RTTY Nieuwsbrief van 20 december 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRY
 ZCZC
 
 -----------------------------------------
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 20 DECEMBER 2020, AFLEVERING 17
 -----------------------------------------


 --- SAQ KERSTUITZENDING GEANNULEERD ---

 GRIMETON WORLD HERITAGE FOUNDATION & ALEXANDER GVV FRIENDS 
 ASSOCIATION MELDT HET VOLGENDE:
 ALS GEVOLG VAN DE HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN IN ONZE 
 SAMENLEVING, MOETEN WE MELDEN DAT DE TRADITIONELE 
 KERSTAVOND-UITZENDING MET SAQ IS GEANNULEERD. WE VINDEN 
 HET JAMMER DAT WE DEZE BESLISSING MOETEN NEMEN, MAAR ZIEN 
 HET ALS EEN NOODZAKELIJKE MAATREGEL OM ALLE BETROKKENEN TE 
 BESCHERMEN. IN AFWACHTING VAN DE VOLGENDE UITZENDING MET 
 SAQ, ZIJN ER VERSCHILLENDE YOUTUBE-CLIPS VAN EERDERE 
 UITZENDINGEN DIE U KUNT BEKIJKEN. WE BETREUREN DIT OPRECHT 
 EN HOPEN OP UW BEGRIP VAN DE SITUATIE. WE HOPEN DAT 
 'ONZE OUDE DAME' BINNENKORT WEER IN DE ETHER TE HOREN IS!
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- ASTRONOMISCHE WINTER ---

 MORGEN, 21 DECEMBER OM 11:02 UUR M.E.T. BEGINT OP HET 
 NOORDELIJK HALFROND DE ASTRONOMISCHE WINTER. DE ZON STAAT 
 DAN AAN DE STEENBOKSKEERKRING LOODRECHT AAN DE HEMEL. DIT 
 MOMENT WORDT OOK WEL DE WINTERZONNEWENDE GENOEMD. HET IS DE 
 KORTSTE DAG VAN HET JAAR. DE ZON BEREIKT OOK DE LAAGSTE 
 STAND VAN HET JAAR. DE ASTRONOMISCHE WINTER EINDIGT OP 
 20 MAART 2021.
 MAAR ER ZIJN MEER 'WINTERS':
 METEOROLOGISCHE WINTER: DECEMBER, JANUARI EN FEBRUARI
 IERSE METEOROLOGISCHE WINTER: 1 NOVEMBER TOT 1 OF 2 FEBRUARI
 IN SOMMIGE EUROPESE LANDEN: VAN HET SINT MAARTENFEEST TOT 
 VALENTIJNSDAG
 BRON: WIKIPEDIA/KNMI
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- DE SITE VAN PE1GIJ ---

 WIE GEINTERRESEERD IS IN ELECTRONIKA OP RADIO GEBIED (EN 
 WELKE RADIO-AMATEUR IS DAT NIET!) MOET BESLIST EENS 
 GRASDUINEN OP DE SITE VAN AD, PE1GIJ. HIJ BESCHRIJFT O.M. 
 EEN GPSDO (GPS GESTUURDE DIGITALE OSCILLATOR), HOE JE EEN 
 Q0-100 STATION OP ZOU KUNNEN ZETTEN EN NOG EEN AANTAL 
 ANDERE INTERRESANTE ONDERWERPEN.KIJK OP WWW.PE1GIJ.NL
 BRON: A51.VERON.NL
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- ISS TRANSPONDER ACTIEF ---

 AL EERDER IS IN DEZE NIEUWSBRIEF VERMELD DAT JE TEGENWOORDIG
 MET RELATIEF EENVOUDIGE MIDDELEN VIA SATELLIETEN KUNT 
 WERKEN. SINDS 2 SEPTEMBER J.L. IS OOK HET INTERNATIONAAL 
 SPACE STATION ISS UITGERUST MET EEN 2M/70CM CROSSBAND 
 REPEATER. 
 GEGEVENS:
 UPLINK:  145,990MHZ
 CTCSS:  67HZ
 DOWNLINK: 437,800 MHZ
 DIT EN NOG VEEL MEER IN DE PI4HAL NIEUWSBRIEF VAN DECEMBER.
 DEZE IS TE DOWNLOADEN OP DE SITE VAN PI4HAL,
 PI4HAL.NL
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- FD4 AANPASSING VOOR 160M ---

 OP FACEBOOK WERD ONLANGS GEMELD DAT JE EEN FD4 ANTENNE 
 GESCHIKT KUNT MAKEN VOOR 160M DOOR IN HET KORTE DEEL VAN DE 
 DIPOOL EEN SPOEL TE PLAATSEN VAN 200 UH. HET KORTE DEEL VAN 
 DE DIPOOL WORDT DOOR DEZE INDUCTIEVE VERLENGING HET LANGE 
 DEEL. HET ONTWERP IS VAN DL1JM, EN FRITS PA3FYS 
 EXPERIMENTEERT HIER MEE. E.E.A. MOET DUS NOG GETEST WORDEN. 
 WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- TESTJE ---

 IN DE JAREN 80 WAS HET GEBRUIKELIJK DAT ER VOOR EN TIJDENS 
 DE KERSTDAGEN TEKENINGEN WERDEN UITGEZONDEN IN RTTY. 
 TELEXMACHINES WAREN TOEN NOG GEMEEN GOED ONDER DE RTTY 
 LIEFHEBBERS. ER WERDEN TEKENINGEN UITGEZONDEN DIE METERS 
 PAPIER IN BESLAG NAMEN. HET RESULTAAT WAS VAAK BIJZONDER 
 FRAAI. JE MOEST DE TEKENING WEL VANAF ENIGE AFSTAND 
 BEKIJKEN.
 OM DIT PRINCIPE MET EEN COMPUTER ALS RTTY-DECODER TOE TE 
 PASSEN IS HET BELANGRIJK DAT JE EEN MONOSPACE LETTERTYPE 
 HEBT INGESTELD IN HET ONTVANGSTSCHERM. DIT ZIJN DE 
 LETTERTYPES COURIER, LUCIDA CONSOLE, MONACO EN
 PRESTIGE ELITE.
 LATEN WE EEN TESTJE DOEN. HIER VOLGT EEN EENVOUDIG 
 SCHEMAATJE VAN EEN VELDSTERKTE INDICATOR.
 O   O  
 O  O
  O O
  O
  O
  O   O    O
  O   O O  O
  O   O  O O
  OOOOOOO    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  O   O  O O    O      O
  O   O O  O    O      O
  O   O    O    O      O
  O           O      O
  O           O      O
  O           O      O
 OOOOOOO          O     OOOOO
  O           O     O  O
 O  O         OOOOOOO   O  OOOOOOOOOOOOOOOO
 OOOOOOO        OOOOOOO   O  O       O
  O           O     O  O       O O
  O           O     OOOOO      O   O
  O           O      O      O     O
  O           O      O      O  MA  O
  O           O      O      O     O
  O           O      O       O   O
  O           O      O        O O
  O           O      O        O
  O           O      O        O
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  O
  O 
 OOOOOOO

 HET SCHEMA IS AFKOMSTIG UIT HET BLAD VAN VERON AFDELING 
 HOEKSEWAARD (A52), MAAR IS OOK OP DIVERSE SITES OP HET 
 INTERNET TE VINDEN.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- DE NIEUWSBRIEF ---

 DE NIEUWSBRIEF WORDT MOMENTEEL UITGEZONDEN M.B.V. EEN 
 RASPBERRY PI 4B. DE GEGRUIKTE SOFTWARE IS FLDIGI V4.1.01 
 (LINUX VERSIE).
 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.


 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN