Ondersteuning door PG7M en PA9X bij EMC problemen

Met de toename van manmade noise in de afgelopen twintig jaar, zijn er veel radiozendamateurs die door QRM hun hobby niet of nauwelijks kunnen uitvoeren. De VERON heeft de afgelopen jaren allerlei activiteiten opgestart om haar leden te helpen met deze EMC-problematiek.

Zo is de EMC-commissie versterkt en is nauwer dan ooit overleg met Agentschap Telecom, IARU en allerlei instanties die over normen en richtlijnen gaan. Daarnaast verleent de commissie de VERON leden ondersteuning bij het oplossen van storing. Zowel storing die radioamateurs ontvangen als storing die zij bij andere veroorzaken. Het is voor de commissie met louter vrijwilligers onmogelijk om bij alle storingsmeldingen zelf ter plaatse polshoogte te nemen. Laat staan de stoorbron(nen) te vinden en de storing te reduceren. Daarom startte men het initiatief om leden op te leiden om eerste hulp te verlenen bij EMC problemen.

Namens onze eigen afdeling Nieuwe Waterweg hebben Robert PG7M en Jean-Paul PA9X op 25 juni een EMC training gevolgd bij CanCo. CanCo is het bedrijf van André PA3FIS, voorzitter van de EMC-commissie en een autoriteit in Nederland op EMC en elektrische veiligheid. André heeft samen met Jos PA3AZX (tevens oud medewerker van Agentschap Telecom) de training gegeven.

Test opstelling

In die training hebben we met negen “medestudenten” geleerd wat storing is, hoe we storing kunnen herkennen, mogelijk kunnen uitpeilen en welke oplossingen we kunnen bieden om die storing te helpen reduceren. Maar ook hoe het nu met richtlijnen en normen zit. Daarnaast hebben we veel ervaringen uitgewisseld met de andere deelnemers.

Ook kregen we een rondleiding door André’s indrukwekkende werkruimte en testfaciliteit. Waaronder een meetruimte die volledig was betegeld met ferriet en afgeschermd met mierengaas en waarin met o.a. een logperiodische antenne van 30 tot ruim 2000 MHz gemeten kon worden.

Meetruimte volledig betegeld met ferriet.

Nu Robert en Jean-Paul de training gevolgd hebben, kunnen zij eerste hulp bieden bij storingsproblemen. Kunnen zij storing meteen wegnemen? Dat is niet gegarandeerd. De storing lokaliseren is vooral op HF al een uitdaging. Maar ze kunnen wel alle stappen nemen om een begin te maken. Dat kan wel helpen, voordat je Agentschap Telecom inschakelt.

Heb je flinke storingsproblemen? Staat de S-meter in het rood? Of hebben je buren overlast van jou en horen ze jouw CQ DX over de luidsprekers?
Neem dan contact op met Robert PG7M en Jean-Paul PA9X. Stuur een e-mail naar hun @veron.nl mail aliassen of kijk voor hun e-mailadressen op QRZ.com.