RTTY Nieuwsbrief van 17 januari 2021

De nieuwsbrief als PDF download:

RYRYRYRYRY
 ZCZC
 
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 17 JANUARI 2021, AFLEVERING 19

 --- DAB IN ALLE NIEUWE AUTO'S ---
 SINDS 21 DECEMBER 2020 IS HET IN DE EU VERPLICHT OM NIEUWE 
 AUTO'S MET EEN ONTVANGER UIT TE RUSTEN VOOR DAB+ RADIO. 
 DEZE VERPLICHTING GELDT IN ALLE EU-LIDSTATEN, OOK IN LANDEN 
 MET EEN NOG BEPERKTE DAB-DEKKING. ONDANKS DE CORONACRISIS 
 HEBBEN DUITSLAND, FRANKRIJK, ITALIE, DENEMARKEN EN ZELFS 
 HET VERENIGD KONINKRIJK DE VERPLICHTING INMIDDELS IN HUN 
 EIGEN WETGEVING OPGENOMEN. DE VERWACHTING IS DAT ANDERE 
 LANDEN SNEL ZULLEN VOLGEN. 
 BRON: VERON.NL, WORLDDAB.COM
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW

 --- NIEUW VLF TRANSATLANTISCH RECORD ---

 VERY LOW FREQUENCY (VLF) ENTHOUSIASTELING JOE CRAIG, VO1NA, 
 MELDT DAT STEFAN SCHAEFER, DK7FC, HET 50-TEKENS LANGE 
 BERICHT GENOMEN HEEFT DAT VO1NA UITZOND VANAF NEWFOUNDLAND 
 OP 8,271 KHZ (JA, 8KHZ), MET EEN UITGEZONDEN VERMOGEN VAN 
 10 MW. (NEE, GEEN MEGAWATT MAAR MILLIWATT! RED.) 
 'DIT IS EEN NIEUW RECORD VOOR EEN TRANS-ATLANTISCHE VLF 
 VERBINDING', ZEI CRAIG TEGEN DE AMERIKAANSE 
 AMATEURVERENIGING ARRL. DE GEBRUIKTE MODE WAS EBNAUT, EEN 
 VARIANT VAN BPSK VOOR ZEER LAGE FREQUENTIES.
 CRAIG'S ANTENNEMAST BEVAT EEN VLF RL (ROTATED L) ANTENNE 
 OP EEN GEMIDDELDE HOOGTE VAN 10M MET EEN LENGTE VAN 
 100 METER.
 'AANGEZIEN VLF RADIOGOLVEN TENMINSTE 40 METER KUNNEN 
 DOORDRINGEN IN ZOUT WATER, WORDEN ZE GEBRUIKT VOOR 
 COMMUNICATIE MET ONDERZEEERS', MERKT CRAIG OP.
 ER IS EEN HELE GROEP AMATEURS DIE EXPERIMENTEN DOET MET 
 RADIOGOLVEN NET ONDER DE 9 KHZ. GOOGLE MAAR EENS OP 
 'SUB 9 KHZ RADIO'. ER GAAT EEN WERELD VOOR JE OPEN.
 BRON: RADIOCLUB ZOETERMEER
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- RADIO TECHNIEK NET ---

 BESTE RADIOAMATEURS,
 IN NAVOLGING VAN HET TECHNONET DAT JAREN GELEDEN DOOR 
 WIJLEN DICK ROLLEMA, PA0SE EN HERBERT, PA0SU, WERD GELEID, 
 HEB IK HET INITIATIEF GENOMEN OM TE PROBEREN DIT WEER TOT 
 LEVEN TE BRENGEN.
 DIT NET DAT WE RADIO TECHNIEK NET (RTN) NOEMEN WORDT 
 GERUND DOOR TWEE MODERATOREN. ZIJ KUNNEN BEIDEN DEELNEMEN 
 AAN DISCUSSIES, MAAR ZIJN VOORAL ACTIEF OM ERVOOR TE ZORGEN 
 DAT MEN NIET TE VEEL VAN HET ONDERWERP TECHNIEK AFWIJKT.
 DE VOLGENDE RADIOAMATEURS ZIJN BEREID DEZE MODERATIE-TAAK 
 OP ZICH TE NEMEN:
 PA3FUN CHRISTIAAN ROSELAAR
 PA2DW DICK HARMS
 TIJDSTIP: ELKE ZATERDAGMIDDAG OM 16:00 UUR.
 FREQUENTE: 3777,777 KHZ. DIT WAS OOK DE FREQUENTIE VAN HET 
 VOORMALIGE TECHNONET.
 WE WILLEN GRAAG EEN GROEPJE ENTHOUSIASTE DEELNEMERS DOEN 
 ONTSTAAN EN DE MODERATOREN ZULLEN ER OP TOEZIEN DAT DE 
 DEELNEMERS SERIEUS BIJDRAGEN AAN HET NET EN DAT GESPREKKEN 
 TECHNISCH GEORIENTEERD ZIJN EN BLIJVEN.
 HET NET WAS GISTEREN, 16 JANUARI VOOR HET EERST ACTIEF.

 73 GERRIT-JAN, PA0GJH
 BRON: VERON AFDELING ROTTERDAM
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- REINHARTZ ROTARY BEAM ---

 EEN WAT BIJZONDERE ANTENNE STAAT BESCHREVEN IN DE TWENTE 
 BEAM VAN JANUARI.
 HIJ BESTAAT UIT TWEE ONDERBROKEN RINGEN MET EEN LENGTE VAN 
 PLM EEN HALVE GOLF DIE ENKELE CENTIMETERS VAN ELKAAR 
 OPGESTELD ZIJN. OP DE UITEINDEN VAN DE TWEE RINGEN WORDT 
 EEN 1/4 GOLF STUB AANGESLOTEN. HET VOEDINGSPUNT WORDT OP 
 PLM 1/3 VAN HET EINDE VAT DE STUB AANGESLOTEN. OP DAT PUNT 
 IS DE IMPEDANTIE ERGENS ROND DE 500 OHM.
 OMDAT DE ANTENNE RICHTINGSGEVOELIG IS DIENT DEZE HELE 
 CONSTRUCTIE DRAAIBAAR OPGESTELD TE WORDEN. 
 DE VERSTERKING IS NIET GROTER DAN DIE VAN EEN HALVE GOLF 
 DIPOOL, MAAR DE VOORDELEN ZIJN DE VEEL GROTERE VOOR/ACHTER 
 VERHOUDING EN DE COMPACTHEID.
 NIEUWSGIERIG GEWORDEN? DOWNLOAD DE TWENTE BEAM OP 
 VERONVRZATWENTE.NL EN LEES OOK DE VELE ANDERE INTERESSANTE 
 ARTIKELEN IN DEZE DIGITALE UITGAVE VAN DE VERON/VRZA 
 AFDELING TWENTE.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- DE NIEUWSBRIEF ---

 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.


 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN  

Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de pagina: PI4VNW RTTY Nieuwsbrieven

RTTY Nieuwsbrief van 3 januari 2021

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRY
 ZCZC
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 3 januari 2021, AFLEVERING 18
 DE REDACTIE VAN DE PI4VNW NIEUWSBRIEF WENST ALLE LEZERS EEN 
 GELUKKIG EN GEZOND 2021.


 --- OCF ANTENNE ---

 HOE ZAT HET OOK ALWEER MET DIE 'OFF CENTER FED' ANTENNES?
 DE OCF ANTENNE IS EEN OPEN DIPOOL ANTENNE WAARBIJ HET 
 VOEDINGSPUNT NIET IN HET MIDDEN ZIT, MAAR OP PLM 1/3 VAN 
 HET BEGIN VAN DE DRAAD. OP DAT PUNT IS DE IMPEDANTIE OP 
 DE RESONANTIEFREQUENTIE PLM 300 OHM. ER IS DUS ALTIJD EEN 
 AANPASSING NODIG NAAR DE 50 OHM VAN DE ZEND-ONTVANGER.  
 DAT EN MEER LEGT OPA VONK UITGEBREID UIT AAN ZIJN KLEINKIND 
 PIM. LEES HET HELE VERHAAL IN DE RAZZIES VAN JANUARI.
 DE RAZZIES IS TE DOWNLOADEN OP PI4RAZ.NL
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- DE I2C BUS ---

 DE I2C OF INTER-INTERGRATED CIRCUIT (SPREEK UIT: 
 INTER-IC) BUS IS IN 1979 ONTWIKKELD DOOR PHILIPS EN DIENT 
 OM DE DATALIJNEN VAN MICRO-PROCESSORS MET ANDERE IC'S TE 
 VERBINDEN OVER KORTE AFSTAND. IN BIJNA IEDER APPARAAT WORDT 
 WEL EEN MICROPROCESSOR TOEGEPAST MET 8 OF MEER DATALIJNEN. 
 DAT VERGT VEEL BEDRADING EN/OF COMPLEXE PRINTPLATEN.
 HET I2C BUSSYSTEEM BESTAAT UIT SLECHTS TWEE DRADEN, EEN SDA 
 (SERIAL DATA LINE) EN EEN SCL (SERIAL CLOCK LINE).
 OMDAT HET DATATRANSPORT VAN EN NAAR DE VERSCHILLENDE IC'S 
 VIA DEZE TWEE LIJNEN VERLOOPT, ZIJN VEEL MINDER 
 VERBINDINGEN NODIG.
 DE CLOCKFREQUENTIE OP DE BUS WAS AANVANKELIJK 100 KHZ, MAAR 
 KON LATER DOOR VERBETERING VAN DE IC'S EN TOEPASSING VAN 
 BUFFERS OPGEVOERD WORDEN NAAR 400 KHZ. DIT BETEKENT DAT ER 
 400.000 BITS PER SECONDE WORDEN VERZONDEN, VOOR DE MEESTE 
 TOEPASSINGEN RUIM VOLDOENDE.
 OOK IN DE HOBBY-ELEKTRONICA WORDT DE I2C BUS VEELVULDIG 
 TOEGEPAST, BIJVOORBEELD OM MET EEN ARDUINO EEN DISPLAY 
 AAN TE STUREN OF SENSOREN UIT TE LEZEN.
 BRONNEN: WIKIPEDIA DE I2C BUS, CHIPS EN SCHAKELINGEN (ELEKTOR)
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- WERKEN VIA ISS ---

 ZOALS IN DE VORIGE AFLEVERING VERMELD IS HET BETREKKELIJK 
 EENVOUDIG OM VIA DE CROSS-BAND REPEATER VAN HET 
 INTERNATIONAL SPACE STATION TE WERKEN.
 DE BENODIGDHEDEN HIERVOOR ZIJN:
 EEN ZENDER VOOR DE 2M BAND MET CTCSS
 EEN ONTVANGER VOOR DE 70 CM BAND
 EEN DUAL-BAND RONDSTRAAL ANTENNE
 DE TIJDEN DAT HET ISS ZICH BOVEN DE HORIZON BEVIND.
 VOOR DE ZENDER EN ONTVANGER KAN UITERAARD OOK EEN DUAL-BAND 
 SET WORDEN GEBRUIKT MET DE MOGENLIJKHEID TE ZENDEN OP 2M EN 
 TEGELIJK OP 70CM TE ONTVANGEN (DUPLEX).
 OP DE SITE AMSAT.ORG/TRACK KUN JE ON-LINE DE TABEL MET 
 OPKOMST- EN ONDERGANGSTIJDEN BEREKENEN. JE MOET HIEBIJ JE 
 LOCATOR OF JE LENGTE- EN BREEDTE COORDINATEN, EN DE 
 ANTENNEHOOGTE INVULLEN. DE GEGEVENS VERSCHIJNEN DAN IN 
 TABEL-VORM.
 EEN ANDERE MOGELIJKHEID IS EEN BAANBEREKENINGSROGRAMMA 
 DOWNLOADEN DIE DE BENODIGDE GEGEVENS VOOR JE UITREKENT. 
 OMDAT IN SATELLIETBANEN KLEINE AFWIJKINGEN KUNNEN 
 VOORKOMEN MOET JE DAN WEL ZORGEN DAT JE OVER DE LAATSTE 
 BAANGEGEVENS, DE ZGN KEPPLER-SET BESCHIKT. DIT IS DUS 
 OMSLACHTIGER.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW 


 --- LINK VAN DE MAAND ---

 DE LINK VAN DE MAAND JANUARI IS:
 WWW.CIRCUITSONLINE.NET. DEZE SITE BEVAT VEEL INFORMATIE OP 
 ELEKTRONICA GEBIED ZOALS NIEUWS, SCHEMA'S, LINKS, 
 LEVERANCIERS EN OOK EEN FORUM WAAR JE VRAGEN KUNT STELLEN 
 EN BEANTWOORDEN.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- DE NIEUWSBRIEF ---

 DE NIEUWSBRIEF WERD TOT HEDEN UITGEZONDEN IN DE ONEVEN 
 WEKEN.
 DOORDAT WE ROND DE JAARWISSELING TWEE KEER ACHTER ELKAAR 
 EEN ONEVEN WEEK HADDEN ZAL IN 2021 DE NIEUWSBRIEF IN DE 
 EVEN WEKEN WORDEN UITGEZONDEN. 
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES 
 N.A.V. DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN 
 PI4VNW(AT)VERON.NL, OF DIRECT NA DE UITZENDING IN 
 TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER OP PRIJS GESTELD.


 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---

 NNNN 

Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de pagina: PI4VNW RTTY Nieuwsbrieven

Link van de maand januari 2021

De website circuitsonline.net bied al jaren een schat aan informatie rondom elektronica en aanverwante zaken. Jeroen Vruels schrijft over circuitsonline.net:

De website circuitsonline.net is gemaakt door Jeroen Vreuls, samen met het Circuits Online Team.
Eind 1998 ben ik naar aanleiding van een HTML-cursus in de Zo Zit Dat Internet-pagina’s gaan maken. Ik ben toen begonnen aan 1001 Schakelingen, en die kwam op 15 mei 1999 online. Iedere week werd er weer wat vernieuwd, en op 4 juli 1999 werd de naam veranderd naar Circuits Online.

Begin 2000 heb ik de site verhuisd en een nieuw uiterlijk gegeven. Begin 2001 kreeg de site weer een make-over. Halverwege 2001 kwam het Team, zodat de site vaker geupdate kon worden.

In augustus 2009 kreeg de site een nieuw uiterlijk bij gelegenheid van het 10 jarig bestaan. Meer informatie over de historie van Circuits Online kun je vinden in het archief van de nieuwsbrieven.

We hopen ook in de toekomst mensen informatie te leveren en kennis te laten maken met de elektronica-hobby.
Shock Media sponsort Circuits Online al jaren met een eigen cloud server inclusief beheer, domeinnamen en dataverkeer.