Leden Vergadering PI4VNW 2016

Veron LogoLeden Vergadering PI4VNW

Uitnodiging voor Leden Vergadering

Aan:   alle leden van VERON afdeling (59) Nieuwe Waterweg
Download de officiële uitnodiging

Op dinsdag 2 februari 2016 zal de jaarlijkse leden vergadering worden gehouden in het onderkomen van de volkstuinders vereniging DR. Moerman aan de Arijkoplaan 8 te Vlaardingen, aanvang 20:00 uur. (zaal open vanaf 19:30)

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter PA3DSJ
  a. Vaststellen agenda
  b. Verslag LV 2014
  c. Jaarverslag 2015
 2. Financiën door de penningmeester PA0VHP
  a. verslag 2015
  b. begroting 2016
  c. verslag kascontrole- Commissie (1e Sjaak PD0SV, 2e Jan PA7PTT en reserve Hans PE1H)
  d. Vaststelling kascontrole- Commissie 2016.
 3. Bestuurssamenstelling:
  Aftredend bestuurslid is: PA7RLF (herkiesbaar), PA0VHP (2e jaar), PA3DSJ (1e jaar).
  Nieuwe kandidaten kunnen tot voor de opening van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen. Zij dienen tijdens de
  verkiezing aanwezig te zijn of een schriftelijke bereidheidsverklaring te hebben overlegd aan het bestuur.
 4. Vooruitblik verenigingsraad (VR) 2016
  a. Voorstellen
  b. Benoeming afgevaardigden (4 personen) 76e VR (23-April-2016, Apeldoorn)
 5. Verslag regionale bijeenkomst Midden-west (Rotterdam, 16-11-2015 PA3DSJ, PA0VHP)
 6. Uit de afdeling:
  a. Mogelijke activiteiten 2016: PACC 13-14 februari, N-/F-zendexamen vrijdag 27 mei, Velddag (?
  juni), ILLW 20-21 augustus, ARRL 10m contest 10-11 december, PW 2m QRP contest 12 juni
  2016, andere?
  b. Antenne installatie PI4VNW
  c. QSL-kaarten (PI4VNW en PI4VNW/L)
  d. QSL verzenden en ontvangen, (status door Sjaak PD0SV)
  e. Website (status door Jeffrey PH7GIS en ROB PD7RB)
  f. Literatuur en abonnementen 2016/2017
  g. PI4VNW ronde in de toekomst (Multi operator?)
  h. Promotie VERON afdeling Nieuwe Waterweg en radioamateurisme in het algemeen.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
 9. Rondje van zaak.

Vergeet niet uw geldige lidmaatschapskaart van de VERON mee te nemen. Het bestuur van de afdeling
Nieuwe Waterweg wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig en radioactief 2016. Tot ziens op de
verenigingsavonden elke 1e en 3e dinsdag van de maand.

73,
Huib Barendrecht PA3DSJ, voorzitter
Fred Hanswijk Pennink PA0VHP, penningmeester
Ralf Brökling PA7RLF, secretaris

Eindstand Afdelingcompetitie 2015 – Veron Nieuwe Waterweg

Afgelopen weekend was de laatste contest van het jaar, die mee telde voor de jaarlijkse afdelingscompetitie van de VERON.

Totaal gaven 13 leden van onze afdeling regelmatig hun behaalde score door, wat resulteerde in een 12e plek (640 punten) op een totaal van 55 afdelingen die aan deze competitie deelnamen.

De 1e plek gaat dit jaar naar de afdeling, A-27 Kanaalstreek (20 deelnemers) met 1954 punten en op ruime afstand gevolgd door afdeling A-20 Kennemerland (12 deelnemers) met 1408 punten. De 3e plek gaat naar afdeling A-47 Zeeuws-Vlaanderen (9 deelnemers) met 1321 punten.

Een overzicht van de behaalde scores per deelnemer van de afdeling A-59 Nieuwe Waterweg :

PI4VNW - ARRL 10 Meter Contest 20141.   PG5V          145        22.6 %
2.   PE1BNF        113        17.6 %
3.   PD7RB         101        15.7 %
4.   PA0VHA        72         11.2 %
5.   PA7PTT        57          8.9 %
6.   PI4CC         53          8.2 %
7.   PA2A          36          5.6 %
8.   PB5A          22          3.4 %
9.   PH7GIS        14          2.1 %
10.  PA9X          10          1.5 %
11.  PA7AM         7           1.0 %
12.  PA3ALK        6           0.9 %
13.  PA2AM         4           0.6 %

Allen hartelijk dank voor jullie deelname en hopelijk kunnen we weer op jullie rekenen in het nieuwe jaar.

Als er operators uit onze afdeling zijn, die ook mee willen doen, dan kan dat. Je kan de scores vanaf 1 januari weer doorgeven door je aan te melden op de site van www.afdelingscompetitie.nl