RTTY Nieuwsbrief van 21 juni 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
 ZCZCZC
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 21 JUNI 2020, AFLEVERING 10
 --- VORIGE AFLEVERING ---
 RECTIFICATIE NB09 LCR-ESR METER:
 HET ARTIKEL STAAT NIET OP A37.VERON.NL, MAAR OP 
 A59.VERON.NL. 
 HET IS NIET JEFFREY PH7GIS, MAAR AAD PE1HTJ DIE HET 
 ARTIKEL BESCHRIJFT.
 --- ZOMER ---
 GISTEREN OM 23:44 UUR MEZT IS OP HET NOORDELIJK HALFROND DE 
 ASTRONOMISCHE ZOMER BEGONNEN. OP DAT ZELFDE TIJDSTIP BEGON 
 OP HET ZUIDELIJK HALFROND DE ASTRONOMISCHE WINTER. DE 
 ASTRONOMISCHE ZOMER BEGINT NORMAAL OP 21 JUNI, BEHALVE IN 
 EEN SCHRIKKELJAAR, DAN IS DAT EEN DAG EERDER. 
 OP HET GENOEMDE MOMENT STOND DE ZON OP ZIJN HOOGSTE STAND 
 EN PRECIES RECHT BOVEN DE KREEFTSKEERKRING
 BRON: WIKIPEDIA
 --- ALEXANDERSON DAY ---
 DE JAARLIJKSE UITZENDING OP ALEXANDERSON DAY MET DE 
 ALEXANDERSON ALTERNATOR OP VLF 17,2 KHZ MET DE ROEPNAAM SAQ
 VINDT PLAATS OP ZONDAG 5 JULI 2020.
 UITZENDSCHEMA
 TWEE UITZENDINGEN ZIJN ALS VOLGT GEPLAND:
 1 - OPSTARTEN EN AFSTEMMEN OM 10:30 (08:30 UTC)
 VERZENDING VAN EEN BERICHT OM 11:00 (09:00 UTC)
 2 - OPSTARTEN EN AFSTEMMEN OM 13:30 (11:30 UTC)
 VERZENDING VAN EEN BERICHT OM 14:00 (12:00 UTC)
 BEKIJK BEIDE UITZENDEVENEMENTEN LIVE OP ONS YOUTUBE-KANAAL.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW
 DE ZENDER
 HET HART VAN DE ZENDER IS EEN WISSELSTROOMGENERATOR 
 (ALTERNATOR). DEZE IS, ONTWIKKELD DOOR DE ZWEEDSE INGENIEUR 
 ERNST ALEXANDERSON, PIONIER OP HET GEBIED VAN RADIO, 
 WERKZAAM BIJ GENERAL ELECTRIC IN SCHENECTADY EN 
 HOOFDINGENIEUR BIJ RADIO CORPORATION OF AMERICA (RCA)
 BRON: ALEXANDER.N.SE
 --- ZONNECYCLUS 25 ---
 HET GEMIDDELD AANTAL DAGELIJKSE ZONNEVLEKKEN STEEG IN 
 DE WEEK VAN 4 TOT 10 JUNI BEHOORLIJK. HET GEMIDDELD 
 DAGELIJKSE ZONNEVLEKKENGETAL STEEG VAN 3,3 NAAR 14. 
 ZOALS VERWACHT NAM OOK DE SOLAR FLUX TOE. DIT HEEFT 
 VOORAL CONSEQUENTIES VOOR DE 6 METER BAND. DUS DE 
 ZONNEACTIVITEIT NEEMT TOE. IS CYCLUS 25 BEGONNEN?
 LEES VERDER OP VERON.NL
 --- DE NIEUWSBRIEF ---
 ZOMERSTOP
 DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS WORDT ER GEEN NIEUWSBRIEF 
 UITGEZONDEN. AFLEVERING 11 ZAL VOLGENS PLANNING 
 VERSCHIJNEN OP 13 SEPTEMBER 2020.
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.
 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN