Voor aanvang van de vergadering 2020

Ledenvergadering 2021

De ledenvergadering 2021 voor onze afdeling (A59 Nieuwe Waterweg) staat weer voor de deur. Nouja voor de deur… Door alle COVID-19 maatregelen kunnen we de vergadering niet houden zoals wij dat gewenst zijn. In de kantine van de Volkstuinenvereniging Dr. Moerman in Vlaardingen. Er is daarom ook besloten om de vergadering op een andere wijze te houden dan we ooit gedaan hebben.

Lees meer

RTTY Nieuwsbrief van 28 februari 2021

De nieuwsbrief als PDF download:

RYRYRYRYRY
ZCZC

-----------------------------------------
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
28 FEBRUARI 2021, AFLEVERING 22
-----------------------------------------


--- HAMKLOK PROJECT ---
 COR PA0GTB HEEFT AL DIVERSE LEUKE ARDUINO PROJECTEN 
 BESCHREVEN IN ELECTRON.
 IN HET MAARTNUMMER WEER EEN NIEUW PROJECT VAN ZIJN HAND: 
 EEN HAM KLOK DIE DE JUISTE TIJD AANGEEFT ZOWEL IN LOCAL 
 TIME ALS IN UTC. DE KLOK WORDT DOOR EEN NTP TIJDSERVER 
 GESYNCHRONISEERD VIA JE LOKALE WIFI NETWERK. HET PROJECT 
 BESTAAT UIT SLECHTS ENKELE ONDERDELEN. (EEN ESP32
Lees meer

RTTY Nieuwsbrief van 14 februari 2021

De nieuwsbrief als PDF download:

 
 RYRYRYRYRY
 ZCZC
 -----------------------------------------
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 14 FEBRUARI 2021, AFLEVERING 21
 -----------------------------------------
  

 --- NIEUWE TELG RASPBERRY PI ---
 COR PA3RW SCHRIJFT OP HET VERON TECHNIEK FORUM:
 ER IS WEDEROM EEN NIEUWE RASPBERRY PI OP DE MARKT.
 DIT KEER IS HET WEL EEN AFWIJKENDE.
Lees meer

RTTY Nieuwsbrief van 31 januari 2021

De nieuwsbrief als PDF download:

 ZCZCZC
 ----------------------------------------- 
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 31 JANUARI 2021, AFLEVERING 20
 ----------------------------------------- 

--- DIVERSITY ---

 DIVERSITY IS EEN SYSTEEM OM ONTVANGST TE CREEREN VAN 
 MEERDERE ONTVANGERS OP DEZELFDE FREQUENTIE. DIT SYSTEEM 
 WORDT ONDER ANDERE GEBRUIKT IN GROTE RADIONETWERKEN. AAN DE 
 CENTRALE KANT (DAAR WAAR ALLE SIGNALEN BIJ ELKAAR KOMEN) 
 WORDT GEMETEN WELKE ONTVANGER HET BESTE SIGNAAL AFGEEFT. 
 ALLEEN DE AUDIO VAN DEZE ONTVANGER WORDT DOORGESCHAKELD 
 NAAR DE LUIDSPREKER(S). BRON: WIKIPEDIA.

 ER BESTAAT ECHTER NOG EEN VORM VAN DIVERSITY ONTVANGST.
 HIERBIJ WORDEN TWEE ONTVANGERS TOEGEPAST IN EEN SET, MET 
 ELK EEN EIGEN ANTENNE EN AUDIO UITGANG NAAR DE HEADSET. 
 ZIJ DIE HIER AL EENS KENNIS MEE GEMAAKT HEBBEN WETEN DAT 
 DIT EEN FANTASTISCHE MANIER IS OM DE AUDIOSIGNALEN HEEL 
 ANDERS TE ERVAREN. VOOR HEN DIE HIER WAT MINDER MEE BEKEND 
 ZIJN IS HET EEN BEETJE TE VERGELIJKEN MET DE OVERSTAP VAN 
 MONO NAAR STEREO: JE ZIT ER PLOTSELING MIDDEN TUSSENIN. 
 DOOR DE AUDIO GESCHEIDEN AAN BEIDE KANTEN VAN JE HEADSET 
 TOE TE VOEREN KRIJG JE EEN HEEL RUIMTELIJK EFFECT EN GAAT 
 ER EEN WERELD OPEN VAN MOGELIJKHEDEN OM MEERDERE STATIONS 
 GELIJKTIJDIG, EN VOOR JE GEVOEL NAAST ELKAAR TE HOREN IN 
 PLAATS VAN OVER ELKAAR. ALS JE ER EEN TIJDJE MEE GEWERKT 
 HEBT EN TERUGGAAT NAAR 'NORMAAL' KLINKT DE WERELD INEENS 
 HEEL PLAT…
 DIT INTERESSANTE ARTIKEL IS TE LEZEN IN HET DARU MAGAZINE 
 VAN DECEMBER 2020 (EDITIE 12).
 ALLE DARU MAGAZINES ZIJN TE VRIJ TE DOWNLOADEN OP
 DARU.NU/DOWNLOADS/CATEGORY/2-MAGAZINE 
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- ANTENNE METINGEN ---

 'METEN IS WETEN' IS EEN VEEL GEBRUIKTE UITDRUKKING, OOK IN 
 DE WERELD VAN DE RADIO AMATEURS. MAAR METEN AAN ANTENNES IS 
 WEL EEN VERHAAL APART. DE MEEST TOEGEPASTE METING AAN 
 ANTENNES IS DE STAANDE GOLF VERHOUDING. MAAR ALLEEN MET DE 
 SWR BEN JE ER NIET. ZAKEN ALS STRALINGSPATROON, VOOR-ACHTER 
 VERHOUDING EN GAIN ZIJN FACTOREN DIE DE DE WERKING VAN DE 
 ANTENNE IN BELANGRIJKE MATE BEPALEN. EEN BOUWPROJECTJE EN 
 WAT ONDERBOUWENDE THEORIE IN DE CQ-PA VAN JANUARI. DEZE KAN 
 GEDOWNLOAD WORDEN OP:
 VRZA.NL/FILES/CQPA-PUBLIEK/CQPA?2021-01.PDF WAARBIJ HET 
 VRAAGTEKEN VERVANGEN MOET WORDEN DOOR EEN UNDERSCORE. DE 
 UNDERSCORE KOMT HELAAS NIET VOOR IN DE BAUDOT TEKENREEKS.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- VERON INTERESSE ONDERZOEK 2021 ---

 HET LEDEN INTERESSEONDERZOEK VAN 2016 WORDT DIT JAAR 
 HERHAALD. LEDEN ZIJN VIA EEN EXTRA NIEUWSBRIEF UITGENODIGD 
 OM MEE TE DOEN. HEEFT U DE NIEUWSBRIEF NIET ONTVANGEN? GEEN 
 NOOD, DE UITNODIGING EN LINK OM MEE TE DOEN STAAN IN DE 
 KOMENDE ELECTRON. ER KAN TOT EN MET 28 FEBRUARI WORDEN 
 GEREAGEERD.
 GEBOORTEJAAR EN LIDNUMMER WORDEN ALLEEN GEBRUIKT OM HET 
 LIDMAATSCHAP VAN DE VERON TE VERIFIEREN EN WORDEN DAARNA 
 UIT DE GEGEVENS VERWIJDERD.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- CTCSS TOONTJES OPWEKKEN MET ARDUINO ---

 EEN ARDUINO KAN PER DEFINITIE GEEN SINUSVORMIGE SIGNALEN 
 GENEREREN. WEL IS HET MOGELIJK AUDIO TOONTJES OP TE WEKKEN 
 M.B.V. PULSBREEDTE REGELING. ELKE CYCLUS VAN DE TOON 
 BESTAAT HIERBIJ UIT 32.768 PULSEN. DOOR DE 
 BREEDTE-VERHOUDING(DUTY-CYCLE) VAN DEZE PULSEN TE VARIEREN 
 KAN DE TOONHOOGTE GEVARIEERD WORDEN. DOOR NU DE BASIS 
 FREQUENTIE VAN 32.768 HZ TE BLOKKEREN D.M.V. EEN 
 LAAG-DOORLAATFILTER KAN TOCH EEN AARDIGE SINUS OPGEWEKT 
 WORDEN.
 HEB JE EEN WAT OUDERE SET ZONDER CTCSS, KAN JE DUS EEN 
 ARDUINO GEBRUIKEN OM DE CTCSS TOONTJES TE GENEREREN.
 IN DE RAZZIES VAN FERBRUARI IS DIT UITGEBREID OMSCHREVEN 
 DOOR JAN PE1OSQ.
 DOWNLOAD DE RAZZIES GEHEEL GRATIS BIJ DE RADIO-AMATEURCLUB 
 ZOETERMEER.
 HET URL IS PI4RAZ.NL/INDEX.PHP/RAZZIES/
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- DE NIEUWSBRIEF ---

 M.I.V. HEDEN IS DE NIEUWSBRIEF OOK TE LEZEN OP ONS 
 AFDELINGS-DEEL VAN DE VERON SITE, ONDER DE RUBRIEK 'NIEUWS'. 
 TEVENS IS DE NIEUWSBRIEF EN OOK ALLE OUDE AFLEVERINGEN HIER 
 TE DOWNLOADEN. DE NIEUWSBRIEF ZAL MAXIMAAL EEN WEEK NA DE 
 UITZENDING OP DE SITE GEPLAATST WORDEN.
 HET URL IS: A59.VERON.NL
 MET DANK AAN JEFFREY PH7GIS VOOR DE NODIGE INSPANNINGEN.
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.

 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN
blitzortung.org

Link van de maand februari 2021

De website blitzortung.org geeft een mooi overzicht van de atmosferische ontlading over de gehele wereld. Inzoomen op de diverse continenten is mogelijk, waardoor een beter beeld ontstaat binnen het geselecteerde continent.