RTTY Nieuwsbrief van 12 september 2021

De nieuwsbrief als PDF downloaden:

RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
ZCZC
-----------------------------------------
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
12 SEPTEMBER 2021, AFLEVERING 30
-----------------------------------------


--- ILLW 2021 ---

21 EN 22 AUGUSTUS 2021 HEEFT DE VERON AFD. NIEUWE WATERWEG 
DEELGENOMEN AAN HET 24TH INTERNATIONAL LIGHTHOUSE- AND 
LIGHTSHIP WEEKEND. DEELNEMENDE ZENDAMATEURS WAREN KEES 
PA7AM, WIM PA2AM, JEFFREY PH7GIS, RALF PA7RLF EN HANS 
PE1H. ER WERD GEWERKT OP DE 80, 40, 20 EN 2 METER BANDEN. 
ER WERDEN TOTAAL 63 VERBINDINGEN GEMAAKT. GELUKKIG HEBBEN 
WE DIT JAAR WEER VANAF DE VUURTOREN HET OUDE HOGE LICHT TE 
HOEK VAN HOLLAND KUNNEN WERKEN. I.V.M. CORONA MAATREGELEN 
WAS DE TOREN VOOR PUBLIEK GESLOTEN. OM DIEZELFDE REDEN 
HEBBEN OOK WIJ ER GEEN RUCHTBAARHEID AAN GEGEVEN EN ZIJN 
DE SEINVLAGGEN MET DE TEKENS PI4VNW DIT JAAR NIET GEBRUIKT.
MET DANK AAN BEHEERDER RENE DIE DE TOREN OOK DIT JAAR WEER 
VOOR ONS TER BESCHIKKING HEEFT GESTELD.
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


--- A59 VELDDAG ---

DE VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG HOUDT OP ZONDAG 26 
SEPTEMBER 2021 EEN KLEINSCHALIGE VELDDAG. JE HOEFT JE VOOR 
DEZE VELDDAG NIET AAN TE MELDEN (HET MAG WEL), JE KUNT 
GEWOON LANGSKOMEN, JE ANTENNE NEERZETTEN, JE SPULLEN 
INSTALLEREN EN VERBINDINGEN MAKEN. IN PRINCIPE MOET JE DUS 
"SELF SUPPORTING" ZIJN. HEB JE EEN GROTE PARASOL, PARTYTENT 
O.I.D. NEEM DEZE DAN GERUST MEE. WEL GRAAG EVEN MET DE 
ANDEREN OVERLEGGEN OP WELKE BAND JE WIL WERKEN OM WANORDE 
OP DE BANDEN TE VOORKOMEN. 
ER ZAL WAARSCHIJNLIJK PLM 3 KVA AAN GENERATOREN AANWEZIG ZIJN. 
DE VELDDAG VALT SAMEN MET DE CQ WW DX RTTY CONTEST 
(ZIE ELDERS IN DEZE NIEUWSBRIEF EN DE WEBSITE A59.VERON.NL).
TIJD: PLM 9:00 TOT 16:00 UUR LOKALE TIJD
LOCATIE: UITKIJKHEUVEL NOORDZEEWEG ROZENBURG (LANDTONG)
LOCATOR: JO21BX
AANMELDEN/VRAGEN: A59(AT)VERON.NL OF TIJDENS DE RONDE
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


--- LEDEN A59 OP DXPEDITIE ---

EEN AANTAL LEDEN VAN DE AFDELING NIEUWE WATERWEG REIST 21 
SEPTEMBER AF NAAR SAEBY, NOORD JUTLAND, (JO57GG) IN 
DENEMARKEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE CQ WW RTTY CONTEST. 
DE GROEP BESTAAT UIT STEEF PA2A, BERT PG2K, HANS PA0VHA, 
ALEX PE1NYQ EN WIM PA2AM. 
ER WORDT GEWERKT ONDER DE ROEPNAAM OU2PA, UITSLUITEND IN 
RTTY OP DE BANDEN 80 T/M 10 M. DE CONTEST IS VAN ZATERDAG 
25 SEPTEMBER 0:00 UUR TOT ZONDAG 26 SEPTEMBER 24:00 UUR EN 
DUURT DUS 48 UUR.
VOOR EN NA DE CONTEST ZAL DE GROEP OOK ACTIEF ZIJN OP CW, 
SSB, RTTY EN FT8 OP ALLE BANDEN. HANS PA0VHA NEEMT ZIJN 2 
METER SPULLEN MEE EN ZAL VOORNAMELIJK MET FT8 ACTIEF ZIJN OP 
144.174 MHZ USB HORIZONTAAL GEPOLARISEERD MET EEN 10 
ELEMENTS ANTENNE.
BRONNEN: A59.VERON.NL, CONTESTKALENDER PG7V
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


--- AMPERE ---

ANDRE-MARIE AMPERE (1775 - 1836) WAS EEN FRANS NATUUR- EN 
WISKUNDIGE DIE ALGEMEEN WORDT BESCHOUWD ALS EEN VAN DE 
ONTDEKKERS VAN HET ELEKTROMAGNETISME.  

VERBAND TUSSEN STROOM EN MAGNETISME
IN 1820 HOORDE HIJ VAN DE ONTDEKKING DAT EEN KOMPASNAALD 
VAN RICHTING VERANDERT ALS DIE IN DE NABIJHEID VAN EEN 
STROOMVOERENDE GELEIDER WORDT GEBRACHT. AMPERE ANALYSEERDE 
DIT EXPERIMENT EN NOG GEEN WEEK LATER HAD HIJ DE WET 
GEVONDEN DIE BEPAALT HOE EN IN WELKE RICHTING DE NAALD 
AFWIJKT. 
DOOR ZIJN WISKUNDIGE BESCHRIJVING VAN DE RELATIE TUSSEN 
MAGNETISME EN ELEKTRICITEIT WORDT HIJ GEZIEN ALS EEN VAN 
DE GRONDLEGGERS VAN DE ELEKTRODYNAMICA EN DE VOORLOPER VAN 
JAMES MAXWELL. TUSSEN 18 SEPTEMBER 1820 EN 15 JANUARI 1821 
PRESENTEERDE AMPERE IEDERE WEEK NIEUWE ONTDEKKINGEN VAN WAT 
HIJ NOEMDE "LECTRICITE DYNAMIQUE".

KRACHTEN TUSSEN STROOMVOERENDE GELEIDERS
AAN DE HAND VAN EXPERIMENTEN ONTDEKTE AMPERE DAT TWEE 
PARALLELLE STROOMDRADEN ELKAAR AANTREKKEN ALS DE STROMEN IN 
DEZELFDE RICHTING LOPEN, EN ELKAAR AFSTOTEN ALS ZE IN 
TEGENGESTELDE RICHTING LOPEN. HIJ CONCLUDEERDE HIERUIT DAT 
DE DRADEN ZICH GEDROEGEN ALS TWEE STAAFMAGNETEN WAARBIJ 
GELIJKE POLEN ELKAAR AFSTOTEN EN TEGENGESTELDE POLEN ELKAAR 
AANTREKKEN. DE RICHTING VAN DE STROOM BEPAALT DE POLARITEIT 
VAN HET MAGNETISCH VELD.

WET VAN AMPERE
OOK ONTDEKTE HIJ DAT DE KRACHT TUSSEN DE DRADEN EVENREDIG 
WAS MET DE BEIDE STROOMSTERKTES EN OMGEKEERD EVENREDIG MET 
HET KWADRAAT VAN DE AFSTAND TUSSEN DE DRADEN. DANKZIJ DEZE 
FORMULE, LATER DE WET VAN AMPERE GENOEMD, KON DE STROOM 
VOOR HET EERST IN TERMEN VAN KRACHTEN EN AFSTANDEN 
GEKWANTIFICEERD WORDEN.

OORSPRONG VAN HET MAGNETISME
NADAT HIJ DE SAMENHANG TUSSEN ELEKTRICITEIT EN MAGNETISME 
HAD ONDERZOCHT, RAAKTE HIJ ERVAN OVERTUIGD DAT ELEKTRISCHE 
STROOM DE OORSPRONG MOEST ZIJN VAN ALLE MAGNETISCHE 
VERSCHIJNSELEN. IN 1823 PUBLICEERDE HIJ EEN OPMERKELIJKE 
THEORIE: MAGNETISME IN EEN MAGNEET WORDT VEROORZAAKT DOOR 
ONTELBAAR VEEL KLEINE ELEKTRISCHE STROOMPJES DIE IN DE 
MAGNEET RONDCIRKELEN. HIERMEE WAS AMPERE ZIJN TIJD VER 
VOORUIT, WANT PAS 60 JAAR NA ZIJN OVERLIJDEN IN 1836 WERD, 
NA DE ONTDEKKING VAN HET ELEKTRON, DE JUISTHEID VAN ZIJN 
THEORIE AANGETOOND.
BRON: WIKIPEDIA
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


---TIJDSCHRIFTEN INDEX ---

GERRIT PA3BYA HEEFT OP ZIJN WEBSITE NAAST EEN AANTAL LEUKE 
PROJECTEN DE INHOUDSOPGAVE VAN EEN AANTAL NEDERLANDSE 
RADIOAMATEUR TIJDSCHRIFTEN GEPUBLICEERD. ONLANGS IS HIER 
MET MEDEWERKING VAN ONS AFDELINGSLID AAD PE1HTJ DE 
INHOUDSOPGAVE VAN DE QRP NIEUWSBRIEF AAN TOEGEVOEGD.
KIJK OP HTTPS://WWW.AGRI-VISION.NL/PORTAL EN KLIK OP 
RADIO TIJDSCHRIFTEN INDEX.
BRON: QRP NIEUWSBRIEF 179 (SEPTEMBER 2021)
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


--- DE NIEUWSBRIEF ---

DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
OP PRIJS GESTELD.

--- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
NNNN