VERON Afdeling 59 ( A59) Nieuwe Waterweg

Veron e-mail alias aanmaken

Vele amateurs hebben een e-mail adres en gebruiken dit ook voor onze radiohobby. Toch kan het vervelend zijn, als je van e-mail adres wijzigt. Je moet dan iedereen je nieuwe e-mail adres doorgeven en hopen dat iedereen dit correct aanpast.

De VERON heeft hier een mogelijke oplossing voor. Dit is een e-mail alias. Dit is een e-mail adres, dat opgebouwd is als <roepletters>@VERON.NL.
Alle e-mails die naar dit adres gestuurd worden, worden automatisch doorgestuurd naar je eigen e-mail adres.

Het voordeel hiervan is, dat wanneer je je e-mail adres wijzigt, je alleen de wijziging bij de VERON hoeft door te geven. Iedereen die jou VERON alias heeft, hoeft zijn/haar gegevens niet te wijzigen.

Hoe krijg ik zo’n adres?

Er is een ‘Veelgestelde vragen‘ pagina waarin veel uitgelegd wordt over zo’n adres.
Op deze pagina kun je het e-mailadres aan laten maken.

 

Deelname Veron competitie 2018

In 2018 gaat onze afdeling actief gaan deelnemen aan de Veron competitie. Doelstelling is om bij de eerste tien deelnemers te eindigen. Door een slimme strategie gaat dat lukken. We zijn afhankelijk van meer deelnemers.

Ben jij geïnteresseerd in contesten (en ben je lid van de afdeling) en wil jij je inzetten om 2018 een succes te maken voor A59?
Neem dan contact met mij op. Ik ben via PA7PTT at veron.nl bereikbaar.

Ik vertel je graag welke contesten en welke modes er mogelijk zijn, logprogramma’s en andere hulpmiddelen.
Uiteraard kan je ook naar onze clubavond in Vlaardingen komen  om eens van gedachten te wisselen en alvast kennis te maken met andere deelnemers.

Misschien leuk om te weten dat de afgelopen jaren onze afdeling, met wisselend succes, in de competitie heeft mee gedaan.

Namens,
Jan PA7PTT

Radio Kootwijk

Radio Kootwijk

De geschiedenis van Radio Kootwijk

De Midden-Veluwe was begin vorige eeuw weids en nauwelijks bewoond. In 1923 werd hier door de PTT de vestiging van een radiotelegrafisch zendstation in gebruik genomen. Destijds ‘een wonder van moderne techniek’. Koningin-moeder Emma opende in 1929 de radiotelefoondienst met de woorden ‘Hallo Bandoeng, hoort u mij?’ Vanaf die tijd kon Nederland bellen met Nederlands-Indië. De stilte en ruimte rondom het zendstation was nodig voor ongestoorde verbindingen, maar zorgde ook voor een vrije ontwikkeling van de natuur.

De zendfunctie werd al gauw uitgebreid en behalve met Indië kwamen verbindingen met andere continenten en landen tot stand. In de oorlog gebruikten de Duitsers het station voor communicatie met onderzeeboten. Eind 1998 ging Radio Kootwijk definitief uit de lucht. Wat bleef was de combinatie van het wonderlijke, glorieuze bouwwerk en een ongerepte omgeving.
Lees meer

Ledenvergadering op dinsdag 7 februari 2017

 

 

 

 

 

 


Aan: alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg                    Rotterdam, 16-december-2016

Op dinsdag 7 februari 2017 zal de jaarlijkse leden vergadering worden gehouden in het onderkomen van de volkstuinders vereniging DR. Moerman aan de Arij Koplaan 8 te Vlaardingen, aanvang 20:00 uur. (zaal open vanaf 19:30)

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter PA3DSJ
  a. Vaststellen agenda
  b. Notulen LV 2015 (zie a59.veron.nl)
  c. Jaarverslag 2016
 2. Financiën door de penningmeester PA0VHP
  a. Financieel verslag 2016
  b. begroting 2017
  c. verslag kascontrole- Commissie (1e Sjaak PD0SV, 2e Hans PE1H, reserve Steef PA2A)
  d. Vaststelling kascontrole- Commissie 2017.
 3. Pauze, rondje van de zaak.
 4. Bestuurssamenstelling:
  Aftredend bestuurslid is: PA0VHP (herkiesbaar), PA3DSJ (2e jaar), PA7RLF (1e jaar).
  Nieuwe kandidaten kunnen tot voor de opening van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen. Zij dienen tijdens de verkiezing aanwezig te zijn of een schriftelijke bereidheidsverklaring te hebben overlegd aan het bestuur.
 5. Verenigingsraad (VR) 2017
  a. Benoeming afgevaardigden (4 personen) 76e VR (zaterdag 22-April-2016, Apeldoorn)
 6. Verslag regionale bijeenkomst Midden-west (Vlaardingen, 7-11-2016 PA3DSJ, PA0VHP, PA7RLF, PA9X))
 7. Uit de afdeling:
  a. Mogelijke activiteiten 2017: PACC 11-12 februari, N-/F-zendexamen woensdag 24 mei, Velddag (? juni), ILLW 19-20 augustus, ARRL 10m contest 9-10 december, PW 2m QRP contest zondag 11 juni 2017, andere?
  b. Antenne installatie, onderhoud van en samenstelling?
  c. QSL verzenden en ontvangen status door Cor PA5SIX
  d. Website status door Jeffrey PH7GIS en ROB PD7RB
  e. Literatuur en abonnementen 2017/2018 Practical Wireless en Benelux QRP nieuwsbrief.
  f. PI4VNW ronde multi operator/gast operator gevraagd.
  g. Promotie VERON afdeling Nieuwe Waterweg en radioamateurisme in het algemeen.
  h. Aanschaf ARRL handboek en of dergelijke?
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Vergeet niet uw geldige lidmaatschapskaart van de VERON mee te nemen. Het bestuur van de afdeling Nieuwe Waterweg wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig en radioactief 2016. Tot ziens op de verenigingsavonden elke 1e en 3e dinsdag van de maand.

73,
Huib Barendrecht              PA3DSJ, voorzitter
Fred Hanswijk Pennink      PA0VHP, penningmeester
Ralf Brökling                      PA7RLF, secretaris

 

De originele uitnodiging:

Uitnodiging LV PI4VNW 2016
Uitnodiging LV PI4VNW 2016
Uitnodiging-LV-PI4VNW-2016.pdf
Version: 1.0
57.3 KiB
461 Downloads
Details

Notulen ledenvergadering 2016

 

 

 

 

 

Notulen ledenvergadering VERON afdeling Nieuwe Waterweg van 2 februari 2016 20:00 – 22:00

Aan: alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg

Opgesteld door: Ralf Brökling (PA7RLF) op 9 februari 2016

 1. Woord van welkom aan alle aanwezigen.
  a. Deelnemers gevraagd voor 5 mei (Myosotis Maassluis) en PACC
  Dank woord van Jan PA3GLP voor de belangstelling tijdens ziekte.
  b. Notulen LV 2015 aangenomen.
  c. Jaarverslag 2015 is voor gelezen.
 2. a. Financieel verslag is door genomen en uitgelegd aan de aanwezigen. Er waren geen op- of aanmerkingen.
  b. De begroting is door genomen en uitgelegd aan de aanwezigen. De begroting was gebaseerd op oude afdracht.
  Het blad Practical Wireless is tien euro duurder geworden (pond – euro koers).
  c. De kas controle commissie (Sjaak PD0SV, Jan PA7PTT) heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De aanwezigen leden verlenen decharge.
  d. De kas controle commissie voor de LV van 2016 bestaat uit 1e Sjaak PD0SV, 2e Hans PE1H, reserve Steef PA2A.
 3. Het aftredende bestuurslid Ralf PA7RLF is herkozen, de samenstelling van het bestuur blijft ongewijzigd.
 4. a. Er waren geen voorstellen in gediend.
  – 1e dinsdag april behandelen voorstellen ALV 2016.
  – Publicatie hiervan, via komt u ook in electron, email distributie lijst en website.
  – 1e dinsdag november bespreken eventuele ingediende voorstellen voor ALV 2017 uit eigen afdeling.
  – Publicatie hiervan, via komt u ook in electron, email distributie lijst en website.
  b. Benoeming afgevaardigden voor de ALV 23 april 2016,
  – Jeffrey PH7GIS
  – Frank PA5DAM
  – Ralf PA7RLF
  – Huib PA3DSJ
 5. Regionale bijeenkomst te Rotterdam besproken met de aanwezige leden.
  Hoofdpunten uit de beleidsnotitie aangetipt. (liggen ter inzage bij het bestuur inclusief notulen)Pauze, met consumptie van de afdeling.
 6. a. Mogelijke activiteiten 2016:
  – PACC 13-14 februari (te weinig animo)
  – 5 mei viering activiteit bij Myosotis Maassluis
  – N-/F-zendexamen vrijdag 27 mei, VERON promotie (Jan PA3GLP reserve, Hans PE1H, Huib PA3DSJ
  – Velddag / antennedag
  – PW 2m QRP contest 12 juni 2016
  – ILLW 20-21 augustus
  – Organisatie regionale bijeenkomst
  – ARRL 10m contest 10-11 december (Rob PD7RB)
  b. Antenne installatie PI4VNW, de VHF/UHF antenne is gerepareerd en verplaatst naar top van de mast. En er is een ra gemonteerd met katrollen en hijslijn voor draadantenne (experimenten).
  – Hans PE1H en Kees PA7AM nieuwe leden antenne commissie.
  c. QSL-kaarten (PI4VNW en PI4VNW/L), Huidige voorraad is onvoldoende voor de toekomst, de aanwezige leden geven toestemming om nieuwe QSL kaarten te laten drukken. Over het ontwerp wordt nagedacht.
  d. QSL verzenden en ontvangen, (status door Sjaak PD0SV)
  – Sjaak PD0SV stopt als QSL manager, Cor PA5SIX neemt deze taak op zich.
  e. Website (status door Jeffrey PH7GIS en ROB PD7RB)
  – Jeffrey geeft uitleg en vraagt om meer copij.
  – Oranje kleur van letters soms moeilijk te lezen.
  – Website ziet er een beetje saai uit in vergelijking met de oude website.
  – Forum mogelijkheden worden bestudeerd door de ICT werkgroep.
  f. Literatuur en abonnementen 2016/2017
  – Huidige abonnementen PW en QRP nieuwsbrief blijven gehandhaafd.
  g. PI4VNW ronde in de toekomst (Multi operator?)
  – Geen verandering.
  h. Promotie VERON afdeling Nieuwe Waterweg en radioamateurisme in het algemeen.
  – Onderzoek voor deelname aan logger festival en of furiade.
 7. – Graag meer lezingen / demonstraties
  – Verkoping 1e dinsdag van oktober
  – Demonstratie Jan PA7PTT
  – Voorstel om email adressen door te geven aan secretaris voor email distributie lijst.
  – Iets vaker nieuws via de email distributie lijst distribueren.
  – Voornemen voor een gemeenschappelijk bezoek aan het Nationaal Militair Museum in 2016.
 8. Sluiting van de ledenvergadering om 22:04
 9. Rondje van de zaak is in de pauze gedaan.

 

73,
Huib Barendrecht               PA3DSJ, voorzitter
Fred Hanswijk Pennink      PA0VHP, penningmeester
Ralf Brökling                      PA7RLF, secretaris

Orginele notulen:

Notulen LV 2015 PI4VNW Concept
Notulen LV 2015 PI4VNW Concept
notulen-LV-2015-PI4VNW_concept.pdf
Version: 1.0
65.9 KiB
252 Downloads
Details