RTTY Nieuwsbrief van 28 februari 2021

De nieuwsbrief als PDF download:

RYRYRYRYRY
ZCZC

-----------------------------------------
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
28 FEBRUARI 2021, AFLEVERING 22
-----------------------------------------


--- HAMKLOK PROJECT ---
 COR PA0GTB HEEFT AL DIVERSE LEUKE ARDUINO PROJECTEN 
 BESCHREVEN IN ELECTRON.
 IN HET MAARTNUMMER WEER EEN NIEUW PROJECT VAN ZIJN HAND: 
 EEN HAM KLOK DIE DE JUISTE TIJD AANGEEFT ZOWEL IN LOCAL 
 TIME ALS IN UTC. DE KLOK WORDT DOOR EEN NTP TIJDSERVER 
 GESYNCHRONISEERD VIA JE LOKALE WIFI NETWERK. HET PROJECT 
 BESTAAT UIT SLECHTS ENKELE ONDERDELEN. (EEN ESP32
  CONTROLLER, EN EEN GRAFISCH TFT DISPLAY)
 DE KLOK IS EENVOUDIG NA TE BOUWEN. EEN COMPLETE 
 BESCHRIJVING IN DE ELECTRON VAN MAART.
 BRON: VERON ONLINE ARDUINO LEZING D.D. 18-2-2021


 --- GALILEO GALILEI ---

 ITALIAANS NATUURKUNDIGE, ASTRONOOM, WISKUNDIGE EN 
 FILOSOOF. HIJ LEEFDE VAN 1564 TOT 1642.
 UITVINDER VAN PROPORTIONAALPASSER, EEN PASSER WAARMEE 
 MEN O.M. KON WORTELTREKKEN. 
 VERBETERDE DE EERDER IN NEDERLAND UITGEVONDEN TELESCOOP 
 EN DEED DAARMEE AL SPOEDIG BELANGRIJKE ASTRONOMISCHE 
 ONTDEKKINGEN.
 GALILEI IS OOK DE NAAMGEVER VAN GALILEO, HET EUROPESE 
 NETWERK VAN PLAATSBEPALING-SATELLIETEN (GNSS), DE 
 TEGENHANGER VAN HET AMERIKAANSE GPS, HET CHINEESE BEIDOU EN 
 HET RUSSISCHE GLONASS.
 OP 15 DECEMBER 2016 IS GALILEO VAN START GEGAAN VOOR 
 AUTORITEITEN, BEDRIJVEN EN BURGERS. ER ZIJN OP 25 JULI 2018 
 26 KUNSTMANEN IN DE RUIMTE, WAT VOLDOENDE IS OM OP TE 
 STARTEN. OOK IS DE NODIGE GRONDINFRASTRUCTUUR BESCHIKBAAR. 
 GALILEO MOET VOLGENS PLANNING NOG DIT JAAR OPERATIONEEL 
 ZIJN MET 30 SATELLIETEN EN KAN DAN, NET ALS GPS, DOOR 
 IEDEREEN GRATIS GEBRUIKT WORDEN VOOR TIJDSREFERENTIE EN 
 PLAATSBEPALING. NAAST DE GRATIS OPEN SERVICE DIE 
 NAUWKEURIGER ZAL ZIJN DAN GPS, ZAL GALILEO OOK EXTRA 
 COMMERCIELE DIENSTEN BESCHIKBAAR STELLEN, ONDER ANDERE 
 GARANTIE OP JUISTHEID VAN DE POSITIE.
 DE BELANGRIJKSTE BESTAANSREDEN VAN GALILEO IS POLITIEK 
 VAN AARD: EUROPESE ONAFHANKELIJKHEID VAN ONDER ANDERE DE 
 VERENIGDE STATEN. GPS EN GLONASS ZOUDEN UIT POLITIEKE OF 
 MILITAIRE OVERWEGINGEN UITGESCHAKELD OF VERSLEUTELD KUNNEN 
 WORDEN. DE GEBRUIKERS ZULLEN HUN LOCATIE (EN TIJD) KUNNEN 
 BEPALEN DOOR GELIJKTIJDIG GEBRUIK TE MAKEN VAN ZOWEL 
 GALILEO ALS GPS EN GLONASS, MAAR OOK MET GALILEO ALLEEN. 
 ZO KAN EUROPA ZELF BESLISSEN OVER DE BESCHIKBAARHEID VAN 
 EEN GNSS. 
 IN DE PERIODE VAN DE BESLUITVORMING EN ONTWIKKELING VAN 
 GALILEO HEEFT HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VAN DE VS 
 VERSCHILLENDE VERGELIJKBARE VERBETERINGEN METEEN 
 INGEVOERD VOOR GPS OF DEZE AANGEKONDIGD VOOR DE DERDE 
 GENERATIE GPS-SATELLIETEN, ZOALS EXTRA CIVIELE FREQUENTIES 
 EN HOGERE PRECISIE.
 BRON: WIKIPEDIA
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW 


 --- BEDIEN JE STATION VANAF IEDERE LOCATIE OP AARDE! ---

 MET DE NIEUWE MFJ-1234 RIGPI STATION SERVER (RSS) BEDIEN JE 
 JOUW THUISRADIOSTATION OP AFSTAND OVERAL TER WERELD EN MET 
 ELKE WEBBROWSER OP JE IPHONE, TABLET, LAPTOP, DESKTOP OF 
 ZELFS MET DE KINDLE E-READER APP! DE MFJ1234 IS GESCHIKT 
 VOOR NAGENOEG ELKE TRANSCEIVER MET CAT AANSLUITING, OUD OF 
 NIEUW. MET DE MFJ RIGPI IS OP DE REMOTE LOCATIE GEEN PC 
 NODIG. VOOR DE INSTALLATIE EN CONFIGURATIE IS ENIGE 
 COMPUTERKENNIS WENSELIJK.
 HET HART VAN DE RSS IS DE RASPBERRY PI 4, EEN KRACHTIG 
 MICRO COMPUTERTJE DAT  DRAAIT ONDER LINUX. MET DEZE RSS 
 KAN JE JE GEHELE RADIOSTATION VOLLEDIG OP AFSTAND BEDIENEN. 
 HET WERKT OP AFSTAND IN SSB, CW, FM, DIGITAAL, VOIP MET 
 LOGGING, SPOT MONITORING, CALLBOOK LOOKUPS EN BEDIEN ZELFS 
 UW ROTOR. FT8, RTTY, WSJT-X, FLDIGI EN HAMLIB ZIJN AL OP 
 DE SERVER GEINSTALLEERD. VOOR EEN EENVOUDIGE CONFIGURATIE 
 ZIJN IN DE LIBRARY MEER DAN 200 TRANCEIVERS EN 50 ROTOREN 
 OPGENOMEN.
 GEINTERESSEERD? LEES VERDER IN DE PI4HAL NIEUWSBRIEF VAN 
 FEBRUARI. DEZE IS TE DOWNLOADEN OP 
 HTTP://WWW.PI4HAL.NL/NIEUWSBRIEF/PI4HAL_NIEUWSBRIEF_
 FEBRUARI_2021_NR_2.PDF
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- AMSAT-OSCAR 7 ---

 AO7 WERD GELANCEERD IN EEN LAGE BAAN OM DE AARDE OP 15 
 NOVEMBER 1974 EN BLEEF OPERATIONEEL TOT DAT EEN 
 BATTERIJSTORING IN 1981 EEN EIND MAAKTE AAN DE WERKING.
 NA 21 JAAR SCHIJNBARE STILTE WERD DE SATELLIET OPNIEUW 
 GEHOORD OP 21 JUNI 2002, 27 JAAR NA DE LANCERING.
 AO7 BLEEF DAARNA OPERATIONEEL MET ALLEEN DE BETROUWBARE 
 VOEDING UIT DE ZONNEPANELEN.
 DE OORZAAK VAN DE STROOMUITVAL IN 1981 WAS EEN KORTSLUITING 
 IN DE BATTERIJ EN HET HERSTEL VAN DE WERKING VAN DE 
 SATELLIET WAS TE DANKEN AAN HET FEIT DAT DEZE KORTSLUITING 
 EEN OPEN CIRCUIT WERD.
 DE SATELLIET BEVINDT ZICH TIJDENS DE NOORDELIJKE ZOMER EN 
 HERFST VAAK UIT HET ZONLICHT, DE REST VAN HET JAAR WORDT 
 HIJ CONTINU BELICHT EN WISSELT TUSSEN TRANSMISSIEMODI 
 A EN B. ALLE BAKENS EN TRANSPONDERS ZIJN DAN OPERA-TIONEEL. 
 OP 25 SEPTEMBER 2020 KEERDE AO7 TERUG IN DE VOLLE 
 BESTRALING VAN HET ZONLICHT EN DEZE PERIODE ZAL TOT EN MET 
 26 DECEMBER DUREN.
 TIJDENS DEZE TIJD SCHAKELT DE SATELLIET TUSSEN MODE A EN 
 MODE B ELKE 24 UUR OM.
 ER WORDT NOGMAALS AAN HERINNERD DAT NIET TEVEEL VERMOGEN 
 VOOR DE UPLINK MOET WORDEN GEBRUIKT, ANDERS SCHAKELT AO7 OM 
 IN EEN ONGEDEFINIEERDE MODUS.
 BRON: HUNSOTRON JANUARI 2021 (VERON A60)
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- AUDIO INTERFACE VOOR DIGI MODI ---

 PETER PA3FQH BESCHRIJFT IN HET MAARTNUMMER VAN ELECTRON EEN 
 USB AUDIO INTERFACE VOOR DIGITALE MODES. DIT IN NAVOLGING 
 VAN HET MICROBITBITX PROJECT, MAAR DE INTERFACE KAN 
 NATUURLIJK OOK IN COMBINATIE MET ANDERE ZENDONTVANGERS 
 GEBRUIKT WORDEN.
 VOOR DE INTERFACE IS EEN MOOIE EN COMPACTE PRINT ONTWORPEN. 
 OP DIT MOMENT IS DE PRINT NIET MEER VOORRADIG, MAAR BIJ 
 VOLDOENDE BELANGSTELLING KAN ER EEN NIEUWE BATCH BESTELD 
 WORDEN.
 MEER HIEROVER OP A37.VERON.NL EN IN HET MAARTNUMMER VAN 
 ELECTRON, DIE ELK MOMENT BIJ DE VERON LEDEN IN DE 
 BUS KAN VALLEN.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- DE NIEUWSBRIEF ---

 MOCHT JE DE NIEUWSBRIEF NOG EENS NA WILLEN LEZEN, KAN DAT 
 OP DE WEBSITE VAN DE VERON AFD. NIEUWE WATERWEG, 
 A59.VERON.NL. JE KUNT DE NIEUWSBRIEF DAAR OOK DOWNLOADEN IN 
 PDF FORMAAT. DE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT ENKELE DAGEN TOT 
 MAXIMAAL EEN WEEK NA DE UTZENDING OP DE WEBSITE.
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS DE VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.

 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN