RTTY Nieuwsbrief van 26 september 2021

De nieuwsbrief als PDF downloaden:

RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
ZCZC
-----------------------------------------
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW
26 september 2021, AFLEVERING 31
-----------------------------------------


--- VELDDAG ---

OP DIT MOMENT VIND DE VELDDAG VAN DE VERON AFD. NIEUWE 
WATERWEG PLAATS.
DE NIEUWSBRIEF WORDT DAAROM UITGEZONDEN VANAF HET VELDDAG 
STATION OP DE UITKIJKHEUVEL AAN DE NOORDZEEWEG TE 
ROZENBURG (LANDTONG).
DEELNEMERS AAN DE VELDDAG ZIJN JOS PD5JOS, RALF PA7RLF EN 
HANS PE1H. ER ZIJN DIVERSE BEZOEKERS LANGSGEWEEST WAARONDER 
VEEL ZENDAMATEURS.
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW


--- GEORG OHM ---

GEORG SIMON OHM WAS EEN DUITS WIS- EN NATUURKUNDIGE. HIJ 
LEEFDE VAN 1789 TOT 1854. HIJ IS BEKEND GEWORDEN DOOR DE 
NAAR HEM GENOEMDE WET VAN OHM WAARIN DE RELATIE TUSSEN 
ELEKTRISCHE SPANNING, ELEKTRISCHE STROOM EN WEERSTAND WORDT 
UITGEDRUKT. TEVENS IS DE EENHEID VAN DE ELEKTRISCHE 
WEERSTAND – DE OHM – NAAR HEM GENOEMD.

HOEWEL DE VADER VAN GEORG VAN EENVOUDIGE AFKOMST WAS, 
ONDERWEES HIJ ZIJN ZOONS TOCH IN DE WISKUNDE, NATUURKUNDE, 
SCHEIKUNDE EN FILOSOFIE. ECHTER, GEORG BESTEEDDE MEER TIJD 
AAN DANSEN EN FEESTEN DAN AAN STUDEREN, WAAROP ZIJN VADER 
HEM NAAR ZWITSERLAND STUURDE ALWAAR HIJ WISKUNDELEERAAR WERD.
NA HET BEHALEN VAN ZIJN DOCTORAAT, HET SCHRIJVEN VAN EEN 
BOEK OVER GEOMETRIE EN HET INZENDEN VAN EEN MANUSCRIPT AAN 
KONING WILLEM III WERD HIJ UITEINDELIJK HOOGLERAAR IN DE 
EXPERIMENTELE NATUURKUNDE.
SLECHTS TWEE JAAR VOOR ZIJN OVERLIJDEN BEREIKTE HIJ DE 
POSITIE WAAR HIJ ZIJN HELE LEVEN NAAR HAD GESTREEFD.

WET VAN OHM
OHM EXPERIMENTEERDE MET WARMTEONTWIKKELING IN GELEIDERS EN 
ONTDEKTE IN 1826 DAT DE STROOMSTERKTE IN EEN DRAAD RECHT 
EVENREDIG IS MET DE SPANNING EN OMGEKEERD EVENREDIG MET DE 
WEERSTAND VAN DE DRAAD; DE WET VAN OHM. OHMS BEVINDING NAM 
BIJ DIVERSE BUITENLANDSE WETENSCHAPPERS VEEL 
ONDUIDELIJKHEDEN OMTREND ELEKTRICITEIT WEG, MAAR IN ZIJN 
THUISLAND DUURDE HET NOG NO'N TWINTIG JAAR WACHTEN OP 
ERKENNING.

ANDERE STUDIES
ELEKTRICITEIT WAS NIET HET ENIGE ONDERWERP DAT OHM 
ONDERZOCHT. HIJ HIELD ZICH OOK BEZIG MET OPTICA EN 
AKOESTIEK, MET NAME DE GEVOELIGHEID VAN HET MENSELIJK OOR, 
EN DE INTERFERENTIE VAN GEPOLARISEERD LICHT.
BRON: WIKIPEDIA
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


--- LANGE JAAP IN GEVAAR ---

DE GEMEENTE DEN HELDER HEEFT HET TERREIN ROND DE VOORTOREN 
"LANGE JAAP" AFGESLOTEN I.V.M. GEVAAR VOOR OMVALLEN. DE 
GIETIJZEREN VUURTOREN VERTOONT DOORGEROESTE PLEKKEN EN 
SCHEUREN.
LANGE JAAP IS MET RUIM 63 METER DE HOOGSTE NOG WERKENDE 
VOORTOREN VAN NEDERLAND EN DE HOOGSTE GIETIJZEREN VUURTOREN 
VAN EUROPA. DE VUURTOREN IS SINDS 1988 RIJKSMONUMENT.
DE TOREN DATEERT UIT 1878. HIJ IS OPGETROKKEN UIT RUIM 500 
TON GIETIJZER. DE TRAP HEEFT 284 TREDEN. DE LICHTBRON IN DE 
TOREN HEEFT EEN LICHTSTERKTE VAN 2.500.000 CANDELA EN IS OP 
54 KM AFSTAND ZICHTBAAR. HET LICHT GEEFT 4 SCHITTERINGEN 
IN 20 SECONDEN.
RIJKSWATERSTAAT, DE EIGENAAR VAN DE VUURTOREN GAAT 
ONDERZOEKEN HOE DE SCHEUREN VERHOLPEN KUNNEN WORDEN EN GAAT 
OOK ANDERE VUURTORENS NALOPEN.
BRON: VUURTORENLANGEJAAP.NL
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


--- AMATEURSATELLIETEN VERLOREN GEGAAN ---

DE  EERSTE LANCERING VAN  DE FIREFLY ALPHA RAKET OP 2 
SEPTEMBER VANAF DE VANDENBERG LANCEERBASIS IN CALIFORNIË IS 
MISLUKT. DAARBIJ GINGEN EEN AANTAL SATELLIETEN MET 
RADIOAMATEURZENDERS VERLOREN WAARONDER DE GENESIS-L EN 
GENESIS-N VAN AMSAT-EA. 
ONGEVEER 2 MINUTEN NA DE START DEED ZICH EEN ANOMALIE VOOR, 
WAARDOOR DE VERKEERSLEIDERS DE DRAAGRAKET TIJDENS DE VLUCHT 
VERNIETIGDEN. 
WAT ER PRECIES GEBEURDE, IS NOG NIET DUIDELIJK. HET ZIET ER 
NAAR UIT DAT EEN VAN DE RAKETMOTOREN NIET GOED 
FUNCTIONEERDE. DIT WAS TRIEST NIEUWS VOOR AMSAT-EA (SPANJE),
AANGEZIEN GENESIS-L EN GENESIS-N HUN EERSTE ZELFGEBOUWDE 
SATELLIETEN WAREN.

MACH 1 EN MAX Q
VOLGENS DE WEBSITE VAN AMSAT-EA WERDEN DE GENESIS-
SATELLIETEN VERNIETIGD NADAT HET FIREFLY ALPHA VOERTUIG EEN 
ANOMALIE VERTOONDE TOEN HET EEN SNELHEID VAN MACH 1 
BEREIKTE EN MAX Q BEREIKTE. DIT IS NAMELIJK HET PUNT VAN 
MAXIMALE AËRODYNAMISCHE DRUK OP HET RUIMTEVAARTUIG.

GENESIS-L EN GENESIS-N SATELLIETEN
DEZE SATELLIETEN ZOUDEN EEN REEKS TELECOMMUNICATIE-
EXPERIMENTEN UITVOEREN. DAARBIJ ZOU VANAF DE GROND EEN 
POGING TOT BAANBEPALING EN SATELLIETIDENTIFICATIE GEDAAN 
WORDEN. DIT MET BEHULP VAN EEN ANALYSE VAN DE DOPPLER-
VARIATIES TE ACHTERHALEN UIT TE VOEREN VANAF 
RADIOAMATEURSTATIONS OVER DE HELE WERELD.

BIJ DE MISLUKTE LANCERING GINGEN OOK ANDERE SATELLIETEN 
VERLOREN. ALLE SATELLIETEN WAREN ONTWORPEN OM 
AMATEURRADIOFREQUENTIES TE GEBRUIKEN VOOR TELEMETRIE EN/OF 
COMMUNICATIE.

WIL JE MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP, GA DAN NAAR 
HTTPS://WWW.VERON.NL/
RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59  PI4VNW


--- DE NIEUWSBRIEF ---

DE NIEUWSBRIEF WERD VANDAAG UITGEZONDEN VANAF DE 
UITKIJKHEUVEL AAN HET EINDE VAN DE NOORDZEEWEG (LANDTONG) TE 
ROZENBURG.
DE NIEUWSBRIEF WERD SAMENGESTELD EN UITGEZONDEN DOOR PE1H 
NAMENS VERON AFDELING NIEUWE WATERWEG PI4VNW.
ONTVANGSTRAPPORTEN, ARTIKELEN, REACTIES EN SUGGESTIES N.A.V.
DEZE NIEUWSBRIEF KUN JE EMAILEN AAN PI4VNW(AT)VERON.NL, OF
DIRECT NA DE UITZENDING IN TELEFONIE. REACTIES WORDEN ZEER 
OP PRIJS GESTELD.

--- EINDE RTTY NIEUWSBRIEF VERON AFDELING 59 PI4VNW ---
NNNN     <RX>