VERON Afdeling 59 ( A59) Nieuwe Waterweg

Ondersteuning nodig bij EMC problemen !

Zomerstop PI40VNW ronde 2022

Elke zondagochtend om 11 uur vindt de PI40VNW ronde plaats op 145.525Mhz. In de maanden juli en augustus zijn vele luisteraars en zendamateurs of weg van de shack of hebben andere bezigheden. Daarom zal op zondag 26 juni 2022 de laatste uitzending van de Nieuwe Waterwegronde plaats vinden. Dit is de zomerstop PI40VNW ronde 2022!

Hoewel de PI4VNW ronde een zomerstop houdt, hoeft dat geen belemmering te zijn om een verbinding te maken. Zoals onze rondeleider vaak zegt: “Je hebt geen ronde nodig om een verbinding te maken”

De bijeenkomsten die elke 1e en 3e dinsdagavond worden gehouden bij de volkstuinvereniging Dr. Moerman in Vlaardingen, zullen gewoon doorgaan tijdens deze zomerstop. Aanvang 19:30 uur tot ongeveer 22:00 uur.

De eerste ronde na de zomerstop 2022 zal dan weer plaats vinden op zondag 4 september 2022 om 11:00 uur.

Alvast een goede periode toegewenst.

De opbrengst

PI4VNW verkoping op 3 mei

Yaesu FT-102 lijn
Afbeelding ter illustratie

Na een paar pogingen (die niet door gingen in verband met de toen geldende corona maatregelen) is het dan eindelijk zover. De PI4VNW verkoping op 3 mei

De opslag van de vereniging is zeer gelimiteerd. Maar er is zoveel wat verkocht moet en gaat worden. Het verzoek is dan ook om alleen te kopen en niet te verkopen.
Ook is het verzoek dat als u wat wilt kopen dat u dit gepast en in kleine coupures doet.

We zien u graag bij de verkoping komende dinsdagavond.
De zaal is open vanaf 19:30 uur en zal rond 22:00 uur gesloten worden.

Volkstuinvereniging Dr. Moerman
Arij Koplaan 2
3132 AE Vlaardingen

Komende afdelingsbijeenkomsten

De komende afdelingsbijeenkomsten staan in het teken van de komende verenigingsraad (VR), verkoop en een meetavond.

Bespreken VR voorstellen op 5 april

Tijdens een VR (verenigingsraad) worden diverse voorstellen, zoals deze ingedient zijn door de VERON afdelingen, besproken en in stemming gebracht of het voorstel iets is wat de VERON zou moeten doen of zou moeten oppakken. Een voorbeeld hiervan zijn de voorstellen zoals in 2021 ingedient. Deze zijn hier te bekijken

Lees meer