Komende afdelingsbijeenkomsten

De komende afdelingsbijeenkomsten staan in het teken van de komende verenigingsraad (VR), verkoop en een meetavond.

Bespreken VR voorstellen op 5 april

Tijdens een VR (verenigingsraad) worden diverse voorstellen, zoals deze ingedient zijn door de VERON afdelingen, besproken en in stemming gebracht of het voorstel iets is wat de VERON zou moeten doen of zou moeten oppakken. Een voorbeeld hiervan zijn de voorstellen zoals in 2021 ingedient. Deze zijn hier te bekijken

Lees meer
Voor aanvang van de vergadering 2020

Ledenvergadering 2022

Ledenvergadering 2022

15 maart a.s. is het zover dan vindt de jaarlijkse ledenvergadering 2022 van A59 plaats. Het was lang de vraag of we deze vergadering ook weer virtueel zouden gaan houden. Maar wat blijkt, we mogen deze vergadering weer fysiek gaan houden in de kantine van de volkstuinders vereniging Dr. Moerman te Vlaardingen.

Hieronder is de uitnodiging en de notule van de vorige vergadering te vinden.

De leden van A59 zien we graag op 15 maart a.s. vanaf 19:30 uur.

RF-webinar: EMC-problematiek veroorzaakt door PV-installaties

RF-webinar: EMC-problematiek veroorzaakt door PV-installaties, door Ernst PA1EJO


In de huidige energietransitie zijn zonnepanelen, met de bijbehorende omvormers, niet meer weg te denken uit het straatbeeld. PV-installaties worden door veel radioamateurs genoemd als een groot probleem, vanwege de door deze omvormers veroorzaakte storingen op de HF- en (aanzienlijk deel van) VHF-banden. De ontvangst van amateurstations wordt hierdoor ernstig belemmerd.

Als amateur moet je een beetje out of the box te werk gaan om iets tegen de PV-installatiestoring te doen. Gelukkig zijn er goede mogelijkheden om de ontvangst op de (V)HF-banden aanzienlijk te verbeteren. Bovendien zijn er talrijke alternatieven voor zendamateurs om het probleem van PV- installatiestoring grotendeels te vermijden.

De vraag kan gesteld worden of het grootschalig plaatsen van PV-installaties in Nederland onbeperkt mogelijk blijft, omdat radiofrequenties tot en met de VHF, niet alleen voor amateurs, maar ook o.a. in de (militaire) luchtvaart en andere publieke diensten gebruikt worden.
Eerdere inspanningen vanuit de amateurgemeenschap hebben geleid tot oplossingen om bijvoorbeeld PLC-schakelingen te voorzien van notch filters. Voor omvormers in PV-installaties, en – wellicht ook – voor laadpalen en elektrisch vervoer dat dadelijk wellicht draadloos gestuurd gaat worden, is het raadzaam vooruit te denken om onnodige EMC-problematiek later te voorkomen.

We nodigen je graag uit om dit Webinar bij te wonen.

Tot ziens bij het komende RF-webinar!

Het team van de RF-webinars

Ga voor meer informatie naar de website van RF-seminar: https://www.rfseminar.nl/

10m QSO party

Op de dinsdagavond vanaf 20:00 uur is er opnieuw een 10 meter QSO Party (FM, verticale polarisatie).

Het zou leuk zijn als er in nog meer provincies gelijktijdig een ronde zou zijn.  En dat kan met jullie hulp!

Willen jullie als vereniging van radioamateurs een provincie voor jullie rekening nemen?  In dat geval: stuur een e-mail terug op geert@demaerschalck.com of contacteer me via PB op Messenger (https://www.facebook.com/demaerschalck).

Geert plant voor elke deelnemende provincie een frequentie tussen 28.970 en 29.190 MHz.  Geert meent dat dit in orde is met de bandplanning.  De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn, zoals u op de kaart kan zien, al ingepland op respectievelijk 29.120 en 29.190 MHz.

Dit is de voorgestelde verdeling:

ProvincieFrequentie
Waals-Brabant28.970
Luxemburg (Groot Hertogdom)28.980
Luik28.990
Namen29.000
Noord-Brabant29.010
Zuid-Holland29.020
Limburg (B)29.030
Utrecht29.040
West-Vlaanderen29.050
Gelderland29.060
Drenthe29.070
Flevoland29.080
Vlaams-Brabant28.090
Overijssel29.100
Groningen29.110
Antwerpen29.120
Friesland29.130
Zeeland29.140
Henegouwen29.150
Luxemburg (provincie)29.160
Noord-Holland29.170
Limburg (NL)28.180
Oost-Vlaanderen29.190

Volg de link voor meer info:

Klik hier voor meer informatie