Bespreken voorstellen VR2016

Op zaterdag 23 april vindt in Apeldoorn de jaarlijkse Verenigingsraad (VR) plaats. Op deze algemene ledenvergadering doen het hoofdbestuur (HB) en de commissies verslag over 2015, presenteert de algemeen penningmeester zijn financieel jaarverslag en zijn er presentaties over lopende projecten. Daarna stemmen afgevaardigden van de VERON afdelingen over de door hen ingebrachte voorstellen.

Deze ingebrachte voorstellen ( https://a59.veron.nl/?p=1809) zullen komende dinsdagavond (5 april) om 20 uur worden besproken door de afdeling A59 (Nieuwe Waterweg).
De bijeenkomst wordt, zoals gebruikelijk, gehouden in het onderkomen van het volkstuinencomplex Dr. Moerman. Aan de Arij Koplaan 2 te Vlaardingen.

Voorstellen voor de Verenigingsraad 2016

[wpws url=’https://www.veron.nl/nieuws/voorstellen-verenigingsraad-2016/’  selector=”div.entry-content”]