Leden vergadering 2019

 

 

 

 

 

Uitnodiging voor Leden Vergadering                                                                            Rotterdam, 13-december-2018

Aan: alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg

Op dinsdag 5 februari 2019 zal de jaarlijkse leden vergadering worden gehouden in het onderkomen
van de volkstuinders vereniging Dr. Moerman aan de Arij Koplaan 2 te Vlaardingen, aanvang 20:00
uur. (zaal open vanaf 19:30) Lees meer

Uitnodiging voor Leden Vergadering 2018

 

 

 

Aan: alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg                             Rotterdam, 12-december-2017

Op dinsdag 6 februari 2018 zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden in het onderkomen van de
volkstuinders vereniging Dr. Moerman aan de Arij Koplaan 2 te Vlaardingen, aanvang 20:00 uur. (zaal open
vanaf 19:30)

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter PA3DSJ
   1. Vaststellen agenda
   2. Notulen leden vergadering 2017
   3. Jaarverslag 2017
  2. Financiën door de penningmeester PA0VHP
   1. Financieel verslag 2017
   2. begroting 2018
   3. verslag kascontrole- Commissie (1e Hans PE1H, 2e Steef PA2A, reserve Hans PA0VHA)
   4. Vaststelling kascontrole- Commissie ledenvergadering 2019
  3. Pauze, rondje van de afdeling
  4. Bestuurssamenstelling:
   Aftredend bestuurslid is: PA3DSJ (herkiesbaar), PA7RLF (2ejaar), PA0VHP (1ejaar).
   Nieuwe kandidaten kunnen tot voor de opening van de vergadering schriftelijk worden
   voorgedragen. Zij dienen tijdens de verkiezing aanwezig te zijn of een schriftelijke
   bereidheidsverklaring te hebben overlegd aan het bestuur.
  5. Verenigingsraad (VR) 2018
   1. Benoeming afgevaardigden (4 personen) 79e VR (zaterdag 21-April-2018, Apeldoorn)
  6. Verslag regionale bijeenkomst Midden-west (Rotterdam a37, 13-11-2017 PA3DSJ &
   PA7RLF)
  7. Uit de afdeling:
   1. Mogelijke activiteiten 2018: PACC 10-11 februari, N-/F-zendexamen dinsdag 29 mei,
    Velddag (? juni), ILLW 18-19 augustus, ARRL 10m contest 8-9 december, PW 2m QRP
    contest zondag 10? juni 2018, andere?
   2. Antenne installatie, onderhoud van en samenstelling?
   3. QSL verzenden en ontvangen status door Cor PA5SIX
   4. Website status door Jeffrey PH7GIS en ROB PD7RB
   5. Literatuur en abonnementen 2018/2019 Practical Wireless en Benelux QRP nieuwsbrief.
   6. PI4VNW ronde multi operator/gast operator gevraagd.
   7. Promotie VERON afdeling Nieuwe Waterweg en radioamateurisme in het algemeen.
   8. Aanschaf ARRL handboek, antenna-analyser en of dergelijke?
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Vergeet niet uw geldige lidmaatschapskaart van de VERON mee te nemen.
Het bestuur van de afdeling Nieuwe Waterweg wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig en radioactief
2018. Tot ziens op de verenigingsavonden elke 1e en 3e dinsdag van de maand.

73,
Huib Barendrecht           PA3DSJ, voorzitter
Fred Hanswijk Pennink  PA0VHP, penningmeester
Ralf Brokling                  PA7RLF, secretaris

Klik hier voor de uitnodiging in PDF

Ledenvergadering op dinsdag 7 februari 2017

 

 

 

 

 

 


Aan: alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg                    Rotterdam, 16-december-2016

Op dinsdag 7 februari 2017 zal de jaarlijkse leden vergadering worden gehouden in het onderkomen van de volkstuinders vereniging DR. Moerman aan de Arij Koplaan 8 te Vlaardingen, aanvang 20:00 uur. (zaal open vanaf 19:30)

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter PA3DSJ
  a. Vaststellen agenda
  b. Notulen LV 2015 (zie a59.veron.nl)
  c. Jaarverslag 2016
 2. Financiën door de penningmeester PA0VHP
  a. Financieel verslag 2016
  b. begroting 2017
  c. verslag kascontrole- Commissie (1e Sjaak PD0SV, 2e Hans PE1H, reserve Steef PA2A)
  d. Vaststelling kascontrole- Commissie 2017.
 3. Pauze, rondje van de zaak.
 4. Bestuurssamenstelling:
  Aftredend bestuurslid is: PA0VHP (herkiesbaar), PA3DSJ (2e jaar), PA7RLF (1e jaar).
  Nieuwe kandidaten kunnen tot voor de opening van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen. Zij dienen tijdens de verkiezing aanwezig te zijn of een schriftelijke bereidheidsverklaring te hebben overlegd aan het bestuur.
 5. Verenigingsraad (VR) 2017
  a. Benoeming afgevaardigden (4 personen) 76e VR (zaterdag 22-April-2016, Apeldoorn)
 6. Verslag regionale bijeenkomst Midden-west (Vlaardingen, 7-11-2016 PA3DSJ, PA0VHP, PA7RLF, PA9X))
 7. Uit de afdeling:
  a. Mogelijke activiteiten 2017: PACC 11-12 februari, N-/F-zendexamen woensdag 24 mei, Velddag (? juni), ILLW 19-20 augustus, ARRL 10m contest 9-10 december, PW 2m QRP contest zondag 11 juni 2017, andere?
  b. Antenne installatie, onderhoud van en samenstelling?
  c. QSL verzenden en ontvangen status door Cor PA5SIX
  d. Website status door Jeffrey PH7GIS en ROB PD7RB
  e. Literatuur en abonnementen 2017/2018 Practical Wireless en Benelux QRP nieuwsbrief.
  f. PI4VNW ronde multi operator/gast operator gevraagd.
  g. Promotie VERON afdeling Nieuwe Waterweg en radioamateurisme in het algemeen.
  h. Aanschaf ARRL handboek en of dergelijke?
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Vergeet niet uw geldige lidmaatschapskaart van de VERON mee te nemen. Het bestuur van de afdeling Nieuwe Waterweg wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig en radioactief 2016. Tot ziens op de verenigingsavonden elke 1e en 3e dinsdag van de maand.

73,
Huib Barendrecht              PA3DSJ, voorzitter
Fred Hanswijk Pennink      PA0VHP, penningmeester
Ralf Brökling                      PA7RLF, secretaris

 

De originele uitnodiging:

Uitnodiging LV PI4VNW 2016
Uitnodiging LV PI4VNW 2016
Uitnodiging-LV-PI4VNW-2016.pdf
Version: 1.0
57.3 KiB
505 Downloads
Details

Notulen ledenvergadering 2016

 

 

 

 

 

Notulen ledenvergadering VERON afdeling Nieuwe Waterweg van 2 februari 2016 20:00 – 22:00

Aan: alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg

Opgesteld door: Ralf Brökling (PA7RLF) op 9 februari 2016

 1. Woord van welkom aan alle aanwezigen.
  a. Deelnemers gevraagd voor 5 mei (Myosotis Maassluis) en PACC
  Dank woord van Jan PA3GLP voor de belangstelling tijdens ziekte.
  b. Notulen LV 2015 aangenomen.
  c. Jaarverslag 2015 is voor gelezen.
 2. a. Financieel verslag is door genomen en uitgelegd aan de aanwezigen. Er waren geen op- of aanmerkingen.
  b. De begroting is door genomen en uitgelegd aan de aanwezigen. De begroting was gebaseerd op oude afdracht.
  Het blad Practical Wireless is tien euro duurder geworden (pond – euro koers).
  c. De kas controle commissie (Sjaak PD0SV, Jan PA7PTT) heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De aanwezigen leden verlenen decharge.
  d. De kas controle commissie voor de LV van 2016 bestaat uit 1e Sjaak PD0SV, 2e Hans PE1H, reserve Steef PA2A.
 3. Het aftredende bestuurslid Ralf PA7RLF is herkozen, de samenstelling van het bestuur blijft ongewijzigd.
 4. a. Er waren geen voorstellen in gediend.
  – 1e dinsdag april behandelen voorstellen ALV 2016.
  – Publicatie hiervan, via komt u ook in electron, email distributie lijst en website.
  – 1e dinsdag november bespreken eventuele ingediende voorstellen voor ALV 2017 uit eigen afdeling.
  – Publicatie hiervan, via komt u ook in electron, email distributie lijst en website.
  b. Benoeming afgevaardigden voor de ALV 23 april 2016,
  – Jeffrey PH7GIS
  – Frank PA5DAM
  – Ralf PA7RLF
  – Huib PA3DSJ
 5. Regionale bijeenkomst te Rotterdam besproken met de aanwezige leden.
  Hoofdpunten uit de beleidsnotitie aangetipt. (liggen ter inzage bij het bestuur inclusief notulen)Pauze, met consumptie van de afdeling.
 6. a. Mogelijke activiteiten 2016:
  – PACC 13-14 februari (te weinig animo)
  – 5 mei viering activiteit bij Myosotis Maassluis
  – N-/F-zendexamen vrijdag 27 mei, VERON promotie (Jan PA3GLP reserve, Hans PE1H, Huib PA3DSJ
  – Velddag / antennedag
  – PW 2m QRP contest 12 juni 2016
  – ILLW 20-21 augustus
  – Organisatie regionale bijeenkomst
  – ARRL 10m contest 10-11 december (Rob PD7RB)
  b. Antenne installatie PI4VNW, de VHF/UHF antenne is gerepareerd en verplaatst naar top van de mast. En er is een ra gemonteerd met katrollen en hijslijn voor draadantenne (experimenten).
  – Hans PE1H en Kees PA7AM nieuwe leden antenne commissie.
  c. QSL-kaarten (PI4VNW en PI4VNW/L), Huidige voorraad is onvoldoende voor de toekomst, de aanwezige leden geven toestemming om nieuwe QSL kaarten te laten drukken. Over het ontwerp wordt nagedacht.
  d. QSL verzenden en ontvangen, (status door Sjaak PD0SV)
  – Sjaak PD0SV stopt als QSL manager, Cor PA5SIX neemt deze taak op zich.
  e. Website (status door Jeffrey PH7GIS en ROB PD7RB)
  – Jeffrey geeft uitleg en vraagt om meer copij.
  – Oranje kleur van letters soms moeilijk te lezen.
  – Website ziet er een beetje saai uit in vergelijking met de oude website.
  – Forum mogelijkheden worden bestudeerd door de ICT werkgroep.
  f. Literatuur en abonnementen 2016/2017
  – Huidige abonnementen PW en QRP nieuwsbrief blijven gehandhaafd.
  g. PI4VNW ronde in de toekomst (Multi operator?)
  – Geen verandering.
  h. Promotie VERON afdeling Nieuwe Waterweg en radioamateurisme in het algemeen.
  – Onderzoek voor deelname aan logger festival en of furiade.
 7. – Graag meer lezingen / demonstraties
  – Verkoping 1e dinsdag van oktober
  – Demonstratie Jan PA7PTT
  – Voorstel om email adressen door te geven aan secretaris voor email distributie lijst.
  – Iets vaker nieuws via de email distributie lijst distribueren.
  – Voornemen voor een gemeenschappelijk bezoek aan het Nationaal Militair Museum in 2016.
 8. Sluiting van de ledenvergadering om 22:04
 9. Rondje van de zaak is in de pauze gedaan.

 

73,
Huib Barendrecht               PA3DSJ, voorzitter
Fred Hanswijk Pennink      PA0VHP, penningmeester
Ralf Brökling                      PA7RLF, secretaris

Orginele notulen:

Notulen LV 2015 PI4VNW Concept
Notulen LV 2015 PI4VNW Concept
notulen-LV-2015-PI4VNW_concept.pdf
Version: 1.0
65.9 KiB
298 Downloads
Details

Verslag van de 77e Verenigingsraad 2016

[wpws url=”https://www.veron.nl/nieuws/verslag-van-de-verenigingsraad-2016/” query=”div.entry-content”]
Het hierbovenstaande verslag is overgenomen van de hoofdsite (https://www.veron.nl)