RTTY Nieuwsbrief van 27 september 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

RYRYRYRYRY
 ZCZC
 -- REGELLENGTE 60 TEKENS OVEREENKOMSTIG MECHANISCHE TELEX --
 
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 27 SEPTEMBER 2020, AFLEVERING 12
 --- LAATSTE NIEUWS ---
 GEOMAGNETISCHE STORM WAARSCHUWING: EEN GROOT GAT IN DE 
 ATMOSFEER VAN DE ZON IS OP DE AARDE GERICHT EN BLAAST 
 ZONNEWIND IN ONZE RICHTING. GESCHATTE AANKOMSTDATUM: 
 29 SEPTEMBER. NOAA-VOORSPELLERS ZEGGEN DAT GEOMAGNETISCHE 
 STORMEN VAN G2-KLASSE MOGELIJK ZIJN WANNEER HET GASVORMIGE 
 MATERIAAL ARRIVEERT. HET NOORDERLICHT ZOU NAAR DE VS KUNNEN 
 AFDALEN TOT IN HET ZUIDEN VAN MICHIGAN, MONTANA EN DE 
 DAKOTA'S. (MICHIGAN LIGT ONGEVEER OP DEZELFDE BREEDTEGRAAD 
 ALS NEDERLAND, RED).
 BRON: SPACEWEATHER.COM
 --- AFDELINGSBJEENKOMST ---
 DE EERSTE BIJEENKOMST NA DE “CORONA-STOP” IS GOED VERLOPEN.
 ER WAREN 8 VAN DE TOEGESTANE 13 PERSONEN AANWEZIG, DAT HAD 
 WEL WAT MEER MOGEN ZIJN. IEDEREEN HEEFT ZICH NETJES AAN DE 
 REGELS GEHOUDEN. 
 GEZIEN DE HUIDIGE TOENAME VAN HET AANTAL BESMETTINGEN IS HET 
 ZEER BELANGRIJK DAT IEDEREEN ZICH AAN DE REGELS BLIJFT 
 HOUDEN ZODAT DE BIJEENKOMSTEN DOOR KUNNEN BLIJVEN GAAN.
 --- LEUK BOUWPROJECTJE ---
 OP DE SITE VAN VERON AFDELING BREDA STAAT EEN BIJZONDER LEUK 
 BOUWPROJECTJE: EEN QRP SWR METERTJE VOOR IN HET VELD.
 HET IS BETREKKELIJK EENVOUDIG TE BOUWEN EN HET ZIET ER NOG
 LEUK UIT OOK.
 KIJK OP A07.VERON.NL/ACTIVITEITEN/ZELFBOUW/QRP-SWR-METERTJE
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 --- BALLON-VOSSENJACHT ---
 ZONDAG 20 SEPTEMBER J.L. HEEFT WEER DE JAARLIJKSE 
 BALLONVOSSENJACHT PLAATSGEVONDEN. DIT EVENEMENT WERD ZOALS 
 ELK JAAR DOOR VEEL RADIO-AMATEURS GEVOLGD, ZOWEL VANAF DE 
 THUISLOCATIE ALS IN HET VELD. DE SONDE AAN DE BALLON BEVATTE 
 EEN TRANSPONDER (70CM IN, 2M UIT), EN EEN 1 WATT ATV ZENDER 
 OP 23 CM. DE BEELDEN VANUIT DE SONDE, DE VOLGPLOEG EN HET 
 COMMANDOCENTRUM WAREN DE HELE DAG TE VOLGEN VIA DE ATV 
 REPEATER PI6VHS. VERDER WAS E.E.A. TE VOLGEN OP INTERNET EN 
 OP HF (40M). DE BALLON HEEFT EEN HOOGTE VAN 35 KM BEREIKT.
 HET EVENEMENT BEVAT OOK EEN WEDSTRIJD-ELEMENT; HIERBIJ GAAT 
 HET ER OM WIE HET EERST BIJ DE LANDINGSPLAATS AANWEZIG IS. 
 OMDAT ER TEGENWOORDIG REKENMODELLENZIJN DIE REDELIJK 
 NAUWKEURIG DE LANDINGSPLAATS KUNNEN BEPALEN, WORDT DE PLAATS 
 VAN OPLATEN STRENG GEHEIM GEHOUDEN. ER DEDEN 150 PERSONEN 
 MEE, VERDEELD OVER 44 EQUIPPES. DE WINNAARS WAREN PE1OAD EN 
 PA4JV.
 MEER INFO OP BALLONVOSSENJACHT.NL
 --- YAESU FT-817 UITBREIDING ---
 BEN JE IN HET BEZIT VAN DE POULAIRE FT-817 EN VIND JE HET 
 AANTAL SOFT-KEYS EN DE WEERGAVE OP HET DISPLAY WAT AAN DE 
 MAGERE KANT? LEES DAN HET ARTIKEL VAN FRANK PA3CNO. DIT EN 
 MEER INTERESSANTE ARTIKELEN IN DE RAZZIES VAN OKTOBER. 
 JE KUNT DE RAZZIES DOWNLOADEN OP PI4RAZ.NL
 --- DE NIEUWSBRIEF ---
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.
 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN

RTTY Nieuwsbrief van 13 september 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
 ZCZCZC
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 13 SEPTEMBER 2020, AFLEVERING 11
 --- CLUBAVONDEN VERON A59 ---
 ZOALS VORIGE WEEK IN DE PI4VNW-RONDE MEDEGEDEELD ZULLEN A.S.
 DINSDAG 15 SEPTEMBER DE VERENIGINGSAVONDEN WEER BEGINNEN, 
 ZIJ HET IN BIJZONDERE VORM I.V.M. CORONA MAATREGELEN.
 DE BALANGRIJKSTE MAATREGELEN/BEPERKINGEN ZIJN:
 HEEFT U CORONA-ACHTIGE KLACHTEN: KOM NIET.
 ER WORDT EEN MAXIMUM AANTAL PERSONEN TOEGELATEN.
 ER IS EEN AANGEPAST STOELENPLAN TOEGEPAST
 VAN TE VOREN AANMELDEN VIA VERON-SITE
 DE LEDEN HEBBEN INMIDDELS EEN EMAIL ONTVANGEN MET 
 GEDETAILLEERDE INFORMATIE. DEZE INFO STAAT OOK OP
 A59.VERON.NL ONDER “LAATSTE NIEUWS – VERENIGINGSAVONDEN” 
 --- INTERNATIONAL LIGHTHOUSE AND LIGHTSHIP WEEKEND ---
 OOK DIT JAAR HEEFT ONZE AFDELING WEER MEEGEDAAN AAN HET 
 ILLW. VANWEGE DE CORONA MAATREGELEN WAS DE VOORTOREN TE 
 HOEK VAN HOLLAND GESLOTEN. ALS ALTERNATIEVE LOCATIE HEBBEN 
 WE VOOR DE UITKIJKBULT AAN HET EINDE VAN DE LANDTONG TE 
 ROZENBURG GEKOZEN, WELISWAAR MET DIRECT UITZICHT OP DE 
 VUURTOREN TE HOEK VAN HOLLAND. EDGAR PD3EPM HEEFT HIERVOOR 
 EEN POMPMAST EN AGGREGAAT OP AANHANGER BESCHIKBAAR GESTELD.
 MET DANK AAN EDGAR. AL MET AL EEN GESLAAGD EVENEMENT EN 
 VOOR HERHALING VATBAAR ALS VELDDAG, MAAR WE HOPEN NATUURLIJK
 HET ILLW VOLGEND JAAR WEER IN DE VUURTOREN TE KUNNEN HOUDEN.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 --- ZELFBOUW SDR TRANCEIVER ---
 DE VERON AFDELING ROTTERDAM STELT EEN NIEUW ZELFBOUWPROJECT
 VOOR: DE MICRO-SDX. HET IS EEN ALL-MODE SDR TRANCEIVER VOOR 
 DE HF BANDEN, MET 5W PEP. ECHT IETS VOOR DE MODERNE 
 ZELFBOUWER.
 MEER BIJZONDERHEDEN OP A37.VERON.NL
 --- ISS CROSS BAND REPEATER GEACTIVEERD ---
 DE ISS 437.800MHZ CROSS-BAND-REPEATER IS GEACTIVEERD, ZO 
 MELDT ARISS. DE INSTALLATIE VAN HET EERSTE ELEMENT VAN DE
 NIEUWSTE GENERATIE RADIOSYSTEMEN IS KLAAR EN OPERATIONEEL. 
 SINDS 2 SEPTEMBER IS DE FM-REPEATER VAN 2 M NAAR 70 CM OOK 
 AL ACTIEF. DE UPLINK IS 145.990MHZ, DE DOWNLINK 427.800MHZ. 
 DAARVOOR IS EEN CTCSS-TOON VAN 67HZ NODIG. DIT IS HET 
 EERSTE ONDERDEEL VAN HET INTEROPERABLE RADIO SYSTEM 
 (IORS), GEÏNSTALLEERD IN DE COLUMBUS-MODULE. GENOEMD 
 SYSTEEM VERVANGT HET HUIDIGE ERICSSON RADIOSYSTEEM EN 
 PACKET-MODULE. DAT WAS NAMELIJK OORSPONKELIJK 
 GECERTIFICEERD IN 2000 VOOR RUIMTEVLUCHTEN.
 BRON: VERON.NL
 --- LINK VAN DE MAAND ---
 ONZE RADIOHOBBY KENT EEN SCHAT AAN WAARDEVOLLE INFORMATIE. 
 VEEL VAN DEZE INFORMATIE WORDT OOK GEDEELD OP DE DIVERSE 
 WEBSITES. NU WILLEN WIJ PER MAAND 1 WEBSITE UITLICHTEN.
 DE LINK VAN SEPTEMBER IS:
 HTTPS://WWW.QSL.NET/K0IYE
 DE WEBSITE VAN DEZE MAAND IS TEVENS EEN BOEK. DE 
 RADIOAMATEUR FRANK HARRIS (K0IYE), SCHRIJFT EEN BOEK OVER 
 ZELFBOUW EN ONZE RADIOHOBBY.
 EEN ZEER INTERESSANTE WEBSITE OM TE LEZEN EN IDEEEN UIT 
 OP TE DOEN.
 ZIE OOK: A59.VERON.NL/ACTIVITEITEN/LINK-VAN-DE-MAAND/
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 --- DE NIEUWSBRIEF ---
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.
 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN
Voor aanvang van de vergadering 2020

Verenigingsavonden VERON Afdeling Nieuwe Waterweg

UPDATE 04-10-2020:

In verband met de aangescherpte Corona maatregelen, heeft de tuindersvereniging besloten de kantine NIET open te stellen op dinsdagavond 6 oktober a.s. Dit houdt dan ook in dat onze bijeenkomst geen doorgang kan vinden. En tot nader orde zijn afgelast.


Geacht VERON-lid,

Het bestuur van de Afdeling Nieuwe Waterweg is verheugd u te kunnen melden dat m.i.v. 15 september a.s. de verenigingsavonden weer beginnen.
Wel zijn we, i.v.m. het corona besmettingsgevaar genoodzaakt de volgende maatregelen/beperkingen te hanteren:

 • Maximaal 13 personen (exclusief de twee bar mensen)
 • Van te voren aanmelden (zie onder)
 • De 1,5m maatregelen hanteren
 • Bij binnenkomst handen ontsmetten
 • De kapstok niet gebruiken, de jas over uw stoel hangen en zo veel mogelijk op uw eigen plek blijven
 • Maximaal één persoon in de shack
 • Na gebruik van toilet handen, kraan, toiletbril enz. ontsmetten
 • Aan het einde van de avond afrekenen
 • Uiterlijk 21:45 uur de kantine verlaten om de bestuursleden de gelegenheid te geven tafels en stoelleuningen te reinigen

Wij bedoelen het niet onaardig, maar wij verzoeken u nadrukkelijk niet te komen indien u:

 • Corona-achtige klachten heeft(verkoudheid, koorts)
 • Één van uw huisgenoten deze klachten heeft
 • U niet akkoord gaat met bovengenoemde maatregelen
 • Het maximum aantal bezoekers is bereikt (zie onder).

Aanmelden:

I.v.m. het maximum toelaatbaar aantal personen is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via ons afdelingsdeel van de VERON-website.

Ga naar: https://a59.veron.nl/afdeling/aanmeldng-verenigingsavond/
vul uw naam en roepnaam in en klik op verzenden. U ziet hier ook of het maximum aantal bezoekers is bereikt.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Hans Edelenbos PE1H

Link van de maand September 2020

De website van deze maand is tevens een boek, de radioamateur Frank Harris (K0IYE), schrijft een boek over zelfbouw en onze radiohobby. Een zeer interessante website om te lezen en ideeen uit op te doen.

https://www.qsl.net/k0iye

Screenshot van de website van Frank Harris K0IYE