Notulen ledenvergadering 2016

 

 

 

 

 

Notulen ledenvergadering VERON afdeling Nieuwe Waterweg van 2 februari 2016 20:00 – 22:00

Aan: alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg

Opgesteld door: Ralf Brökling (PA7RLF) op 9 februari 2016

 1. Woord van welkom aan alle aanwezigen.
  a. Deelnemers gevraagd voor 5 mei (Myosotis Maassluis) en PACC
  Dank woord van Jan PA3GLP voor de belangstelling tijdens ziekte.
  b. Notulen LV 2015 aangenomen.
  c. Jaarverslag 2015 is voor gelezen.
 2. a. Financieel verslag is door genomen en uitgelegd aan de aanwezigen. Er waren geen op- of aanmerkingen.
  b. De begroting is door genomen en uitgelegd aan de aanwezigen. De begroting was gebaseerd op oude afdracht.
  Het blad Practical Wireless is tien euro duurder geworden (pond – euro koers).
  c. De kas controle commissie (Sjaak PD0SV, Jan PA7PTT) heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De aanwezigen leden verlenen decharge.
  d. De kas controle commissie voor de LV van 2016 bestaat uit 1e Sjaak PD0SV, 2e Hans PE1H, reserve Steef PA2A.
 3. Het aftredende bestuurslid Ralf PA7RLF is herkozen, de samenstelling van het bestuur blijft ongewijzigd.
 4. a. Er waren geen voorstellen in gediend.
  – 1e dinsdag april behandelen voorstellen ALV 2016.
  – Publicatie hiervan, via komt u ook in electron, email distributie lijst en website.
  – 1e dinsdag november bespreken eventuele ingediende voorstellen voor ALV 2017 uit eigen afdeling.
  – Publicatie hiervan, via komt u ook in electron, email distributie lijst en website.
  b. Benoeming afgevaardigden voor de ALV 23 april 2016,
  – Jeffrey PH7GIS
  – Frank PA5DAM
  – Ralf PA7RLF
  – Huib PA3DSJ
 5. Regionale bijeenkomst te Rotterdam besproken met de aanwezige leden.
  Hoofdpunten uit de beleidsnotitie aangetipt. (liggen ter inzage bij het bestuur inclusief notulen)Pauze, met consumptie van de afdeling.
 6. a. Mogelijke activiteiten 2016:
  – PACC 13-14 februari (te weinig animo)
  – 5 mei viering activiteit bij Myosotis Maassluis
  – N-/F-zendexamen vrijdag 27 mei, VERON promotie (Jan PA3GLP reserve, Hans PE1H, Huib PA3DSJ
  – Velddag / antennedag
  – PW 2m QRP contest 12 juni 2016
  – ILLW 20-21 augustus
  – Organisatie regionale bijeenkomst
  – ARRL 10m contest 10-11 december (Rob PD7RB)
  b. Antenne installatie PI4VNW, de VHF/UHF antenne is gerepareerd en verplaatst naar top van de mast. En er is een ra gemonteerd met katrollen en hijslijn voor draadantenne (experimenten).
  – Hans PE1H en Kees PA7AM nieuwe leden antenne commissie.
  c. QSL-kaarten (PI4VNW en PI4VNW/L), Huidige voorraad is onvoldoende voor de toekomst, de aanwezige leden geven toestemming om nieuwe QSL kaarten te laten drukken. Over het ontwerp wordt nagedacht.
  d. QSL verzenden en ontvangen, (status door Sjaak PD0SV)
  – Sjaak PD0SV stopt als QSL manager, Cor PA5SIX neemt deze taak op zich.
  e. Website (status door Jeffrey PH7GIS en ROB PD7RB)
  – Jeffrey geeft uitleg en vraagt om meer copij.
  – Oranje kleur van letters soms moeilijk te lezen.
  – Website ziet er een beetje saai uit in vergelijking met de oude website.
  – Forum mogelijkheden worden bestudeerd door de ICT werkgroep.
  f. Literatuur en abonnementen 2016/2017
  – Huidige abonnementen PW en QRP nieuwsbrief blijven gehandhaafd.
  g. PI4VNW ronde in de toekomst (Multi operator?)
  – Geen verandering.
  h. Promotie VERON afdeling Nieuwe Waterweg en radioamateurisme in het algemeen.
  – Onderzoek voor deelname aan logger festival en of furiade.
 7. – Graag meer lezingen / demonstraties
  – Verkoping 1e dinsdag van oktober
  – Demonstratie Jan PA7PTT
  – Voorstel om email adressen door te geven aan secretaris voor email distributie lijst.
  – Iets vaker nieuws via de email distributie lijst distribueren.
  – Voornemen voor een gemeenschappelijk bezoek aan het Nationaal Militair Museum in 2016.
 8. Sluiting van de ledenvergadering om 22:04
 9. Rondje van de zaak is in de pauze gedaan.

 

73,
Huib Barendrecht               PA3DSJ, voorzitter
Fred Hanswijk Pennink      PA0VHP, penningmeester
Ralf Brökling                      PA7RLF, secretaris

Orginele notulen:

Notulen LV 2015 PI4VNW Concept
Notulen LV 2015 PI4VNW Concept
notulen-LV-2015-PI4VNW_concept.pdf
Version: 1.0
65.9 KiB
298 Downloads
Details