot nader orde afgelast. Meer informatie volgt wanneer deze beschikbaar.

De eerste ronde na de zomerstop 2020 zal dan weer plaats vinden op zondag 6 september 2020 om 11:00 uur.

Alvast een goede periode toegewenst.

RTTY Nieuwsbrief van 21 juni 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
 ZCZCZC
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 21 JUNI 2020, AFLEVERING 10
 --- VORIGE AFLEVERING ---
 RECTIFICATIE NB09 LCR-ESR METER:
 HET ARTIKEL STAAT NIET OP A37.VERON.NL, MAAR OP 
 A59.VERON.NL. 
 HET IS NIET JEFFREY PH7GIS, MAAR AAD PE1HTJ DIE HET 
 ARTIKEL BESCHRIJFT.
 --- ZOMER ---
 GISTEREN OM 23:44 UUR MEZT IS OP HET NOORDELIJK HALFROND DE 
 ASTRONOMISCHE ZOMER BEGONNEN. OP DAT ZELFDE TIJDSTIP BEGON 
 OP HET ZUIDELIJK HALFROND DE ASTRONOMISCHE WINTER. DE 
 ASTRONOMISCHE ZOMER BEGINT NORMAAL OP 21 JUNI, BEHALVE IN 
 EEN SCHRIKKELJAAR, DAN IS DAT EEN DAG EERDER. 
 OP HET GENOEMDE MOMENT STOND DE ZON OP ZIJN HOOGSTE STAND 
 EN PRECIES RECHT BOVEN DE KREEFTSKEERKRING
 BRON: WIKIPEDIA
 --- ALEXANDERSON DAY ---
 DE JAARLIJKSE UITZENDING OP ALEXANDERSON DAY MET DE 
 ALEXANDERSON ALTERNATOR OP VLF 17,2 KHZ MET DE ROEPNAAM SAQ
 VINDT PLAATS OP ZONDAG 5 JULI 2020.
 UITZENDSCHEMA
 TWEE UITZENDINGEN ZIJN ALS VOLGT GEPLAND:
 1 - OPSTARTEN EN AFSTEMMEN OM 10:30 (08:30 UTC)
 VERZENDING VAN EEN BERICHT OM 11:00 (09:00 UTC)
 2 - OPSTARTEN EN AFSTEMMEN OM 13:30 (11:30 UTC)
 VERZENDING VAN EEN BERICHT OM 14:00 (12:00 UTC)
 BEKIJK BEIDE UITZENDEVENEMENTEN LIVE OP ONS YOUTUBE-KANAAL.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 DE ZENDER
 HET HART VAN DE ZENDER IS EEN WISSELSTROOMGENERATOR 
 (ALTERNATOR). DEZE IS, ONTWIKKELD DOOR DE ZWEEDSE INGENIEUR 
 ERNST ALEXANDERSON, PIONIER OP HET GEBIED VAN RADIO, 
 WERKZAAM BIJ GENERAL ELECTRIC IN SCHENECTADY EN 
 HOOFDINGENIEUR BIJ RADIO CORPORATION OF AMERICA (RCA)
 BRON: ALEXANDER.N.SE
 --- ZONNECYCLUS 25 ---
 HET GEMIDDELD AANTAL DAGELIJKSE ZONNEVLEKKEN STEEG IN 
 DE WEEK VAN 4 TOT 10 JUNI BEHOORLIJK. HET GEMIDDELD 
 DAGELIJKSE ZONNEVLEKKENGETAL STEEG VAN 3,3 NAAR 14. 
 ZOALS VERWACHT NAM OOK DE SOLAR FLUX TOE. DIT HEEFT 
 VOORAL CONSEQUENTIES VOOR DE 6 METER BAND. DUS DE 
 ZONNEACTIVITEIT NEEMT TOE. IS CYCLUS 25 BEGONNEN?
 LEES VERDER OP VERON.NL
 --- DE NIEUWSBRIEF ---
 ZOMERSTOP
 DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS WORDT ER GEEN NIEUWSBRIEF 
 UITGEZONDEN. AFLEVERING 11 ZAL VOLGENS PLANNING 
 VERSCHIJNEN OP 13 SEPTEMBER 2020.
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.
 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN   

RTTY Nieuwsbrief van 7 juni 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
 ZCZCZC
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 7 JUNI 2020, AFLEVERING 9
 DIGITALE VERSIES PRACTICAL WIRELESS 
 WIE HET EENS LEUK VINDT OM OUDE UITGAVEN VAN PRACTICAL 
 WIRLESS DOOR TE BLADEREN KAN ZIJN HART OPHALEN. DE UITGAVEN 
 VAN 1932(!) T/M 1999 ZIJN TE DOWNLOADEN OP DE VOLGENDE 
 SITE: HTTPS://WORLDRADIOHISTORY.COM/PRACTICAL_WIRELESS_
 MAGAZINE.HTM
 IN HET DARU MAGAZINE VAN DEZE MAAND EEN ARTIKEL OVER DE DX 
 COMMANDER HF ANTENNE, EEN BOUWPAKKET VOOR EEN HF MULTIBAND 
 VERTICAL. DE DARU MAGAZINES ZIJN TE DOWNLOADEN OP 
 HTTPS://WWW.DARU.NU/DOWNLOADS/CATEGORY/2-MAGAZINE
 QUINDAR TONES 
 ZIJN DE PIEPTONEN DIE TE HOREN ZIJN TIJDENS COMMUNICATIE 
 MET ASTRONAUTEN.
 OOK TIJDENS DE LANCERING VAN DE SPACEX DRAGON WAREN ZE 
 WEER TE HOREN, DIE PIEPJES AAN HET BEGIN EN HET EINDE VAN 
 DE COMMUNICATIE TUSSEN HET NASA-GRONDSTATION EN DE 
 BEMANNING. WAAR DIENEN DIE PIEPJES VOOR? SWLING POST ZOCHT 
 HET NAUWKEURIG UIT EN BERICHT EROVER OP ZIJN BLOG.
 OOK IN DE APOLLO-TIJD WAREN ZE AL TE HOREN. DIE PIEPJES 
 ZIJN DE ZOGENOEMDE "QUINDAR TONES". DEZE TONEN ZIJN BEDOELD 
 OM DE GRONDSTATIONZENDERS TE ACTIVEREN WANNEER ER EEN 
 UITGAANDE TRANSMISSIE VANAF DE AARDE IS. WANNEER MISSION 
 CONTROL DE PTT-KNOP INDRUKT, WORDT EEN INTRO-TOON (2,525 
 KHZ SINUSGOLF MET EEN LENGTE VAN 250 MS) GEGENEREERD DIE 
 DE ZENDERS VAN HET GRONDSTATION ACTIVEERT. NA HET LOSLATEN 
 VAN DE PTT-KNOP WORDT EEN IETS LAGERE OUTRO-TOON (2,475 
 KHZ, SINUS, 250 MS) GEGENEREERD OM DE ZENDERS VAN HET 
 GRONDSTATION WEER UIT TE SCHAKELEN.
 LEES HET HELE VERHAAL OP SWLING POST: QUINDAR TONES: THOSE 
 ICONIC NASA PTT CONFIRMATION BEEP.
 BRON: VERON.NL
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 WINDOWS 10 HET POPULAIRST
 VERON AFDELING A37 (ROTTERDAM) HEEFT ONDERZOCHT WELKE 
 OPERATING-SYSTEMS ZOAL GEBRUIKT WORDEN DOOR HAAR LEDEN. 
 DE UITSAG IS ALS VOLGT:
 OPERATING SYSTEM:  AANTAL GEBRUIKERS:
 LINUX            5
 OS-X            2
 WINDOWS 10         14
 WINDOWS 7          2
 IN HOEVERRE DEZE UITSLAG MAATGEVEND IS VOOR HEEL NEDERLAND 
 IS VOOR ZOVER BEKEND NIET ONDERZOCHT.
 BRON: A37.VERON.NL
 LCR-ESR METER
 WAT IS EEN LCR-ESR METER ANDERS DAN EEN GEWONE UNIVERSEEL 
 METER? DAT BESCHRIJFT JEFFREY PH7GIS OP A37.VERON.NL
 --- DE NIEUWSBRIEF ---
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES 
 N.A.V. DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)
 VERON.NL, OF DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES 
 WORDEN ZEER OP PRIJS GESTELD.
 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 RECTIFICATIE NB09 LCR-ESR METER:
 HET ARTIKEL STAAT NIET OP A37.VERON.NL, MAAR OP A59.VERON.NL
 HET IS NIET JEFFREY PH7GIS, MAAR AAD PE1HTJ DIE HET 
 ARTIKEL BESCHRIJFT
 NNNN