RTTY Nieuwsbrief van 25 oktober 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

RYRYRYRYRY
 ZCZC
 -- REGELLENGTE 60 TEKENS OVEREENKOMSTIG MECHANISCHE TELEX --
 
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 25-10-2020, AFLEVERING 14
 ZAT JE VANMORGEN EEN UUR TE VROEG ACHTER DE SET OM AAN DE 
 PI4VNW-RONDE MEE TE DOEN? DAN BEN JE WAARSCHIJNLIJK VERGETEN 
 DE KLOK EEN UUR STIL TE ZETTEN HI.
 --- ZOMERTIJD ---
 WAARSCHIJNLIJK HEEFT HET 2X PER JAAR DE KLOK VERZETTEN ZIJN 
 LANGSTE TIJD GEHAD. DE EUROPESE COMMISSIE HEEFT VOORGESTELD 
 OM HET HUIDIGE SYSTEEM VAN HET HALFJAARLIJKS VERZETTEN VAN 
 DE KLOK AF TE SCHAFFEN. DE LIDSTATEN ZOUDEN ZELF MOETEN 
 BESLISSEN OVER WELKE TIJD ZIJ HANTEREN.
 HET KABINET HECHT BIJZONDER AAN AFSTEMMING MET DE NABURIGE 
 LANDEN, MAAR WIL OOK DE MENING VAN DE BEVOLKONG PEILEN OM 
 TE BEPALEN OF HET NU PERMANENTE ZOMERTIJD DANWEL PERMANENTE 
 WINTERTIJD (DE STANDAARDTIJD) MOET WORDEN.
 ALS HET AAN DE EC HAD GELEGEN, WAS DE ZOMERTIJD VORIG JAAR 
 AL AFGESCHAFT, MAAR NEDERLAND WIL MEER TIJD OM EEN 
 ZORGVULDIGE AFWEGING TE MAKEN.
 BRON: RIJKSOVERHEID.NL
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW
 --- VOORZITTER VERON GERIDDERD ---
 OP 21 OKTOBER 2020 BESTOND VERON 75 JAAR. DAT WERD GEVIERD 
 MET DE 75-JAAR VERON-DAG. MAAR VOOR DE ALGEMEEN VOORZITTER 
 VAN VERON, REMY DENKER PA0AGF, VERLOOPT DEZE DAG IETS 
 ANDERS. MET EEN SMOES NAAR HET GEMEENTEHUIS VAN ALMELO 
 GELOKT HAD DE BURGEMEESTER VAN ALMELO ARJEN GERRITSEN EEN 
 SPECIALE BOODSCHAP VOOR REMY. HET HEEFT ZIJNE MAJESTEIT 
 DE KONING BEHAAGD U TE BENOEMEN TOT RIDDER IN DE ORDER VAN 
 ORANJE-NASSAU.
 BRON: VERON.NL
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW
 --- UITZENDING SAQ --- 
 GISTEREN, OP DE DAG DAT DE VN 75 JAAR BESTOND, HEEFT DE 
 HISTORISCHE MACHINEZENDER SAQ EEN BOODSCHAP DE WERELD 
 INGESTUURD IN CW. MEER HIEROVER OP ALEXANDER.N.SE
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW
 --- SCHAKELENDE SPANNINGSSTABILISATORS ---
 ZEER BEKEND ZIJN DE SPANNINGSREGELAARS UIT DE 78XX EN 79XX 
 SERIES.
 DIT ZIJN DE Z.G. LINIAIRE STABILISATORS. ECHTER, DE 
 SCHAKELENDE STABILISATORS, B.V. MET DE LM2596 BEGINNEN 
 STEEDS MEER GEMEEN GOED TE WORDEN. HET BELANGRIJKSTE 
 VOORDEEL VAN DEZE STABILISATORS IS HET HOGE RENDEMENT 
 WAARDOOR VEEL MINDER WARMTE ONTWIKKELING ONTSTAAT EN 
 DAARMEE EEN VEEL KLEINER OF ZELFS GEEN KOELLICAAM NODIG IS. 
 EEN NADEEL VAN DEZE STABILISATORS IS DE STORING OP DE IN- 
 EN UITGANG T.G.V. DE SCHAKELFREQUENTIE. ER DIENT DUS GOED 
 GEFILTERD TE WORDEN. LEES MEER OVER DIT ONDERWERP OP DE 
 SITE VAN DE VERON AFDELING FLEVOLAND OP A41.VERON.NL.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW
 --- LINK VAN DE MAAND ---
 DE LINK VAN DE MAAND OKTOBER IS: BATTERYUNIVERSITY.COM.
 OP DEZE SITE IS VEEL INFORMATIE TE VINDEN OVER  
 VERSCHILLENDE SOORTEN ACCU’S, DE WERKING, DE EIGENSCHAPPEN, 
 MANIEREN VAN LADEN ENZOVOORT.
 --- DE NIEUWSBRIEF ---
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF 
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.
 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN  

RTTY Nieuwsbrief van 11 oktober 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRY RYRYRYRYRY RYRYRYRYRY RYRYRYRYRY RYRYRYRYRY RYRYRY
 ZCZC
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 11-10-2020, AFLEVERING 13
 --- 75 JAAR VERON ---
 OP 21 OKTOBER 1945 WERD DE VERENIGING VOOR EXPERIMENTEEL 
 RADIO ONDERZOEK IN NEDERLAND (VERON) OPGERICHT. DE VERON IS 
 ONTSTAAN UIT DE VOOROORLOGSE VERENIGINGEN NVIR, NVVR EN VUKA.
 HET OKTOBER NUMMER VAN DE ELECTRON NEEMT U MEE IN DE 
 GESCHIEDENIS VAN DE VERON VANAF DE OPRICHTING, EN VAN DIVERSE
 VERON-AFDELINGEN OVER DE LAATSTE 25 JAAR.
 OP 21 OKTOBER 2020 TRAKTEERT DE VERON HAAR LEDEN OP EEN 
 GRATIS UITGAVE VAN HET BOEK ‘VERON 50 JAAR – 100 JAAR RADIO’ 
 VAN DICK ROLLEMA PA0SE.
 DE VERON NODIGT LEDEN UIT OM DEZE DAG MET DE SPECIALE 
 ROEPLETTERS MET 75 IN DE CALL UIT TE KOMEN. OF DIT NU OP HF, 
 VHF, UHF EN/OF HOGER IS MAAKT NIET UIT. OOK DE MODE KIEST U 
 ZELF. DOE OOK MEE EN VRAAG VANDAAG NOG SPECIALE ROEPLETTERS 
 AAN VIA WWW.AGENTSCHAPTELECOM.NL. 
 OP WWW.VERON.NL/NIEUWS/SPECIALE-ROEPLETTERS-AANVRAGEN/ STAAT
 PRECIES OMSCHREVEN HOE DIT MOET.
 --- QSO-PARTY I.P.V. CLUBAVONDEN ---
 OMDAT, ZOALS AANGEKONDIGD, DE BIJEENKOMSTEN VAN ONZE AFDELING
 VOORLOPIG WEER ZIJN AFGELAST, ZAL TER VERVANGING EEN 
 ZOGENAAMDE QSO-PARTY PLAATSVINDEN OP ONZE HUISFREQUNETIE 
 145,525 MHZ. 
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 --- SAQ GRIMETON UITZENDING ---
 OP DE 75E VERJAARDAG VAN DE VERENIGDE NATIES, 24 OKTOBER 2020 
 ZAL DE SAQ-ZENDER IN GRIMETON OPNIEUW EEN BERICHT NAAR DE 
 HELE WERELD STUREN OP 17,2 KHZ IN CW. PROGRAMMA: 
 16:30 UUR(14:30 UTC): OPSTARTEN EN AFSTEMMEN VAN DE 
 ALTERNATOR SAQ.
 17:00 UUR(15:00 UTC): UITZENDEN BERICHT.
 HET AMATEURRADIOSTATION SK6SAQ IS QRV OP DE VOLGENDE 
 FREQUENTIES:
 7.035 KHZ CW OF
 14.035 KHZ CW OF
 3,755 KHZ SSB
 MEER INFO OP ALEXANDER.N.SE. 
 --- JOTA-JOTI 2020 ---
 DE JOTA-JOTI WORDT DIT JAAR GEHOUDEN OP 16, 17 EN 18 OKTOBER.
 HET THEMA DIT JAAR IS: ‘DE WELP VOLGT DE OUDE WOLF’.
 DE OPENING OP 16 OKTOBER OM 22:00 UUR (MEZT) IS TE VOLGEN OP
 145,250 MHZ VIA DE VRZA ZENDER IN DE GERBRANDY TOREN IN 
 IJSSELSTEIN.
 VANWEGE DE CORONA-MAATREGELEN WORDEN ER MINDER DEELNEMERS 
 VERWACHT DAN VORIGE JAREN.
 --- RTTY TESTUITZENDINGEN ---
 VOORAFGAAND AAN DE WEKELIJKSE RONDE VAN PI4VNW ZULLEN 
 VOORTAAN  ENKELE TEST-UITZENDINGEN IN RTTY PLAATSVINDEN, 
 ZODAT MEN DE GELEGENHEID HEEFT DE APPARATUUR ALVAST AAN TE 
 SLUITEN EN AF TE REGELEN.
 --- DE NIEUWSBRIEF ---
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.
 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN