RTTY Nieuwsbrief van 14 maart 2021

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRY
 ZCZC

 -----------------------------------------
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 14 MAART 2021, AFLEVERING 23
 -----------------------------------------


 --- A59 KIEST NIEUW BESTUUR ---
 TIJDENS DE LEDENVERGADERING VAN 10 MAART 2021 IS HET 
 BESTUUR VAN DE VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG UITGEBREID 
 MET 1 PERSOON.
 DE VOORZITTER, HUIB PA3DSJ WAS AFTREDEND EN IS HERKOZEN.
 JEFFREY PH7GIS HEEFT ZICH KORTE TIJD GELEDEN KANDIDAAT 
 GESTELD ALS BESTUURSLID EN IS GEKOZEN. DE 
 BESTUURSSAMENSTELLING IS NU ALS VOLGT:
  VOORZITTER:   HUIB PA3DSL
  SECRETARIS:   RALF PA7RLF
  PENNINGMEESTER: HANS PE1H
  BESTUURSLID:  JEFFREY PH7GIS.
 JEFFREY DEED AL VEEL ICT-WERK VOOR ONZE AFDELING EN VOOR DE 
 VERON IN HET ALGEMEEN. JEFFREY, WELKOM IN HET BESTUUR!
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- NIEUW CURSUSBOEK F ---

 DE VERON HEEFT ONLANGS EEN NIEUW CURSUSBOEK VOOR DE 
 F-LICENCIE UITGEBRACHT. DE VORIGE UITGAVE WAS INMIDDELS 7 
 JAAR OUD. DE NU VERSCHENEN 4E DRUK IS TEKSTUEEL HIER EN 
 DAAR AANGEPAST. TEVENS ZIJN OPMERKINGEN VAN ATTENTE LEZERS 
 VERWERKT. HET BOEK IS TE VERKRIJGEN VIA HET VERON 
 SERVICEBUREAU EN OP DE EERSTVOLGENDE DAG VOOR DE RADIO 
 AMATEUR. 
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- ARDUINO BOEK ---

 VOOR DE ARDUINO LIEFHEBBERS IS ER EEN NEDERLANDSTALIGE 
 PROGRAMMEERHANDLEIDING TE DOWNLOADEN. HET DOCUMENT 
 BESCHRIJFT DE ARDUINO MICROCONTROLLER MET EEN GEMAKKELIJK 
 TE LEREN COMMANDOSTRUCTUUR. OM DE START SIMPEL TE MAKEN 
 WORDEN EEN AANTAL INGEWIKKELDE BEGRIPPEN EN COMMANDO'S 
 NIET BESPROKEN, ZODAT WE HIER KUNNEN SPREKEN OVER EEN ECHTE 
 BEGINNERS MANUAL. WIL JE MEER WETEN EN HEB JE DIEPGANG 
 NODIG, KOOP DAN EEN BOEK OVER DE TAAL C++ OF VERDIEP JE IN 
 MATERIAAL DAT DIVERSE WEBSITES AANBIEDEN.
 HET BOEK IS IN PDF-FORMAAT TE DOWNLOADEN OP 
 WWW.ARDUINO.NU. DEZE SITE BEVAT OOK VEEL DUIDELIJKE 
 SCHEMAATJES EN PROGRAMMEERVOORBEELDEN.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- RADIOPROBLEMEN ISS ---

 SINDS DE RUIMTEWANDELING VAN 27 JANUARI, WAARBIJ EEN AANTAL 
 KABELS ZIJN VERLEGD, WERKT HET AMATEURRADIOSTATION NA1SS 
 NIET MEER.
 ARISS, NASA EN ESA ONDERZOEKEN HET PROBLEEM. HIERBIJ WORDT 
 DE APRS FREQUENTIE 144,825 MHZ GEBRUIKT. TIJDENS HET 
 VERWISSELEN VAN KABELS WORDT HET STATION UITGESCHAKELD. 
 WANNEER DAT GEBEURT IS NIET BEKEND, DAT IS AFHANKELIJK VAN 
 DE BESCHIKBAARHEID VAN BEMANNINGSLEDEN.
 FRANK BAUER, KA3HDO ZEGT: 'WE KUNNEN NIET GARANDEREN DAT 
 DIT HET PROBLEEM MET DE RADIO ZAL OPLOSSEN, MAAR WE 
 MOEDIGEN HET GEBRUIK VAN ARISS APRS-OPERATIES AAN GEDURENDE 
 DEZE TIJD.' ALS DE TESTS NIET SUCCESVOL ZIJN IS ER DE 
 MOGELIJKHEID VAN EEN NIEUWE RUIMTEWANDELING, WAARBIJ DE 
 TOESTAND VAN VOOR 27 JANUARI WORDT HERSTELD. DAT LAATSTE 
 GEBEURD OVERIGENS ALLEEN ALS DE TIJD DAT TOESTAAT.
 BAUER VRAAGT GEBRUIKERS GEEN 'NO CONTACT'-EMAILS TE STUREN 
 OF OP MELDINGEN TE DOEN OP SOCIAL MEDIA, OMDAT DAT TEVEEL 
 IS VOOR HET ARISS-TEAM. MAAR ALS JE DE APRS HOORT OF ER 
 OVER KUNT WERKEN, LAAT HET DAN WETEN MET DATUM EN TIJD EN 
 DE LOCATOR VAN WAARUIT GEWERKT WERD.
 BRON: VERON.NL, ARRL
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW

 LAST-MINUTE BERICHT: TIJDENS DE RUIMTEWANDELING DIE GISTEREN 
 PLAATSVOND (13-3-2021) IS DE KABEL WEER VERWISSELD EN ZOU 
 VANAF VANDAAG PLM 12:00 UUR ALLES WEER NORMAAL MOETEN 
 FUNCTIONEREN.
 BRON: FACEBOOK PAGINABEHEERDER EDU VAN DIJK PA3DAZ


 --- QSO PARTY ---

 ZOLANG DE AFDELINGSBIJEENKOMSTEN VANWEGE DE CORONA 
 MAATREGELEN NIET DOOR KUNNEN GAAN HOUDEN WE TER VERVANGING 
 VAN DEZE CLUB-AVONDEN NOG STEEDS DE PI4VNW QSO PARTY OP 
 145,525 MHZ. TOT A.S. DINSDAGAVOND!
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- DE NIEUWSBRIEF ---

 DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
 NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
 DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
 OP PRIJS GESTELD.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN <RX>