RTTY Nieuwsbrief van 25 april 2021

De nieuwsbrief als PDF downloaden:

 RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
 ZCZC
 -----------------------------------------
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 25 APRIL 2021, AFLEVERING 26
 -----------------------------------------


 --- GUGLIELMO MARCONI ---

 OP 25 APRIL 1874, VANDAAG PRECIES 147 JAAR GELEDEN, WERD IN 
 HET ITALIAANSE BOLOGNA, GUGLIELMO GIOVANNI MARIA MARCONI 
 GEBOREN. MARCONI WORDT IN DE WESTERSE WERELD GEZIEN ALS DE 
 UITVINDER VAN DE RADIO. 
 MARCONI BEGON ROND 1890 OP DE ZOLDER VAN VILLA GRIFFONE, 
ZIJN OUDERLIJK HUIS, TE EXPERIMENTEREN MET RADIOGOLVEN. NA 
 VELE POGINGEN SLAAGDE HIJ ERIN OM MET ZELFGEBOUWDE 
 TOESTELLEN SIGNALEN DRAADLOOS TE VERSTUREN OVER EEN AFSTAND 
 VAN ANDERHALVE MIJL (2400 METER). HIERBIJ MAAKTE HIJ ONDER 
 ANDERE GEBRUIK VAN EEN VONKGENERATOR EN ZIJN EIGEN 
 UITVINDING: DE RADIOANTENNE.
 DE VONKENGENERATOR WAS EEN VERBETERDE VERSIE VAN DE 
 COHERER, EEN APPARAAT OM RADIOGOLVEN WAAR TE NEMEN, VAN 
 BRANLY.
 WEGENS GEBREK AAN BELANGSTELLING VOOR ZIJN WERK IN ITALIE 
 EMIGREERDE HIJ IN 1896 NAAR GROOT-BRITTANNIE, WAAR HIJ IN 
 CONTACT KWAM MET DE HOOFD-INGENIEUR VAN DE BRITSE POST 
 OFFICE, DIE WEL BELANGSTELLING TOONDE. IN DAT ZELFDE JAAR 
 VERWIERF HIJ 'S-WERELDS EERSTE OCTROOI OP ZIJN DRAADLOZE 
 TELEGRAFIE TOESTEL. VOOR DE BRITSE POST EN HET LEGER 
 DEMONSTREERDE HIJ IN LONDEN EEN DRAADLOZE VERBINDING OVER 
 HET 15 KM BREDE KANAAL VAN BRISTOL, WAT LEIDDE TOT DE 
 OPRICHTING VAN DE WIRELESS TELEGRAPH & SIGNAL COMPANY LTD, 
 EEN DIRECTE VOORLOPER VAN THE MARCONI COMPANY. 
 EERSTE TRANS-ATLANTISCHE VERBINDING
 IN 1901 BRACHT MARCONI EEN VERBINDING TOT STAND TUSSEN HET 
 BRITSE CORNWALL EN NEWFOUNDLAND IN DE VS, EEN AFSTAND VAN 
 3200 KM. TEVENS TOONDE MARCONI HIERMEE AAN DAT RADIOGOLVEN 
 MET DE KROMMING VAN DE AARDE MEE KONDEN BUIGEN.
 LATERE WERK
 MARCONI DEED NOG EEN AANTAL ONTDEKKINGEN ZOALS HET VERSCHIL 
 IN GEDRAG VAN RADIOGOLVEN 'S-NACHTS EN OVERDAG, WAT LATER 
 LEIDDE TOT DE ONTDEKKING VAN DE IONOSFEER, HIJ 
 EXPERIMENTEERDE MET KORTE GOLF EN VHF.
 OMSTREDEN
 DE ONSTUIMIGE CARRIERE VAN MARCONI HAD ECHTER OOK 
 BEDENKELIJKE PUNTEN. HIJ WAS NAAST EEN GEDREVEN UITVINDER 
 OOK EEN KEIHARD ZAKENMAN, STEUNDE ACTIEF HET FACISME EN 
 HIELD PRO-FACISTISCHE RADIO TOESPRAKEN. HIJ WAS ACTIEF 
 VOORSTANDER VAN DE ANNEXATIE VAN ETHIOPE DOOR ITALIE, 
 WAT LEIDDE TOT WERELDWIJDE VEROORDELING VAN ITALIE. 
 OOK RAAKTE MARCONI VERWIKKELD IN EEN CONFLICT MET O.M. 
 NIKOLA TESLA OVER PATENTEN, WAT ER TOE LEIDDE DAT IN 1943 
 HET AMERIKAANSE GERECHTSHOF DE MEESTE VAN MARCONI'S PATENTEN 
 ONGELDIG VERKLAARDE.
 BRON: WIKIPEDIA
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- RADIO INTERVIEW REMY DENKER ---

 TER GELEGENHEID VAN INTERNATIONAL AMATEUR RADIO DAY WERD 
 ZONDAG 18 APRIL J.L. OM 05:10 DE VOORZITTER VAN HET 
 HOOFDBESTUUR VAN DE VERON, REMY DENKER PA0AGF GEINTERVIEWD 
 OP NPO RADIO 1. HET IS AANNEMELIJK DAT VELEN VAN ONS 
 OP DAT MOMENT NOG VAN HUN NACHTRUST GENOTEN. WIL JE HET 
 INTERVIEW TOCH MEEBELEVEN, GA DAN NAAR DE VOLGENDE WEBSITE:
 A37.VERON.NL/AMATEUR-RADIO-DAY-2021-INTERVIEW-MET-REMY-
 DENKER-PA0AGF/


 --- ROEIEN MET EEN WSPR-BAKEN ---

 NA 74 DAGEN BEREIKTE MAURICE (F6CIU) ST. BARTHELEMY IN HET 
 CARIBISCH GEBIED. 
 DE AFSTAND VAN MEER DAN 2900 ZEEMIJLEN (RUIM 5200 KM, RED.) 
 OVER DE ATLANTISCHE OCEAAN LEGDE HIJ AL ROEIEND AF. HIJ 
 STARTTE ZIJN TOCHT VANAF DE CANARISCHE EILANDEN. 
 NAAST DE FYSIEKE PRESTATIE WAS OOK HET MEEGENOMEN 
 WSPR-BAKEN EEN BIJZONDER KENMERK VAN DEZE UITZONDERLIJKE 
 OVERSTEEK. HET EXPERIMENTELE BAKEN WERKTE MET 0,1 WATT HF. 
 DE CONSTRUCTIE, ONTWORPEN DOOR F4GOH EN F6CIU, WERKTE 
 UITSTEKEND TIJDENS DE HELE OVERSTEEK, ONDANKS DE TWEE 
 ANTENNE- EN BAKENFLIPS, WAARDOOR BAKEN EN ANTENNE ENKELE 
 MINUTEN ONDER WATER VERDWENEN, ALDUS MAURICE. DE 
 CONSTRUCTIE VAN HET WSPR-BAKEN WORDT IN MEER DETAIL 
 BESCHREVEN OP DE VOLGENDE WEBPAGINA: 
 HTTPS://HAMPROJECTS.WORDPRESS.COM/AUTHOR/F4GOH/ 
 WIL JE MEER WETEN OVER DE REIS VAN MAURICE? BEZOEK DAN 
 ZIJN FRANSTALIGE BLOG: LE BLOG. IN DE ZOMER WIL MAURICE 
 OVERIGENS NOG EEN TOUR MAKEN, TUSSEN CAPE COD (VS) EN BREST 
 IN BRETAGNE (FRANKRIJK).
 BRON: PI4HAL BULLETIN APRIL 2021, NR. 4


 --- PASTA METER ---

 PASTA STAAT HIER VOOR "POWER AND SWR TEMERATURE ALARM".
 HET GAAT OVER EEN MODERNE VEELZIJDIGE SWR METER GEBASEERD 
 OP EEN AD3807 LOGARITMISCHE VERSTERKER, EEN TFT SCHERMPJE 
 EN EEN ARDUINO NANO PROCESSOR DIE E.E.A. AANSTUURT. 
 GEERT PA3CSG BESCHRIJFT DIT LEUKE ONTWERP IN DE ELECTRON. 
 WIL JE DE METER BOUWEN, BEZOEK DAN DE WEBSITE PA3CSG.NL 
 VOOR EEN UITGEBREIDE BESCHRIJVING EN ALLE BENODIGDE 
 DOWNLOADS.
 BRON: ELECTRON MEI BLZ 223.


 --- DE NIEUWSBRIEF ---

 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN RTTY OF TELEFONIE. REACTIES 
 WORDEN ZEER OP PRIJS GESTELD.

 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN