Komende afdelingsbijeenkomsten

De komende afdelingsbijeenkomsten staan in het teken van de komende verenigingsraad (VR), verkoop en een meetavond.

Bespreken VR voorstellen op 5 april

Tijdens een VR (verenigingsraad) worden diverse voorstellen, zoals deze ingedient zijn door de VERON afdelingen, besproken en in stemming gebracht of het voorstel iets is wat de VERON zou moeten doen of zou moeten oppakken. Een voorbeeld hiervan zijn de voorstellen zoals in 2021 ingedient. Deze zijn hier te bekijken

Als alle leden aanwezig zouden zijn tijdens een stemming, dan is dat organisatorisch niet meer te volgen. Daardoor is er besloten dat vanuit elke afdeling slechts een aantal afgevaardigden naar de VR mogen gaan. Dit heeft te maken met het ledenaantal van de afdeling. Deze afgevaardigden van de afdeling (meestal is dat het bestuur, maar er is ruimte voor niet bestuursleden) stemmen dan namens de afdeling. Het bestuur moet dus goed weten wat er speelt onder de leden. Vandaar dat de stukken besproken gaan worden. Dan weet het bestuur van A59 wat de stemming onder de leden is.

De voorstellen voor de VR 2022 zijn op dit moment nog niet bekend gemaakt. Maar zodra deze bekend zijn, zullen we ze op 5 april a.s. bespreken. En worden ze bekend gemaakt op de website.

Meetavond op 19 april

In de afgelopen periode zijn er door diverse amateurs, frequentiemeters gebouwd. De vraag rees, hoe actueel en precies zijn deze meters. Hierdoor is het idee ontstaan om een meetavond te organiseren. John (PE1GHG), die zelf meetapparatuur bezit, zal op deze avond aanwezig zijn om de frequentiemeters (en overige apparatuur) aan de tand voelen, Met de hoop natuurlijk dat de zelf gebouwde meter heel erg accuraat is.

Om 19:30 uur staat de deur van de kantine open.

Verkoping op 3 mei

De verkoping zal wij eerder wilde houden is iedere keer door de Coronamaatregelen geannuleerd. Daarom gaan we het nogmaals proberen.
We hebben genoeg leuke en interessante spullen die graag in andere handen willen komen. Kom langs!

Komende afdelingsbijeenkomsten is er dus weer genoeg te doen. Daarnaast is er natuurlijk altijd gelegenheid voor een praatje