VERON Afdeling 59 ( A59) Nieuwe Waterweg

Geen QSL Service op 20 februari 2024

Aankomende dinsdagavond is het bij afdeling Nieuwe Waterweg (A59) weer een gezellig samen zijn. Vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom.

Echter, onze QSL-manager (Ralf PA7RLF) neemt een weekje verdiende rust en zal dan ook niet aanwezig zijn. Als u QSL kaarten verwacht, zult u in iets langere spanning moeten afwachten op uw kaarten.

De eerstvolgende mogelijkheid zou op dinsdagavond 5 maart zijn. Maar let op! Dit is tevens onze ledenvergadering. Hier is dan weinig ruimte om de kaarten op te halen.

Ledenvergadering 2024 van A59

Beste Leden VERON afd. Nieuwe Waterweg,

Afbeelding van A59 Afdeling Nieuwe Waterweg

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden in de kantine van de tuinders vereniging dr. Moerman Arij Koplaan 2, 3132AE te Vlaardingen.

Zaal open op dinsdag 5 maart 2024 om 19:30, Opening van de vergadering 20:00, beoogde eindtijd 22:00.

In voorgaande jaren heeft u de agenda per post ontvangen, echter gezien de grote stijging van de posttarieven, is er voor dit jaar besloten om de uitnodiging per e-mail te versturen.

Bijgevoegd als bijlage de agenda. (Er zal een beperkt aantal papieren agenda’s beschikbaar zijn op de ledenvergadering.)

De notulen van de leden vergadering, gehouden in 2023, zal een week voor de ledenvergadering op de website staan.

Tot ziens op de ledenvergadering. Namens het bestuur VERON afd. Nieuwe Waterweg

Zomerstop


Elke zondagochtend om 11 uur vindt de PI4VNW ronde plaats op 145.525Mhz. In de maanden juli en augustus zijn vele luisteraars en zendamateurs of weg van de shack of hebben andere bezigheden. Daarom zal op zondag 25 juni 2023 de laatste uitzending van de Nieuwe Waterwegronde plaats vinden. Dit is de zomerstop PI4VNW ronde 2023!

Hoewel de PI4VNW ronde een zomerstop houdt, hoeft dat geen belemmering te zijn om een verbinding te maken. Zoals onze rondeleider vaak zegt: “Je hebt geen ronde nodig om een verbinding te maken”

De bijeenkomsten die elke 1e en 3e dinsdagavond worden gehouden bij de volkstuinvereniging Dr. Moerman in Vlaardingen, zullen gewoon doorgaan tijdens deze zomerstop. Aanvang 19:30 uur tot ongeveer 22:00 uur.

De eerste ronde na de zomerstop 2023 zal dan weer plaats vinden op zondag 3 september 2023 om 11:00 uur.

Alvast een goede periode toegewenst.

Ledenvergadering 2023

7 februari a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering 2023 van A59 – Nieuwe Waterweg plaats. De vergadering vindt plaats in de kantine van de volkstuinders vereniging Dr. Moerman te Vlaardingen.

Hieronder is de uitnodiging en de notule van de vorige vergadering te vinden.

De leden van A59 zien we graag op 7 februari a.s. vanaf 19:30 uur.

Presentatie EMC en manmade noise door PA9X

Op 15 november gaf ik (PA9X) op onze afdelingsavond een presentatie over EMC en manmade noise. Daarin besprak ik o.a. wet- en regelgeving, de definitie van “storing “en “hinder” en typen storing (radiated en conducted). Daarnaast tips voor hoe je met simpele middelen een stoorbron kunt vinden. Welke soorten passieve en actieve storingsonderdrukking je kunt toepassen. Maar ook zonnepaneelinstallaties en mijn eigen ervaringen met lokale storing en de omgang met de storende buren. De presentatie kun je via deze link als PDF downloaden.

Over de effectiviteit van de QRM Eliminator zit in de presentatie dit filmpje van storingsonderdrukking op de 20 meterband:

Heb je zelf storingsproblemen? Ondervind je zelf storing of veroorzaak je storing bij anderen? Neem dan contact op met de EMC ondersteuning van de afdeling A59; Robert PG7M en Jean-Paul PA9X. Stuur een e-mail naar hun @veron.nl e-mail aliassen of kijk voor hun e-mailadressen op QRZ.com.