RTTY Nieuwsbrief van 12 april 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
 ZCZCZC
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 12 FEBRUARI 2020, AFLEVERING 5
--- VORIGE AFLEVERING ---
DE UITZENDING VAN AFLEVERING 4 IS NIET GEHEEL VLEKKELOOS
VERLOPEN. STEEDS KAPTE NA ENKELE MINUTEN DE SOFTWARE ER
MEE. NA EEN TIJDJE ZOEKEN IN DE INSTELLINGEN VAN MMTTY
WAT GEEN RESULTAAT OPLEVERDE, DE SOFTWARE VERWIJDERD EN
OPNIEUW GEINSTALLEERD, INCLUSIEF DE BESTANDEN .PRO EN .MDT,
WANT DAARIN ZITTEN DE MEESTE INSTELLINGEN OPGESLAGEN. TOCH
IS, ZIJ HET MET ONDERBREKINGEN, DE NIEUWSBRIEF IN ZIJN
GEHEEL UITGEZONDEN. DE OORZAAK IS ECHTER NOG STEEDS NIET
GEVONDEN. OOK MMTTY HEEFT EEN INSTELBARE ZENDTIJDBEGRENZING,
MAAR DAT BLEEK NIET DE OORZAAK TE ZIJN. OOK WORDT ER IN
MMTTY SOMS EEN REGELEINDE NIET HERKEND, WAARDOOR DE REGEL
TE LANG DOOR LOOPT. DEZE AFLEVERING WORDT DAN OOK
UITGEZONDEN MET FLDIGI. MAAR OOK FLDIGI WERKT NIET HELEMAAL
PROBLEEMLOOS; WIJZIGING IN DE MARK EN SPACE INSTELLINGEN
WORDEN NIET BEWAARD, EN MOETEN AAN HET BEGIN VAN DE
UITZENDING STEEDS GECORRIGEERD WORDEN. MAAR DAAR VALT MEE
TE LEVEN. TIPS OMTREND DEZE PROBLEMEN BLIJVEN WELKOM!
VOORTAAN ZAL TIJDENS DE UITZENDING MET REGELMATIGE
TUSSENPOZEN EEN IDENTIFICATIE WORDEN UITGEZONDEN OMDAT DE
UITZENDING MEESTAL LANGER DUURT DAN 10 MINUTEN. DIT
AFGEKEKEN VAN EEN MEDE AMATEUR DIE OOK MET RTTY
EXPERIMENTEERT. PETER PE1PYT BEDANKT.
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
--- KORT NIEUWS ---
DAT ZE IN AMERIKA NIET MISSELIJK ZIJN MET HET UITDELEN VAN BOETES, MOGE BEKEND ZIJN. EN VAN (AL DAN NIET DIGITALE) BALKJES HEBBEN ZE DAAR OOK NOG NOOIT GEHOORD: JE GAAT MET NAAM EN TOENAAM IN DE KRANT. HET AMERIKAANSE AT, DE FCC, HEEFT EEN BOETE VAN 18.000 DOLLAR OPGELEGD AAN KC5CSG, UIT LAKE CHARLES, LOUISIANA, VOOR HET OPZETTELIJK STOREN VAN EEN REPEATER EN HET NIET UITZENDEN VAN ENIGE IDENTIFICATIE.
BRON: PI4RAZ.NL
--- NIEUWS VAN DE AFDELINGEN ---
OMDAT ALLE AKTIVITEITEN ZIJN AFGELAST IS ER GEEN NIEUWS VAN
DE AFDELINGEN IN ONZE REGIO TE MELDEN.
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW