RTTY Nieuwsbrief van 26 April 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
 ZCZCZC
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 26 APRIL 2020, AFLEVERING 6
 --- RECTIFICATIE ---
 IN DE VORIGE NIEUWSBRIEF STOND ALS VERSCHIJNINGSDATUM 12
 FERBRUARI. DAT MOET NATUURLIJK 12 APRIL ZIJN.
 --- DATV MET SDR DONGLE ---
 OP DE VERON WEBSITE STAAT EEN LEUK ARTIKEL OVER DATV
 (DIGITALE AMATEURTELEVISIE) ONTVANGST. MET EEN RTL
 DONGLE, EEN COMPUTER, DE SOFTWARE PAKKETTEN SDRSHARP
 EN SDRANGEL EN UITERAARD EEN GOEDE ANTENNE IS HET
 VRIJ SIMPEL OM DATV BEELDEN TE ONTVANGEN.
 --- ELECTRON MEI 2020 ---
 IN HET NUMMER VAN KOMENDE MAAND EEN FLINK AANTAL
 INTERESSANTE TECHNISCHE ARTIKELEN. EEN GREEP UT DE INHOUD:
 GRATIS JOURNAALPROGRAMMA – IVM HET 75 JARIG BESTAAN DOET
 DE VERON HAAR LEDEN EEN SOFTWAREPROGRAMMA CADEAU; EEN
 LOGBOEK, RICHTING EN AFSTAND BEREKENING EN NASLAGWERK IN
 EEN. HET LEUKE IS DAT JE QSO’S DIE JE TIJDENS EEN EVENEMENT
 MAAKT (BIJV. JOTA, ILLW, VAKANTIE) APART KUNT LOGGEN.
 DOWNLOAD HET EN PROBEER HET UIT.
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 ANTENNESTROOM INDICATOR – EEN HANDIG STUKJE GEREEDSCHAP
 VOOR ZOWEL SYMMETRISCHE ALS A-SYMMETRISCHE ANTENNES.
 TECHNISCH ZEER INTERESSANT.
 FILTER VOOR DAB+ RADIO – OMDAT DE FM OMROEPBAND GAAT
 VERDWIJNEN EN DAB+ DE TOEKOMST (EIGENLIJK AL HET HEDEN) IS,
 ZOU DIT BEST WEL EENS EEN NUTTIG FILTERTJE KUNNEN ZIJN.
 EN VERDER DE GEBRUIKELIJKE INFORMATIE OVER SATELLIETEN,
 CONTESTEN, VOSSEJACHTEN ENZ. ENZ.
 --- RAZZIES ---
 OOK IN HET CLUBBLAD VAN DE RADIOAMATEURS ZOETERMEER WEER
 EEN AANTAL BOEIENDE ARTIKELEN.
 OPA VONK VERTELT ZIJN KLEINZOON VAN ALLES OVER VOEDINGEN,
 EN OPA VONK ZOU OPA VONK NIET ZIJN ALS DAAR OOK NIET EEN 
 ONDERDEEL UIT ZIJN JEUGD IN VOOR KWAM: DE DIODEVACUUMBUIS.
 IN HET BLOG VAN PA3CNO AANDACHT VOOR EEN ZELFBOUW
 WERELDONTVANGER GEBASEERD OP HET SI4735 IC.
 VERDER NOG EEN AANTAL INTERESSANTE ARTIKELEN DIE ZEER DE
 MOEITE VAN HET LEZEN WAARD ZIJN.
 DOWNLOAD DE RAZZIES OP PI4RAZ.NL
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 --- UITVINDING VAN DE BATTERIJ ---
 DE CONDENSATOR (EEN SOORT BATTERIJ) WERD IN 1746
 UITGEVONDEN DOOR DE LEIDSE PROFESSOR PIETER VAN
 MUSSCHENBROEK. HIJ VULDE EEN GLAZEN FLES MET WATER EN
 BEKLEEDDE DIE AAN DE BUITENKANT MET TINFOLIE. VIA METALEN
 BOLLEN AAN DE BOVENKANT KON HIJ EEN ELEKTRISCHE LADING
 OPSLAAN IN DE FLESSEN. EIGENLIJK WAS DE DUITSER EWALD
 GEORG VON KLEIST EERDER MET DE VONDST, MAAR OMDAT VAN
 MUSSCHENBROEK ER ALS EERSTE OVER SCHREEF, GING HIJ
 ERVANDOOR MET DE EER. HIERDOOR KREEG DE UITVINDING DE
 NAAM “LEIDSE FLES”.
 BRON: NEMO SCIENCEMUSEUM
 IN 1800 BOUWDE ALESSANDRO VOLTA EEN TOESTEL SAMENGESTELD
 UIT EEN AANTAL KOMMEN, GEVULD MET EEN ZOUTOPLOSSING, DIE
 WAREN DOORVERBONDEN MET KOPEREN EN ZINKEN DRADEN. VOLTA
 LIET ZIEN DAT DOOR EEN GESLOTEN KRING EEN STROOM LIEP; HIJ
 HAD EEN APPARAAT GEBOUWD DAT EEN ONONDERBROKEN ELEKTRISCHE
 STROOM KON AFGEVEN. LATER MAAKTE HIJ EEN EENVOUDIGER
 ONTWERP DAT UIT PLAATJES KOPER EN ZINK BESTOND, GESCHEIDEN
 DOOR EEN SCHIJFJE KARTON GEDRENKT IN EEN ZOUTOPLOSSING.
 DEZE KOLOM VAN METALEN EN KARTON WERD DE ZUIL VAN VOLTA
 GENOEMD EN WAS DE VOORLOPER VAN DE MODERNE BATTERIJ.
 BRON: WIKIPEDIA
 --- DE NIEUWSBRIEF ---
 ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES T.A.V.
 DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, EN
 WORDEN ZEER OP PRIJS GESTELD.
 --- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
 NNNN
 

LCR-ESR meter

Wat is een LCR-ESR meter anders dan een gewone universeel meter?

Met een (gewone) universeel meter kunnen we, naast stroom / spanning en weerstanden ook, afhankelijk van het soort meter: diodes  en transistoren meten.

Digitale universeel meter (eenvoudige uitvoering):

Analoge universeel meter
Digitale universeel meter (eenvoudige uitvoering)
Foto: PE1HTJ

Elke condensator heeft een bepaalde serieweerstand. Deze wordt niet alleen gevormd door de aansluitdraden maar ook door de metalen platen en het diëlektricum waar de condensator van is gemaakt. Het totaal van deze weerstanden wordt de ESR (Equivalent Series Resistance) genoemd. Deze weerstand blijft niet altijd gelijk, maar kan toenemen door veroudering.

Lees meer

RTTY Nieuwsbrief van 12 april 2020

De nieuwsbrief als PDF download:

 RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
 ZCZCZC
 RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
 12 FEBRUARI 2020, AFLEVERING 5
--- VORIGE AFLEVERING ---
DE UITZENDING VAN AFLEVERING 4 IS NIET GEHEEL VLEKKELOOS
VERLOPEN. STEEDS KAPTE NA ENKELE MINUTEN DE SOFTWARE ER
MEE. NA EEN TIJDJE ZOEKEN IN DE INSTELLINGEN VAN MMTTY
WAT GEEN RESULTAAT OPLEVERDE, DE SOFTWARE VERWIJDERD EN
OPNIEUW GEINSTALLEERD, INCLUSIEF DE BESTANDEN .PRO EN .MDT,
WANT DAARIN ZITTEN DE MEESTE INSTELLINGEN OPGESLAGEN. TOCH
IS, ZIJ HET MET ONDERBREKINGEN, DE NIEUWSBRIEF IN ZIJN
GEHEEL UITGEZONDEN. DE OORZAAK IS ECHTER NOG STEEDS NIET
GEVONDEN. OOK MMTTY HEEFT EEN INSTELBARE ZENDTIJDBEGRENZING,
MAAR DAT BLEEK NIET DE OORZAAK TE ZIJN. OOK WORDT ER IN
MMTTY SOMS EEN REGELEINDE NIET HERKEND, WAARDOOR DE REGEL
TE LANG DOOR LOOPT. DEZE AFLEVERING WORDT DAN OOK
UITGEZONDEN MET FLDIGI. MAAR OOK FLDIGI WERKT NIET HELEMAAL
PROBLEEMLOOS; WIJZIGING IN DE MARK EN SPACE INSTELLINGEN
WORDEN NIET BEWAARD, EN MOETEN AAN HET BEGIN VAN DE
UITZENDING STEEDS GECORRIGEERD WORDEN. MAAR DAAR VALT MEE
TE LEVEN. TIPS OMTREND DEZE PROBLEMEN BLIJVEN WELKOM!
VOORTAAN ZAL TIJDENS DE UITZENDING MET REGELMATIGE
TUSSENPOZEN EEN IDENTIFICATIE WORDEN UITGEZONDEN OMDAT DE
UITZENDING MEESTAL LANGER DUURT DAN 10 MINUTEN. DIT
AFGEKEKEN VAN EEN MEDE AMATEUR DIE OOK MET RTTY
EXPERIMENTEERT. PETER PE1PYT BEDANKT.
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
--- KORT NIEUWS ---
DAT ZE IN AMERIKA NIET MISSELIJK ZIJN MET HET UITDELEN VAN BOETES, MOGE BEKEND ZIJN. EN VAN (AL DAN NIET DIGITALE) BALKJES HEBBEN ZE DAAR OOK NOG NOOIT GEHOORD: JE GAAT MET NAAM EN TOENAAM IN DE KRANT. HET AMERIKAANSE AT, DE FCC, HEEFT EEN BOETE VAN 18.000 DOLLAR OPGELEGD AAN KC5CSG, UIT LAKE CHARLES, LOUISIANA, VOOR HET OPZETTELIJK STOREN VAN EEN REPEATER EN HET NIET UITZENDEN VAN ENIGE IDENTIFICATIE.
BRON: PI4RAZ.NL
--- NIEUWS VAN DE AFDELINGEN ---
OMDAT ALLE AKTIVITEITEN ZIJN AFGELAST IS ER GEEN NIEUWS VAN
DE AFDELINGEN IN ONZE REGIO TE MELDEN.
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW