RTTY Nieuwsbrief van 20 december 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRY
 ZCZC
 
 -----------------------------------------
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 20 DECEMBER 2020, AFLEVERING 17
 -----------------------------------------


 --- SAQ KERSTUITZENDING GEANNULEERD ---

 GRIMETON WORLD HERITAGE FOUNDATION & ALEXANDER GVV FRIENDS 
 ASSOCIATION MELDT HET VOLGENDE:
 ALS GEVOLG VAN DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN IN ONZE 
 SAMENLEVING, MOETEN WE MELDEN DAT DE TRADITIONELE 
 KERSTAVOND-UITZENDING MET SAQ IS GEANNULEERD. WE VINDEN 
 HET JAMMER DAT WE DEZE BESLISSING MOETEN NEMEN, MAAR ZIEN 
 HET ALS EEN NOODZAKELIJKE MAATREGEL OM ALLE BETROKKENEN TE 
 BESCHERMEN. IN AFWACHTING VAN DE VOLGENDE UITZENDING MET 
 SAQ, ZIJN ER VERSCHILLENDE YOUTUBE-CLIPS VAN EERDERE 
 UITZENDINGEN DIE U KUNT BEKIJKEN. WE BETREUREN DIT OPRECHT 
 EN HOPEN OP UW BEGRIP VAN DE SITUATIE. WE HOPEN DAT 
 'ONZE OUDE DAME' BINNENKORT WEER IN DE ETHER TE HOREN IS!
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- ASTRONOMISCHE WINTER ---

 MORGEN, 21 DECEMBER OM 11:02 UUR M.E.T. BEGINT OP HET 
 NOORDELIJK HALFROND DE ASTRONOMISCHE WINTER. DE ZON STAAT 
 DAN AAN DE STEENBOKSKEERKRING LOODRECHT AAN DE HEMEL. DIT 
 MOMENT WORDT OOK WEL DE WINTERZONNEWENDE GENOEMD. HET IS DE 
 KORTSTE DAG VAN HET JAAR. DE ZON BEREIKT OOK DE LAAGSTE 
 STAND VAN HET JAAR. DE ASTRONOMISCHE WINTER EINDIGT OP 
 20 MAART 2021.
 MAAR ER ZIJN MEER 'WINTERS':
 METEOROLOGISCHE WINTER: DECEMBER, JANUARI EN FEBRUARI
 IERSE METEOROLOGISCHE WINTER: 1 NOVEMBER TOT 1 OF 2 FEBRUARI
 IN SOMMIGE EUROPESE LANDEN: VAN HET SINT MAARTENFEEST TOT 
 VALENTIJNSDAG
 BRON: WIKIPEDIA/KNMI
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- DE SITE VAN PE1GIJ ---

 WIE GEINTERRESEERD IS IN ELECTRONIKA OP RADIO GEBIED (EN 
 WELKE RADIO-AMATEUR IS DAT NIET!) MOET BESLIST EENS 
 GRASDUINEN OP DE SITE VAN AD, PE1GIJ. HIJ BESCHRIJFT O.M. 
 EEN GPSDO (GPS GESTUURDE DIGITALE OSCILLATOR), HOE JE EEN 
 Q0-100 STATION OP ZOU KUNNEN ZETTEN EN NOG EEN AANTAL 
 ANDERE INTERRESANTE ONDERWERPEN.KIJK OP WWW.PE1GIJ.NL
 BRON: A51.VERON.NL
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- ISS TRANSPONDER ACTIEF ---

 AL EERDER IS IN DEZE NIEUWSBRIEF VERMELD DAT JE TEGENWOORDIG
 MET RELATIEF EENVOUDIGE MIDDELEN VIA SATELLIETEN KUNT 
 WERKEN. SINDS 2 SEPTEMBER J.L. IS OOK HET INTERNATIONAAL 
 SPACE STATION ISS UITGERUST MET EEN 2M/70CM CROSSBAND 
 REPEATER. 
 GEGEVENS:
 UPLINK:  145,990MHZ
 CTCSS:  67HZ
 DOWNLINK: 437,800 MHZ
 DIT EN NOG VEEL MEER IN DE PI4HAL NIEUWSBRIEF VAN DECEMBER.
 DEZE IS TE DOWNLOADEN OP DE SITE VAN PI4HAL,
 PI4HAL.NL
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- FD4 AANPASSING VOOR 160M ---

 OP FACEBOOK WERD ONLANGS GEMELD DAT JE EEN FD4 ANTENNE 
 GESCHIKT KUNT MAKEN VOOR 160M DOOR IN HET KORTE DEEL VAN DE 
 DIPOOL EEN SPOEL TE PLAATSEN VAN 200 UH. HET KORTE DEEL VAN 
 DE DIPOOL WORDT DOOR DEZE INDUCTIEVE VERLENGING HET LANGE 
 DEEL. HET ONTWERP IS VAN DL1JM, EN FRITS PA3FYS 
 EXPERIMENTEERT HIER MEE. E.E.A. MOET DUS NOG GETEST WORDEN. 
 WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- TESTJE ---

 IN DE JAREN 80 WAS HET GEBRUIKELIJK DAT ER VOOR EN TIJDENS 
 DE KERSTDAGEN TEKENINGEN WERDEN UITGEZONDEN IN RTTY. 
 TELEXMACHINES WAREN TOEN NOG GEMEEN GOED ONDER DE RTTY 
 LIEFHEBBERS. ER WERDEN TEKENINGEN UITGEZONDEN DIE METERS 
 PAPIER IN BESLAG NAMEN. HET RESULTAAT WAS VAAK BIJZONDER 
 FRAAI. JE MOEST DE TEKENING WEL VANAF ENIGE AFSTAND 
 BEKIJKEN.
 OM DIT PRINCIPE MET EEN COMPUTER ALS RTTY-DECODER TOE TE 
 PASSEN IS HET BELANGRIJK DAT JE EEN MONOSPACE LETTERTYPE 
 HEBT INGESTELD IN HET ONTVANGSTSCHERM. DIT ZIJN DE 
 LETTERTYPES COURIER, LUCIDA CONSOLE, MONACO EN
 PRESTIGE ELITE.
 LATEN WE EEN TESTJE DOEN. HIER VOLGT EEN EENVOUDIG 
 SCHEMAATJE VAN EEN VELDSTERKTE INDICATOR.
 O   O  
 O  O
  O O
  O
  O
  O   O    O
  O   O O  O
  O   O  O O
  OOOOOOO    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  O   O  O O    O      O
  O   O O  O    O      O
  O   O    O    O      O
  O           O      O
  O           O      O
  O           O      O
 OOOOOOO          O     OOOOO
  O           O     O  O
 O  O         OOOOOOO   O  OOOOOOOOOOOOOOOO
 OOOOOOO        OOOOOOO   O  O       O
  O           O     O  O       O O
  O           O     OOOOO      O   O
  O           O      O      O     O
  O           O      O      O  MA  O
  O           O      O      O     O
  O           O      O       O   O
  O           O      O        O O
  O           O      O        O
  O           O      O        O
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  O
  O 
 OOOOOOO

 HET SCHEMA IS AFKOMSTIG UIT HET BLAD VAN VERON AFDELING 
 HOEKSEWAARD (A52), MAAR IS OOK OP DIVERSE SITES OP HET 
 INTERNET TE VINDEN.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- DE NIEUWSBRIEF ---

 DE NIEUWSBRIEF WORDT MOMENTEEL UITGEZONDEN M.B.V. EEN 
 RASPBERRY PI 4B. DE GEGRUIKTE SOFTWARE IS FLDIGI V4.1.01 
 (LINUX VERSIE).
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.


 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN 

QSL kaarten

In verband met de afgekondigde RIVM Corona maatregelen zijn onze bijeenkomsten, tot nader orde, gestopt. Dit betekend ook dat de inzameling van QSL kaarten stil is komen te liggen.

Jean-Paul (PA9X) heeft aangeboden om de QSL-kaarten te verzamelen vanuit Maassluis en Vlaardingen. Huib (PA3DSJ) kan de kaarten van regio Vlaardingen verzamelen. Deze kaarten zullen naar onze QSL manager (Ralf PA7RLF) gebracht worden, waarna deze verstuurd worden.

Voor het adres van Jean-Paul en/of Huib kan een mail gestuurd worden naar (pa9x@veron.nl of pa3dsj@veron.nl).

Dit aanbod is tijdelijk zolang de RIVM maatregelen van kracht zijn.


RTTY Nieuwsbrief van 22 november 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRY
 ZCZC
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 22 NOVEMBER 2020, AFLEVERING 16
 --- AFDELINGSBIJEENKOMSTEN ---
 OMDAT DE KANTINE VAN DE VOLKSTUINDERSVERENIGING IN DE
 CATEGORIE SPORTKANTINES VALT, BLIJFT DEZE VOORLOPIG HELAAS
 GESLOTEN. DUS DE VERENIGINGSBIJEENKOMSTEN KUNNEN TOT GROTE
 SPIJT VAN HET BESTUUR VOORLOPIG NIET DOORGAAN.
 --- VERON 75 SPELD ---
 HET HOOFDBESTUUR VAN DE VERON HEEFT HAAR LEDEN DIE DE
 SPECIAL-CALL MET 75 ER IN HEBBEN AANGEVRAAGD, EEN SPELD MET
 HET VERON-75 LOGO TOEGESTUURD.
 --- NIEUW-ZEELAND RAAKT 60M BAND KWIJT ---
 NA EEN PERIODE VAN TWEE JAAR VERLIEZEN NIEUW-ZEELANDSE
 AMATEURS HUN 'TRIAL LICENSE' VOOR DE 60 METERBAND. DE NEW
 ZEALAND DEFENSE FORCE MAAKTE EIND OKTOBER BEKEND DAT ZIJ DE
 BIJZONDERE LICENTIE NIET VERLENGDE. DAARMEE KOMT ER VOORLOPIG
 EEN EINDE AAN ACTIVITEITEN OP DIE BAND VOOR ONZE NIEUW-
 ZEELANDSE VRIENDEN. MAAR OOK VOOR EEN GROEP EUROPESE
 AMATEURS DIE DAGELIJKS VERBINDINGEN MAAKTE MET ZL. ALS
 ONDERDEEL VAN HUN GREY LINE PROPAGATIE EXPERIMENTEN.
 ONDER GRAY LINE COMMUNICATIE WORDT VERSTAAN HET MAKEN VAN
 RADIO-VERBINDINGEN OVER LANGE AFSTANDEN WAARBIJ GEBRUIK
 WORDT GEMAAKT VAN HET ONTBREKEN VAN DE D-LAAG IN DE
 ATMOSFEER. DIT EFFECT TREEDT OP TIJDENS DE OPKOMST EN
 ONDERGANG VAN DE ZON. DE 60M BAND IS HIER ZEER GESCHIKT VOOR.
 BRON: VERON.NL, WIKIPEDIA
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 --- MYSTERIEUS RADIOSIGNAAL ---
 WETENSCHAPPERS HEBBEN VOOR HET EERST EEN KORTE EN HELDERE
 RADIOPULS IN ONZE MELKWEG WAARGENOMEN.
 DE ZOGENOEMDE 'FAST RADIO BURSTS' (FRB'S) DUREN VAAK MAAR
 EEN MILLISECONDE EN ZIJN SOMS MILJOENEN MALEN KRACHTIGER
 DAN DE ZON. OMDAT EEN FRB ZO ONTZETTEND KORT DUURT, KUNNEN
 ASTRONOMEN NOG NIET MET ZEKERHEID ZEGGEN WAAR ZE PRECIES
 VANDAAN KOMEN. OVER HET ONTSTAAN BESTAAN VERSCHILLENDE
 THEORIEËN DIE UITEENLOPENLOPEN VAN BUITENAARDSE WEZENS TOT
 EEN STERVENDE STER.
 BRON: RTL4
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 --- VRZA VERJAARDAGS-QSO PARTY ---
 OP ZONDAG 29 NOVEMBER A.S. ZAL DE VRZA I.V.M. HAAR 69 E
 VERJAARDAG EEN QSO PARTY HOUDEN VAN 11:00 TOT 14:00 UUR
 M.E.T. DE PARTY WORDT GEHOUDEN OP 2M IN FM EN SSB, EN OP
 80M TUSSEN 3,650 EN 3,750 MHZ.
 OOK IS ER EEN AWARD TE VERDIENEN. HIERVOOR MOET MEN 8 QSO’S
 OP HF, EN 4 QSO’S OP 2M MAKEN MET VRZA VERENIGINGSSTATIONS.
 MEER HIEROVER IN HET NOVEMBERNUMMER VAN CQ-PA. DE CQ-PA IS
 TE DOWNLOADEN OP VRZA.NL.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 --- DE NIEUWSBRIEF ---
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER
 OP PRIJS GESTELD.
 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN

RTTY Nieuwsbrief van 8 november 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

RYRYRYRYRY
 ZCZC
 --- REGELLENGTE 60TEKENS OVEREENKOMSTIG MECHANISCHE TELEX ---
 
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 8 NOVEMBER 2020, AFLEVERING 15
 --- ALTERNATIEVE LOCATIE ---
 DE NIEUWSBRIEF WORDT VANDAAG UITGEZONDEN VANAF LOCATOR 
 JO21BX, DE UITKIJKHEUVEL OP DE LANDTONG TE ROZENBURG. ALS 
 JE OP GOOGLE EARTH DE COORDINATEN
 51.967295N 4.129230E
 51.967295N 4.129230E
 NAAR DE ZOEKBALK COPIEERT, DAN VLIEG JE ER ZO NAAR TOE. IN 
 WINDOWS KAN DIT EENVOUDIG MET KNIPPEN EN PLAKKEN. SELECTEER IN 
 HET ONTVANSTSCHERM 1 VAN DE BOVENSTAANDE REGELS MET DE 
 COORDINATEN, DRUK OP CTRL+C EN PLAK DIT IN DE ZOEKBALK VAN 
 GOOGLE EARTH MET CTRL-V.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 --- LINK VAN DE MAAND ---
 DE LINK VAN DE MAAND VOOR DE MAAND NOVEMBER IS 
 WWW.PA0FRI.COM. DE LINK IS INGESTUURD DOOR GILLES. DE 
 WEBSITE VAN FRITS (PA0FRI) STAAT VOL MET NUTTIGE EN HANDIGE 
 BOUW-TIPS OVER ANTENNE’S EN AANVERWANTE ZAKEN, LINEAIRS, 
 SCHEMA’S, MAAR OOK MODIFICATIES VAN DIVERSE APPARATEN.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 --- ENDFED AANPASSING ---
 EIND-GEVOEDE ANTENNES ZIJN PER DEFINITIE HOOG-OHMIG. WIL JE 
 HIERVOOR EEN AANPASSING MAKEN NAAR DE 50 OHM VAN JE SET, 
 KIJK DAN EENS OP DE SITE VAN HF KITS. HIER VIND JE 
 DUIDELIJKE BESCHRIJVINGEN VOOR DE ZELFBOUW VAN EEN END-FED 
 AANPASSING EN EEN AANTAL ANDERE ANTENNE-GERELATEERDE 
 PROJECTEN ZOALS BALUNS, MANTELSTROOMFILTERS EN UITERAARD 
 ANTENNES. OOK DE THEORIE ACHTER DE PROJECTEN WORDT 
 TOEGELICHT. KORTOM, EEN WEB-SHOP MET VEEL INFORMATIE.
 KIJK OP HFKITS.NL
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 --- MORSETRAINING VIA PI3RTD ---
 SINDS 2 NOVEMBER WORDT VIA DE ROTTERDAMSE REPEATER PI3RTD 
 MORSETRAINING GEGEVEN DOOR HANS PA3GXB.
 DE TRAINING BEGINT OM 19:30 UUR EN WORDT GEGEVEN IN DRIE 
 BLOKKEN VAN EEN HALF UUR VOOR RESP. HERINTREDERS, BEGINNERS 
 EN GEVORDERDEN.
 OVER HET GEBRUIK VAN DEZE COMMUNICATIE MOGELIJKHEID GEDURENDE
 CIRCA 1,5 UUR, HEEFT NAUW OVERLEG PLAATSGEVONDEN MET DE 
 BETREFFENDE REPEATER COMMISSIE. N.A.V. ‘VOORTSCHRIJDEND 
 INZICHT’ ZOALS HANS HET NOEMT EN REACTIES VAN DEELNEMERS 
 KUNNEN INDELING EN WIJZE VAN UITZENDING NOG WORDEN AANGEPAST.
 BEN JE GEINTERESSEERD OF WIL JE MEER INFORMATIE, STUUR DAN 
 EEN MAILTJE AAN PA3GXB(AT)VERON.NL
 DE UITGANGSFREQUENTIE VAN PI3RTD IS 145,675 MHZ.
 BRON: VERON AFDELING VOORNE-PUTTEN
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 --- DE NIEUWSBRIEF ---
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.
 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN 

Link van de maand november 2020

Deze link van de maand november is ingestuurd door Gilles in gestuurd.
De website van Frits (PA0FRI) staat vol met nuttig en handige tips van antenna’s tot schema’s maar ook modificatie op de diverse apparaten.
Het is teveel om op te noemen. neemt u zelf een kijkje op: https://pa0fri.home.xs4all.nl/

homepage van pa0fri (01-11-2020)