Categorie aanduiding speciaal voor de RTTY nieuwsbrieven. Deze worden als nieuwsbericht geplaatst en eveneen op de verzamelpagina voor RTTY nieuwsberichten

RTTY Nieuwsbrief van 28 februari 2021

De nieuwsbrief als PDF download:

RYRYRYRYRY
ZCZC

-----------------------------------------
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
28 FEBRUARI 2021, AFLEVERING 22
-----------------------------------------


--- HAMKLOK PROJECT ---
 COR PA0GTB HEEFT AL DIVERSE LEUKE ARDUINO PROJECTEN 
 BESCHREVEN IN ELECTRON.
 IN HET MAARTNUMMER WEER EEN NIEUW PROJECT VAN ZIJN HAND: 
 EEN HAM KLOK DIE DE JUISTE TIJD AANGEEFT ZOWEL IN LOCAL 
 TIME ALS IN UTC. DE KLOK WORDT DOOR EEN NTP TIJDSERVER 
 GESYNCHRONISEERD VIA JE LOKALE WIFI NETWERK. HET PROJECT 
 BESTAAT UIT SLECHTS ENKELE ONDERDELEN. (EEN ESP32
Lees meer

RTTY Nieuwsbrief van 14 februari 2021

De nieuwsbrief als PDF download:

 
 RYRYRYRYRY
 ZCZC
 -----------------------------------------
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 14 FEBRUARI 2021, AFLEVERING 21
 -----------------------------------------
  

 --- NIEUWE TELG RASPBERRY PI ---
 COR PA3RW SCHRIJFT OP HET VERON TECHNIEK FORUM:
 ER IS WEDEROM EEN NIEUWE RASPBERRY PI OP DE MARKT.
 DIT KEER IS HET WEL EEN AFWIJKENDE.
Lees meer

RTTY Nieuwsbrief van 31 januari 2021

De nieuwsbrief als PDF download:

 ZCZCZC
 ----------------------------------------- 
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 31 JANUARI 2021, AFLEVERING 20
 ----------------------------------------- 

--- DIVERSITY ---

 DIVERSITY IS EEN SYSTEEM OM ONTVANGST TE CREEREN VAN 
 MEERDERE ONTVANGERS OP DEZELFDE FREQUENTIE. DIT SYSTEEM 
 WORDT ONDER ANDERE GEBRUIKT IN GROTE RADIONETWERKEN. AAN DE 
 CENTRALE KANT (DAAR WAAR ALLE SIGNALEN BIJ ELKAAR KOMEN) 
 WORDT GEMETEN WELKE ONTVANGER HET BESTE SIGNAAL AFGEEFT. 
 ALLEEN DE AUDIO VAN DEZE ONTVANGER WORDT DOORGESCHAKELD 
 NAAR DE LUIDSPREKER(S). BRON: WIKIPEDIA.

 ER BESTAAT ECHTER NOG EEN VORM VAN DIVERSITY ONTVANGST.
 HIERBIJ WORDEN TWEE ONTVANGERS TOEGEPAST IN EEN SET, MET 
 ELK EEN EIGEN ANTENNE EN AUDIO UITGANG NAAR DE HEADSET. 
 ZIJ DIE HIER AL EENS KENNIS MEE GEMAAKT HEBBEN WETEN DAT 
 DIT EEN FANTASTISCHE MANIER IS OM DE AUDIOSIGNALEN HEEL 
 ANDERS TE ERVAREN. VOOR HEN DIE HIER WAT MINDER MEE BEKEND 
 ZIJN IS HET EEN BEETJE TE VERGELIJKEN MET DE OVERSTAP VAN 
 MONO NAAR STEREO: JE ZIT ER PLOTSELING MIDDEN TUSSENIN. 
 DOOR DE AUDIO GESCHEIDEN AAN BEIDE KANTEN VAN JE HEADSET 
 TOE TE VOEREN KRIJG JE EEN HEEL RUIMTELIJK EFFECT EN GAAT 
 ER EEN WERELD OPEN VAN MOGELIJKHEDEN OM MEERDERE STATIONS 
 GELIJKTIJDIG, EN VOOR JE GEVOEL NAAST ELKAAR TE HOREN IN 
 PLAATS VAN OVER ELKAAR. ALS JE ER EEN TIJDJE MEE GEWERKT 
 HEBT EN TERUGGAAT NAAR 'NORMAAL' KLINKT DE WERELD INEENS 
 HEEL PLAT…
 DIT INTERESSANTE ARTIKEL IS TE LEZEN IN HET DARU MAGAZINE 
 VAN DECEMBER 2020 (EDITIE 12).
 ALLE DARU MAGAZINES ZIJN TE VRIJ TE DOWNLOADEN OP
 DARU.NU/DOWNLOADS/CATEGORY/2-MAGAZINE 
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- ANTENNE METINGEN ---

 'METEN IS WETEN' IS EEN VEEL GEBRUIKTE UITDRUKKING, OOK IN 
 DE WERELD VAN DE RADIO AMATEURS. MAAR METEN AAN ANTENNES IS 
 WEL EEN VERHAAL APART. DE MEEST TOEGEPASTE METING AAN 
 ANTENNES IS DE STAANDE GOLF VERHOUDING. MAAR ALLEEN MET DE 
 SWR BEN JE ER NIET. ZAKEN ALS STRALINGSPATROON, VOOR-ACHTER 
 VERHOUDING EN GAIN ZIJN FACTOREN DIE DE DE WERKING VAN DE 
 ANTENNE IN BELANGRIJKE MATE BEPALEN. EEN BOUWPROJECTJE EN 
 WAT ONDERBOUWENDE THEORIE IN DE CQ-PA VAN JANUARI. DEZE KAN 
 GEDOWNLOAD WORDEN OP:
 VRZA.NL/FILES/CQPA-PUBLIEK/CQPA?2021-01.PDF WAARBIJ HET 
 VRAAGTEKEN VERVANGEN MOET WORDEN DOOR EEN UNDERSCORE. DE 
 UNDERSCORE KOMT HELAAS NIET VOOR IN DE BAUDOT TEKENREEKS.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- VERON INTERESSE ONDERZOEK 2021 ---

 HET LEDEN INTERESSEONDERZOEK VAN 2016 WORDT DIT JAAR 
 HERHAALD. LEDEN ZIJN VIA EEN EXTRA NIEUWSBRIEF UITGENODIGD 
 OM MEE TE DOEN. HEEFT U DE NIEUWSBRIEF NIET ONTVANGEN? GEEN 
 NOOD, DE UITNODIGING EN LINK OM MEE TE DOEN STAAN IN DE 
 KOMENDE ELECTRON. ER KAN TOT EN MET 28 FEBRUARI WORDEN 
 GEREAGEERD.
 GEBOORTEJAAR EN LIDNUMMER WORDEN ALLEEN GEBRUIKT OM HET 
 LIDMAATSCHAP VAN DE VERON TE VERIFIEREN EN WORDEN DAARNA 
 UIT DE GEGEVENS VERWIJDERD.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- CTCSS TOONTJES OPWEKKEN MET ARDUINO ---

 EEN ARDUINO KAN PER DEFINITIE GEEN SINUSVORMIGE SIGNALEN 
 GENEREREN. WEL IS HET MOGELIJK AUDIO TOONTJES OP TE WEKKEN 
 M.B.V. PULSBREEDTE REGELING. ELKE CYCLUS VAN DE TOON 
 BESTAAT HIERBIJ UIT 32.768 PULSEN. DOOR DE 
 BREEDTE-VERHOUDING(DUTY-CYCLE) VAN DEZE PULSEN TE VARIEREN 
 KAN DE TOONHOOGTE GEVARIEERD WORDEN. DOOR NU DE BASIS 
 FREQUENTIE VAN 32.768 HZ TE BLOKKEREN D.M.V. EEN 
 LAAG-DOORLAATFILTER KAN TOCH EEN AARDIGE SINUS OPGEWEKT 
 WORDEN.
 HEB JE EEN WAT OUDERE SET ZONDER CTCSS, KAN JE DUS EEN 
 ARDUINO GEBRUIKEN OM DE CTCSS TOONTJES TE GENEREREN.
 IN DE RAZZIES VAN FERBRUARI IS DIT UITGEBREID OMSCHREVEN 
 DOOR JAN PE1OSQ.
 DOWNLOAD DE RAZZIES GEHEEL GRATIS BIJ DE RADIO-AMATEURCLUB 
 ZOETERMEER.
 HET URL IS PI4RAZ.NL/INDEX.PHP/RAZZIES/
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- DE NIEUWSBRIEF ---

 M.I.V. HEDEN IS DE NIEUWSBRIEF OOK TE LEZEN OP ONS 
 AFDELINGS-DEEL VAN DE VERON SITE, ONDER DE RUBRIEK 'NIEUWS'. 
 TEVENS IS DE NIEUWSBRIEF EN OOK ALLE OUDE AFLEVERINGEN HIER 
 TE DOWNLOADEN. DE NIEUWSBRIEF ZAL MAXIMAAL EEN WEEK NA DE 
 UITZENDING OP DE SITE GEPLAATST WORDEN.
 HET URL IS: A59.VERON.NL
 MET DANK AAN JEFFREY PH7GIS VOOR DE NODIGE INSPANNINGEN.
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.

 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN

RTTY Nieuwsbrief van 17 januari 2021

De nieuwsbrief als PDF download:

RYRYRYRYRY
 ZCZC
 
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 17 JANUARI 2021, AFLEVERING 19

 --- DAB IN ALLE NIEUWE AUTO'S ---
 SINDS 21 DECEMBER 2020 IS HET IN DE EU VERPLICHT OM NIEUWE 
 AUTO'S MET EEN ONTVANGER UIT TE RUSTEN VOOR DAB+ RADIO. 
 DEZE VERPLICHTING GELDT IN ALLE EU-LIDSTATEN, OOK IN LANDEN 
 MET EEN NOG BEPERKTE DAB-DEKKING. ONDANKS DE CORONACRISIS 
 HEBBEN DUITSLAND, FRANKRIJK, ITALIE, DENEMARKEN EN ZELFS 
 HET VERENIGD KONINKRIJK DE VERPLICHTING INMIDDELS IN HUN 
 EIGEN WETGEVING OPGENOMEN. DE VERWACHTING IS DAT ANDERE 
 LANDEN SNEL ZULLEN VOLGEN. 
 BRON: VERON.NL, WORLDDAB.COM
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW

 --- NIEUW VLF TRANSATLANTISCH RECORD ---

 VERY LOW FREQUENCY (VLF) ENTHOUSIASTELING JOE CRAIG, VO1NA, 
 MELDT DAT STEFAN SCHAEFER, DK7FC, HET 50-TEKENS LANGE 
 BERICHT GENOMEN HEEFT DAT VO1NA UITZOND VANAF NEWFOUNDLAND 
 OP 8,271 KHZ (JA, 8KHZ), MET EEN UITGEZONDEN VERMOGEN VAN 
 10 MW. (NEE, GEEN MEGAWATT MAAR MILLIWATT! RED.) 
 'DIT IS EEN NIEUW RECORD VOOR EEN TRANS-ATLANTISCHE VLF 
 VERBINDING', ZEI CRAIG TEGEN DE AMERIKAANSE 
 AMATEURVERENIGING ARRL. DE GEBRUIKTE MODE WAS EBNAUT, EEN 
 VARIANT VAN BPSK VOOR ZEER LAGE FREQUENTIES.
 CRAIG'S ANTENNEMAST BEVAT EEN VLF RL (ROTATED L) ANTENNE 
 OP EEN GEMIDDELDE HOOGTE VAN 10M MET EEN LENGTE VAN 
 100 METER.
 'AANGEZIEN VLF RADIOGOLVEN TENMINSTE 40 METER KUNNEN 
 DOORDRINGEN IN ZOUT WATER, WORDEN ZE GEBRUIKT VOOR 
 COMMUNICATIE MET ONDERZEEERS', MERKT CRAIG OP.
 ER IS EEN HELE GROEP AMATEURS DIE EXPERIMENTEN DOET MET 
 RADIOGOLVEN NET ONDER DE 9 KHZ. GOOGLE MAAR EENS OP 
 'SUB 9 KHZ RADIO'. ER GAAT EEN WERELD VOOR JE OPEN.
 BRON: RADIOCLUB ZOETERMEER
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- RADIO TECHNIEK NET ---

 BESTE RADIOAMATEURS,
 IN NAVOLGING VAN HET TECHNONET DAT JAREN GELEDEN DOOR 
 WIJLEN DICK ROLLEMA, PA0SE EN HERBERT, PA0SU, WERD GELEID, 
 HEB IK HET INITIATIEF GENOMEN OM TE PROBEREN DIT WEER TOT 
 LEVEN TE BRENGEN.
 DIT NET DAT WE RADIO TECHNIEK NET (RTN) NOEMEN WORDT 
 GERUND DOOR TWEE MODERATOREN. ZIJ KUNNEN BEIDEN DEELNEMEN 
 AAN DISCUSSIES, MAAR ZIJN VOORAL ACTIEF OM ERVOOR TE ZORGEN 
 DAT MEN NIET TE VEEL VAN HET ONDERWERP TECHNIEK AFWIJKT.
 DE VOLGENDE RADIOAMATEURS ZIJN BEREID DEZE MODERATIE-TAAK 
 OP ZICH TE NEMEN:
 PA3FUN CHRISTIAAN ROSELAAR
 PA2DW DICK HARMS
 TIJDSTIP: ELKE ZATERDAGMIDDAG OM 16:00 UUR.
 FREQUENTE: 3777,777 KHZ. DIT WAS OOK DE FREQUENTIE VAN HET 
 VOORMALIGE TECHNONET.
 WE WILLEN GRAAG EEN GROEPJE ENTHOUSIASTE DEELNEMERS DOEN 
 ONTSTAAN EN DE MODERATOREN ZULLEN ER OP TOEZIEN DAT DE 
 DEELNEMERS SERIEUS BIJDRAGEN AAN HET NET EN DAT GESPREKKEN 
 TECHNISCH GEORIENTEERD ZIJN EN BLIJVEN.
 HET NET WAS GISTEREN, 16 JANUARI VOOR HET EERST ACTIEF.

 73 GERRIT-JAN, PA0GJH
 BRON: VERON AFDELING ROTTERDAM
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- REINHARTZ ROTARY BEAM ---

 EEN WAT BIJZONDERE ANTENNE STAAT BESCHREVEN IN DE TWENTE 
 BEAM VAN JANUARI.
 HIJ BESTAAT UIT TWEE ONDERBROKEN RINGEN MET EEN LENGTE VAN 
 PLM EEN HALVE GOLF DIE ENKELE CENTIMETERS VAN ELKAAR 
 OPGESTELD ZIJN. OP DE UITEINDEN VAN DE TWEE RINGEN WORDT 
 EEN 1/4 GOLF STUB AANGESLOTEN. HET VOEDINGSPUNT WORDT OP 
 PLM 1/3 VAN HET EINDE VAT DE STUB AANGESLOTEN. OP DAT PUNT 
 IS DE IMPEDANTIE ERGENS ROND DE 500 OHM.
 OMDAT DE ANTENNE RICHTINGSGEVOELIG IS DIENT DEZE HELE 
 CONSTRUCTIE DRAAIBAAR OPGESTELD TE WORDEN. 
 DE VERSTERKING IS NIET GROTER DAN DIE VAN EEN HALVE GOLF 
 DIPOOL, MAAR DE VOORDELEN ZIJN DE VEEL GROTERE VOOR/ACHTER 
 VERHOUDING EN DE COMPACTHEID.
 NIEUWSGIERIG GEWORDEN? DOWNLOAD DE TWENTE BEAM OP 
 VERONVRZATWENTE.NL EN LEES OOK DE VELE ANDERE INTERESSANTE 
 ARTIKELEN IN DEZE DIGITALE UITGAVE VAN DE VERON/VRZA 
 AFDELING TWENTE.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- DE NIEUWSBRIEF ---

 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.


 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN  

Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de pagina: PI4VNW RTTY Nieuwsbrieven

RTTY Nieuwsbrief van 3 januari 2021

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRY
 ZCZC
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 3 januari 2021, AFLEVERING 18
 DE REDACTIE VAN DE PI4VNW NIEUWSBRIEF WENST ALLE LEZERS EEN 
 GELUKKIG EN GEZOND 2021.


 --- OCF ANTENNE ---

 HOE ZAT HET OOK ALWEER MET DIE 'OFF CENTER FED' ANTENNES?
 DE OCF ANTENNE IS EEN OPEN DIPOOL ANTENNE WAARBIJ HET 
 VOEDINGSPUNT NIET IN HET MIDDEN ZIT, MAAR OP PLM 1/3 VAN 
 HET BEGIN VAN DE DRAAD. OP DAT PUNT IS DE IMPEDANTIE OP 
 DE RESONANTIEFREQUENTIE PLM 300 OHM. ER IS DUS ALTIJD EEN 
 AANPASSING NODIG NAAR DE 50 OHM VAN DE ZEND-ONTVANGER.  
 DAT EN MEER LEGT OPA VONK UITGEBREID UIT AAN ZIJN KLEINKIND 
 PIM. LEES HET HELE VERHAAL IN DE RAZZIES VAN JANUARI.
 DE RAZZIES IS TE DOWNLOADEN OP PI4RAZ.NL
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- DE I2C BUS ---

 DE I2C OF INTER-INTERGRATED CIRCUIT (SPREEK UIT: 
 INTER-IC) BUS IS IN 1979 ONTWIKKELD DOOR PHILIPS EN DIENT 
 OM DE DATALIJNEN VAN MICRO-PROCESSORS MET ANDERE IC'S TE 
 VERBINDEN OVER KORTE AFSTAND. IN BIJNA IEDER APPARAAT WORDT 
 WEL EEN MICROPROCESSOR TOEGEPAST MET 8 OF MEER DATALIJNEN. 
 DAT VERGT VEEL BEDRADING EN/OF COMPLEXE PRINTPLATEN.
 HET I2C BUSSYSTEEM BESTAAT UIT SLECHTS TWEE DRADEN, EEN SDA 
 (SERIAL DATA LINE) EN EEN SCL (SERIAL CLOCK LINE).
 OMDAT HET DATATRANSPORT VAN EN NAAR DE VERSCHILLENDE IC'S 
 VIA DEZE TWEE LIJNEN VERLOOPT, ZIJN VEEL MINDER 
 VERBINDINGEN NODIG.
 DE CLOCKFREQUENTIE OP DE BUS WAS AANVANKELIJK 100 KHZ, MAAR 
 KON LATER DOOR VERBETERING VAN DE IC'S EN TOEPASSING VAN 
 BUFFERS OPGEVOERD WORDEN NAAR 400 KHZ. DIT BETEKENT DAT ER 
 400.000 BITS PER SECONDE WORDEN VERZONDEN, VOOR DE MEESTE 
 TOEPASSINGEN RUIM VOLDOENDE.
 OOK IN DE HOBBY-ELEKTRONICA WORDT DE I2C BUS VEELVULDIG 
 TOEGEPAST, BIJVOORBEELD OM MET EEN ARDUINO EEN DISPLAY 
 AAN TE STUREN OF SENSOREN UIT TE LEZEN.
 BRONNEN: WIKIPEDIA DE I2C BUS, CHIPS EN SCHAKELINGEN (ELEKTOR)
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- WERKEN VIA ISS ---

 ZOALS IN DE VORIGE AFLEVERING VERMELD IS HET BETREKKELIJK 
 EENVOUDIG OM VIA DE CROSS-BAND REPEATER VAN HET 
 INTERNATIONAL SPACE STATION TE WERKEN.
 DE BENODIGDHEDEN HIERVOOR ZIJN:
 EEN ZENDER VOOR DE 2M BAND MET CTCSS
 EEN ONTVANGER VOOR DE 70 CM BAND
 EEN DUAL-BAND RONDSTRAAL ANTENNE
 DE TIJDEN DAT HET ISS ZICH BOVEN DE HORIZON BEVIND.
 VOOR DE ZENDER EN ONTVANGER KAN UITERAARD OOK EEN DUAL-BAND 
 SET WORDEN GEBRUIKT MET DE MOGENLIJKHEID TE ZENDEN OP 2M EN 
 TEGELIJK OP 70CM TE ONTVANGEN (DUPLEX).
 OP DE SITE AMSAT.ORG/TRACK KUN JE ON-LINE DE TABEL MET 
 OPKOMST- EN ONDERGANGSTIJDEN BEREKENEN. JE MOET HIEBIJ JE 
 LOCATOR OF JE LENGTE- EN BREEDTE COORDINATEN, EN DE 
 ANTENNEHOOGTE INVULLEN. DE GEGEVENS VERSCHIJNEN DAN IN 
 TABEL-VORM.
 EEN ANDERE MOGELIJKHEID IS EEN BAANBEREKENINGSROGRAMMA 
 DOWNLOADEN DIE DE BENODIGDE GEGEVENS VOOR JE UITREKENT. 
 OMDAT IN SATELLIETBANEN KLEINE AFWIJKINGEN KUNNEN 
 VOORKOMEN MOET JE DAN WEL ZORGEN DAT JE OVER DE LAATSTE 
 BAANGEGEVENS, DE ZGN KEPPLER-SET BESCHIKT. DIT IS DUS 
 OMSLACHTIGER.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW 


 --- LINK VAN DE MAAND ---

 DE LINK VAN DE MAAND JANUARI IS:
 WWW.CIRCUITSONLINE.NET. DEZE SITE BEVAT VEEL INFORMATIE OP 
 ELEKTRONICA GEBIED ZOALS NIEUWS, SCHEMA'S, LINKS, 
 LEVERANCIERS EN OOK EEN FORUM WAAR JE VRAGEN KUNT STELLEN 
 EN BEANTWOORDEN.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- DE NIEUWSBRIEF ---

 DE NIEUWSBRIEF WERD TOT HEDEN UITGEZONDEN IN DE ONEVEN 
 WEKEN.
 DOORDAT WE ROND DE JAARWISSELING TWEE KEER ACHTER ELKAAR 
 EEN ONEVEN WEEK HADDEN ZAL IN 2021 DE NIEUWSBRIEF IN DE 
 EVEN WEKEN WORDEN UITGEZONDEN. 
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES 
 N.A.V. DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN 
 PI4VNW(AT)VERON.NL, OF DIRECT NA DE UITZENDING IN 
 TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER OP PRIJS GESTELD.


 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---

 NNNN 

Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de pagina: PI4VNW RTTY Nieuwsbrieven