Q-codes, wat zijn dat?

Wat is het?

Als radioamateur komen wij vrij vaak een kreet als QRV of QSO tegen. Maar wat is dat?
Dit zijn zogenoemde Q-codes. De Q-codes zijn korte aanduidingen voor vragen en antwoorden in de diverse diciplines. Deze codes zijn ontwikkeld om het leven van een telegrafist, dit komt dan ook uit de telegrafie) wat makkelijker te maken. De codes maken het makkelijk om snel een vraag te stellen alsook deze te beantwoorden. Deze codes zijn kort en duidelijk over te seinen. En dit gebruik bij het Morse is overgenomen in de telefonie (spraak).

De Q-codes is internationaal vastgesteld door de ITU-R. De eerste Q-code werden omstreeks 1909 gebruikt. In 1912 worden de eerste codes officieel vastgelegd. Door de komst van vele moderne apparatuur in de commerciele sector is het gebruik van de Q-codes wat verminderd. Echter de radioamateurs gebruiken de codes nog steeds. En nog steeds codes toegevoegd!

Het gebruik

De Q-codes kan dus vragend en beantwoordend gebruikt worden.
Gebruik je de code met een vraagteken dan is het een vraag (dit is eenvoudiger te herkennen met Morse dan in spraak). bijv. QTH?
Deze vraag is dan te beantwoorden door: QTH Vlaardingen

In de loop der jaren zijn er vele codes ontworpen en gebruikt. Iedere discipline heeft haar eigen codes.
Zo gebruikt de luchtvaart (soms wat) andere codes dan de scheepvaart. Zo zou een schip nooit QAH? vragen. Dit betekent: Op welke hoogte vliegt u….

Het document wat hieronder geeft een overzicht van de vele Q-codes die door radio amateurs worden gebruikt.
Onze radio collega’s aan de andere kant van de wereld (India) hebben dit document samengesteld.

With permission, we publish the document below. Thanks to Biju (VU2HBI)