VERON Afdeling 59 ( A59) Nieuwe Waterweg

Gezocht !

Altijd al een keer willen contesten, maar je weet niet precies hoe het in zijn werk gaat of heb je gewoon zin om eens mee te doen aan een activiteit binnen de afdeling 59?

Van zaterdag 11 februari 12.00 UTC t/m zondag 12 februari 12.00 UTC 2017 vindt de jaarlijkse PACC contest weer plaats.

Afdeling A59 zoekt actieve operators (alleen CW of SSB of allebei de modes) die mee willen doen aan deze 24-uurs contest om te proberen zo veel mogelijk QSO’s te kunnen loggen. De bedoeling is, dat we op alle contest banden uit zullen komen.

Heb je interesse, meldt je dan aan bij Dirk – PAGZX, zodat hij kan kijken naar de haalbaarheid van deelname van onze afdeling.
Je kunt een gedeelte van de contest mee doen, maar als je 24-uur aanwezig kunt zijn, dan is dat uiteraard helemaal geweldig.

Je kunt contact opnemen via ons contactformulier op de website.

 

Terugblik van de practical wireless 2m QRP contest

Zondag 12 juni 2016 hebben wij, PI4VNW, meegedaan aan de QRP 2 meter contest.
We waren aanwezig in de vuurtoren (het Hoge Licht) te Hoek van Holland.

De condities vielen wat tegen, daardoor zijn er minder verbindingen gemaakt dan verwacht. Maar de gezelligheid was er niet minder om.
Hieronder is een impressie van de dag te zien.

Practical Wireless 2m QRP contest

Practical Wireless contestsVolgende week zondag (12 juni 2016) zullen wij, PI4VNW, meedoen aan de QRP  2 meter contest dat georganiseerd wordt door het Engelse blad Practical Wireless.
We zullen dan aanwezig zijn in of bij de vuurtoren (het Hoge Licht) te Hoek van Holland.

De contest wordt gehouden op zondag 12 juni 2016 van 0900-1600 UTC

Binnen de 2 meter band kunt u ons dus tegenkomen. Waarschijnlijk zullen wij hoofdzakelijk met SSB werken. Hoewel alle modi (digitaal uitgezonderd) zijn toegestaan. Mits het vermogen niet meer bedraagt dan 3 Watt PEP.

Zie voor meer informatie en de spelregels: http://www.pwcontest.org.uk

Leden Vergadering PI4VNW 2016

Veron LogoLeden Vergadering PI4VNW

Uitnodiging voor Leden Vergadering

Aan:   alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg
Download de officiële uitnodiging

Op dinsdag 2 februari 2016 zal de jaarlijkse leden vergadering worden gehouden in het onderkomen van de volkstuinders vereniging DR. Moerman aan de Arijkoplaan 8 te Vlaardingen, aanvang 20:00 uur. (zaal open vanaf 19:30)

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter PA3DSJ
  a. Vaststellen agenda
  b. Verslag LV 2014
  c. Jaarverslag 2015
 2. Financiën door de penningmeester PA0VHP
  a. verslag 2015
  b. begroting 2016
  c. verslag kascontrole- Commissie (1e Sjaak PD0SV, 2e Jan PA7PTT en reserve Hans PE1H)
  d. Vaststelling kascontrole- Commissie 2016.
 3. Bestuurssamenstelling:
  Aftredend bestuurslid is: PA7RLF (herkiesbaar), PA0VHP (2e jaar), PA3DSJ (1e jaar).
  Nieuwe kandidaten kunnen tot voor de opening van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen. Zij dienen tijdens de
  verkiezing aanwezig te zijn of een schriftelijke bereidheidsverklaring te hebben overlegd aan het bestuur.
 4. Vooruitblik verenigingsraad (VR) 2016
  a. Voorstellen
  b. Benoeming afgevaardigden (4 personen) 76e VR (23-April-2016, Apeldoorn)
 5. Verslag regionale bijeenkomst Midden-west (Rotterdam, 16-11-2015 PA3DSJ, PA0VHP)
 6. Uit de afdeling:
  a. Mogelijke activiteiten 2016: PACC 13-14 februari, N-/F-zendexamen vrijdag 27 mei, Velddag (?
  juni), ILLW 20-21 augustus, ARRL 10m contest 10-11 december, PW 2m QRP contest 12 juni
  2016, andere?
  b. Antenne installatie PI4VNW
  c. QSL-kaarten (PI4VNW en PI4VNW/L)
  d. QSL verzenden en ontvangen, (status door Sjaak PD0SV)
  e. Website (status door Jeffrey PH7GIS en ROB PD7RB)
  f. Literatuur en abonnementen 2016/2017
  g. PI4VNW ronde in de toekomst (Multi operator?)
  h. Promotie VERON afdeling Nieuwe Waterweg en radioamateurisme in het algemeen.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
 9. Rondje van zaak.

Vergeet niet uw geldige lidmaatschapskaart van de VERON mee te nemen. Het bestuur van de afdeling
Nieuwe Waterweg wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig en radioactief 2016. Tot ziens op de
verenigingsavonden elke 1e en 3e dinsdag van de maand.

73,
Huib Barendrecht PA3DSJ, voorzitter
Fred Hanswijk Pennink PA0VHP, penningmeester
Ralf Brökling PA7RLF, secretaris

Eindstand Afdelingcompetitie 2015 – Veron Nieuwe Waterweg

Afgelopen weekend was de laatste contest van het jaar, die mee telde voor de jaarlijkse afdelingscompetitie van de VERON.

Totaal gaven 13 leden van onze afdeling regelmatig hun behaalde score door, wat resulteerde in een 12e plek (640 punten) op een totaal van 55 afdelingen die aan deze competitie deelnamen.

De 1e plek gaat dit jaar naar de afdeling, A-27 Kanaalstreek (20 deelnemers) met 1954 punten en op ruime afstand gevolgd door afdeling A-20 Kennemerland (12 deelnemers) met 1408 punten. De 3e plek gaat naar afdeling A-47 Zeeuws-Vlaanderen (9 deelnemers) met 1321 punten.

Een overzicht van de behaalde scores per deelnemer van de afdeling A-59 Nieuwe Waterweg :

PI4VNW - ARRL 10 Meter Contest 20141.   PG5V          145        22.6 %
2.   PE1BNF        113        17.6 %
3.   PD7RB         101        15.7 %
4.   PA0VHA        72         11.2 %
5.   PA7PTT        57          8.9 %
6.   PI4CC         53          8.2 %
7.   PA2A          36          5.6 %
8.   PB5A          22          3.4 %
9.   PH7GIS        14          2.1 %
10.  PA9X          10          1.5 %
11.  PA7AM         7           1.0 %
12.  PA3ALK        6           0.9 %
13.  PA2AM         4           0.6 %

Allen hartelijk dank voor jullie deelname en hopelijk kunnen we weer op jullie rekenen in het nieuwe jaar.

Als er operators uit onze afdeling zijn, die ook mee willen doen, dan kan dat. Je kan de scores vanaf 1 januari weer doorgeven door je aan te melden op de site van www.afdelingscompetitie.nl