PA8DWN Dick – Silent Key


Bron : Facebook – Zeesleper Elbe

‘Kijk vandaag heb ik verbinding gemaakt met Canada, Moskou en ook nog een station in Griekenland!’ In morsecode wel te verstaan.

Zomaar een willekeurige dag in ons radiostation, een paar jaar geleden. Vrijwilliger Dick Kraayveld legde er ziel en zaligheid in. Eerst door er na het zinken in 2004 voor te zorgen dat de hoofdzender en alle bijbehorende randapparatuur weer gingen werken. Later door de apparatuur te onderhouden en ons radiostation in bedrijf te houden, als amateur-station uiteraard.

Met zijn jarenlange ervaring en grote netwerk had Dick Kraayveld overal contacten die voor hem maar ook voor ons van grote waarde waren. In 2009 kwam nam hij de antennes weer in gebruik die dankzij zout water en de hoge masten voor een ‘ideaal bereik’ zorgden.

‘Silent Key’ betekent dat de seinsleutel van Dick Kraayveld vanaf nu voor altijd zal zwijgen. Dick is overleden in de leeftijd van 85 jaar.

Een verdrietige week voor de Elbe, want eerder overige week ontvielen ons lid van de raad van toezicht Daan Wouwenaar en mede-oprichter Cees Malipaard van hoofdsponsor MTS Europroducts.

We wensen alle familie, vrienden en verdere naasten vanaf deze plaats veel sterkte.

Presentatie EMC en Manmade noise door PA9X – 2024

Dinsdag 7 mei 2024 zal Jean-Paul PA9X op verzoek van het bestuur VERON afdeling Nieuwe Waterweg wederom een presentatie geven over het onderwerp EMC en Manmade noise.
Deze presentatie is deels herhaling van 2022 met een aanvulling op nieuwe bevindingen en tips over het actief onderdrukken van storing.

De presentatie begint om 20:00 uur, dus zorg dat je op tijd bent !

Ondersteuning nodig bij EMC problemen?

Waar komt die vervelende storing toch vandaan?

Ledenvergadering 2024 van A59

Beste Leden VERON afd. Nieuwe Waterweg,

Afbeelding van A59 Afdeling Nieuwe Waterweg

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden in de kantine van de tuinders vereniging dr. Moerman Arij Koplaan 2, 3132AE te Vlaardingen.

Zaal open op dinsdag 5 maart 2024 om 19:30, Opening van de vergadering 20:00, beoogde eindtijd 22:00.

In voorgaande jaren heeft u de agenda per post ontvangen, echter gezien de grote stijging van de posttarieven, is er voor dit jaar besloten om de uitnodiging per e-mail te versturen.

Bijgevoegd als bijlage de agenda. (Er zal een beperkt aantal papieren agenda’s beschikbaar zijn op de ledenvergadering.)

De notulen van de leden vergadering, gehouden in 2023, zal een week voor de ledenvergadering op de website staan.

Tot ziens op de ledenvergadering. Namens het bestuur VERON afd. Nieuwe Waterweg

Onderstaand de notulen van de vorige vergadering.

Komende afdelingsbijeenkomsten

De komende afdelingsbijeenkomsten staan in het teken van de komende verenigingsraad (VR), verkoop en een meetavond.

Bespreken VR voorstellen op 5 april

Tijdens een VR (verenigingsraad) worden diverse voorstellen, zoals deze ingedient zijn door de VERON afdelingen, besproken en in stemming gebracht of het voorstel iets is wat de VERON zou moeten doen of zou moeten oppakken. Een voorbeeld hiervan zijn de voorstellen zoals in 2021 ingedient. Deze zijn hier te bekijken

Lees meer

RF-webinar: EMC-problematiek veroorzaakt door PV-installaties

RF-webinar: EMC-problematiek veroorzaakt door PV-installaties, door Ernst PA1EJO


In de huidige energietransitie zijn zonnepanelen, met de bijbehorende omvormers, niet meer weg te denken uit het straatbeeld. PV-installaties worden door veel radioamateurs genoemd als een groot probleem, vanwege de door deze omvormers veroorzaakte storingen op de HF- en (aanzienlijk deel van) VHF-banden. De ontvangst van amateurstations wordt hierdoor ernstig belemmerd.

Als amateur moet je een beetje out of the box te werk gaan om iets tegen de PV-installatiestoring te doen. Gelukkig zijn er goede mogelijkheden om de ontvangst op de (V)HF-banden aanzienlijk te verbeteren. Bovendien zijn er talrijke alternatieven voor zendamateurs om het probleem van PV- installatiestoring grotendeels te vermijden.

De vraag kan gesteld worden of het grootschalig plaatsen van PV-installaties in Nederland onbeperkt mogelijk blijft, omdat radiofrequenties tot en met de VHF, niet alleen voor amateurs, maar ook o.a. in de (militaire) luchtvaart en andere publieke diensten gebruikt worden.
Eerdere inspanningen vanuit de amateurgemeenschap hebben geleid tot oplossingen om bijvoorbeeld PLC-schakelingen te voorzien van notch filters. Voor omvormers in PV-installaties, en – wellicht ook – voor laadpalen en elektrisch vervoer dat dadelijk wellicht draadloos gestuurd gaat worden, is het raadzaam vooruit te denken om onnodige EMC-problematiek later te voorkomen.

We nodigen je graag uit om dit Webinar bij te wonen.

Tot ziens bij het komende RF-webinar!

Het team van de RF-webinars

Ga voor meer informatie naar de website van RF-seminar: https://www.rfseminar.nl/