RTTY Nieuwsbrief van 28 maart 2021

De nieuwsbrief als PDF downloaden:

 RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYR
 ZCZC
 -----------------------------------------
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 28 maart 2021, AFLEVERING 24
 -----------------------------------------


 --- ZOMERTIJD ---

 VANNACHT IS ZOALS IEDEREEN WEET DE ZOMERTIJD INGEGAAN.
 EEN VOORDEEL VAN DE ZOMERTIJD IS UITERAARD DAT HET LANGER 
 LICHT BLIJFT. VOORSTANDERS VAN DE ZOMERTIJD ZEGGEN DAT DAT 
 GOED IS VOOR DE GEZONDHEID OMDAT VEEL MENSEN DOOR DE 
 ZOMERTIJD LANGER IN DE BUITENLUCHT ZIJN EN MEER IN BEWEGING 
 ZOUDEN ZIJN.
 ER ZIJN OOK NADELEN. HET VERZETTEN VAN DE TIJD HEEFT 
 GEVOLGEN VOOR ONZE BIOLOGISCHE KLOK; DIE RAAKT IN DE WAR. 
 VOLGENS HET RIVM VEROORZAAKT HET VERZETTEN VAN DE KLOK 
 SLAAPGEBREK, VERMOEIDHEID EN OVERGEWICHT. OOK ZOUDEN ER 
 VOLGENS RAPPORTEURS VAN HET RIVM DIRECT NA DE WISSELING 
 NAAR DE ZOMERTIJD MEER HARTINFARCTEN VOORKOMEN.
 BRON: DE TELEGRAAF
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW
 

 --- ZELFBOUW FT8 QRP ZEND-ONTVANGER ---
 
 DE RADIO AMATEURS ZOETERMEER KOMEN BINNENKORT MET EEN KLEIN 
 COMPACT QRP TRANCEIVERTJE VOOR FT8. MEER IS ER NOG NIET 
 OVER BEKEND GEMAAKT, MAAR IN DE EERSTVOLGENDE RAZZIES MEER 
 HIER OVER.
 

 --- 8PSK EXPERIMENTEN VRZA ---
 
 DE LANDELIJKE VERENIGINGSZENDER VAN DE VRZA, PI4VRZ/A, 
 EXPERIMENTEERT TIJDENS DE WEKELIJKSE UIZENDING MET DIGITALE 
 MULTIMODE. HIERBIJ WORDEN DIVERSE DIGITALE MODES TEGELIJK 
 EN OP DE ZELFDE FREQUENTIE UITGEZONDEN. OP HET 
 WATERVALSCHERM VAN JE DECODEERPROGRAMMA VERSCHIJNEN DE 
 SIGNAALTJES VAN DE DIVERSE MODES KEURIG NAAST ELKAAR. DE 
 TOT NU TOE GEBRUIKTE MODES ZIJN MT63, RTTY EN PSK31. 
 SINDS 20 MAART J.L. IS HIER DE MODE 8PSK AAN TOEGEVOEGD.
 8PSK IS VOOR ONS RADIOZENDAMATEURS BESLIST EEN INTERESSANTE 
 MODE VOOR HET OVERBRENGEN VAN DATA. ER ZIJN VERSCHILLENDE 
 VORMEN VAN 8PSK. HET PRINCIPE BERUST OP FASE-MODULATIE 
 WAARBIJ 8 VERSCHILLENDE FASE VERSCHUIVINGEN WORDEN 
 GEBRUIKT. IN DE UITZENDING VAN 20 MAART WERD 
 8PSK250F TOEGEPAST. 250 STAAT VOOR DE AUDIO-BANDBREEDTE EN 
 F VOOR FEC, DE AFKORTING VAN FORWARD ERROR CORRECTION. 
 HET IS DUS EEN MODE MET (BINNEN BEPAALDE GRENZEN) 
 FOUT-CORRECTIE. MET 8PSK-250F WORDEN SNELHEDEN BEREIKT 
 VAN 635 WOORDEN/MINUUT, HETGEEN EROP NEERKOMT DAT HET 
 UITZENDEN VAN EEN PI4VNW NIEUWSBRIEF DIE IN RTTY PLM 10 
 MINUTEN DUURT, IN MINDER DAN 1 MINUUT WORDT UITGEZONDEN.
 VOOR ZOVER BEKEND IS FLDIGI OP DIT MOMENT HET ENIGE 
 PROGRAMMA DAT 8PSK ONDERSTEUNT. INSTALLEER JE OOK DE FLAMP, 
 DAN KUN JE GEBRUIK MAKEN VAN FEC. FLAMP WERKT SAMEN MET 
 FLDIGI. 8PSK WORDT UITGEZONDEN IN DATA-BLOKKEN, ELK GEVOLGD 
 DOOR EEN CHECKSUM. FLAMP HOUDT KEURIG BIJ WELKE DATABLOKKEN 
 FOUTLOOS ONTVANGEN ZIJN EN VOEGT DEZE TOE AAN EEN .TXT 
 BESTAND. DE BLOKKEN DIE FOUTEN BEVATTEN WORDEN BIJ EEN 
 EVENTUELE HERHALING VAN DE UITZENDING ALSNOG TOEGEVOEGD. ER 
 BESTAAT ZELFS EEN MOGELIJKHEID OM DE FOUTE DATABLOKKEN 
 AUTOMATISCH OPNIEUW OP TE VRAGEN. 
 WIL JE MEER WETEN OVER DEZE MODE? KIJK OP 
 PI4VRZ.NL/UITZENDINGEN. HIER VIND JE OOK DE UITZEND-SCHEMA'S
 EN FREQUENTIES.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 -- OORLOGSGESCHIEDENIS IN ELECTRON ---

 POSTUME VERON ERELEDEN ZIJN LEDEN VAN DE OUDE VERENIGINGEN 
 NVVR, NVIR EN VUKA, DIE TIJDENS DE BEZETTING 1940-1945 
 GEVALLEN ZIJN VOOR DE VRIJHEID VAN NEDERLAND. ZIJ ALLEN ZIJN 
 KORT NA DE OPRICHTING VAN DE VERON BENOEMD TOT ERELID.
 TER NAGEDACHTENIS AAN POSTUUM VERON-ERELID JAN THIJSSEN, 
 BESCHRIJFT EDDY KRIJGER PA0RSM GESCHIEDENIS UIT TE TWEEDE 
 WERELDOORLOG. IN DIT ARTIKEL KRIJGT HET GEBRUIK VAN VEBODEN 
 RADIOAPPARATUUR DOOR HET VERZET UITGEBREID AANDACHT. 
 LEES HET ARTIKEL IN HET APRILNUMMER VAN ELECTRON.
 SCHEMA'S EN BESCHRIJVINGEN VAN OUDE RADIOTOESTELLEN BLIJVEN 
 NIET BEPERKT TOT HET ARTIKEL VAN EDDY, MAAR KOMEN OOK IN 
 ANDERE ARTIKELLEN VOOR, EN LOPEN DAARMEE ALS EEN RODE DRAAD 
 DOOR HET APRILNUMMER VAN ELECTRON.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


 --- DE NIEUWSBRIEF ---

 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.


 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN